Hoe kunnen we u helpen?

Wat is een reisannulatieverzekering?

Ik heb een hotel gereserveerd, inclusief het transport van en naar de verblijfplaats. Zijn het transport ter plaatse en de huur van materiaal ter plaatse gedekt door de reisannuleringsverzekering?

Ja, alle reiskosten die geheel of voor minstens 75% vooraf werden betaald, zijn eveneens gedekt voor zover deze kosten niet terugbetaald worden in geval van annulering van de reis. Indien deze kosten nog niet zijn gemaakt, zijn deze uiteraard niet gedekt door de reisannuleringsverzekering.

Ik heb een Keytrade Bank VISA Gold kaart en mijn partner ook. Wordt de maximale dekking van de reisannuleringsverzekering dan verdubbeld?

Nee, de maximale dekking van EUR 5000 per schadegeval geldt voor alle verzekerden samen en per verzekeringsjaar.

Wanneer ik op reis ernstig ziek word en mijn reis voortijdig moet onderbreken, kan ik dan rekenen op een terugbetaling van mijn vervoer huiswaarts?

De reisannulerings- en onderbrekingsverzekering dekt de contractueel verschuldigde kosten wanneer u uw reis dient te onderbreken omwille van een gedekte reden vermeld in de Algemene Voorwaarden. Indien u tijdens uw reis vroeger dan voorzien dient terug te keren naar uw woonplaats omwille van een gedekte reden vermeld in de Algemene Voorwaarden, dan vergoedt de verzekeraar de wijzigingskosten van uw oorspronkelijke terugreis. Indien u een nieuw ticket dient te kopen, dan wordt dit terugbetaald. U heeft eveneens recht op een terugbetaling van de niet-genoten resterende vakantiedagen. Deze worden pro rata berekend.

Enkele dagen voor mijn vertrek is er in het land van mijn reisbestemming een grote overstroming. Ik wil mijn reis annuleren. Ben ik verzekerd met de reisannulatieverzekering van Keytrade Bank?

Nee, uw annulatiekosten worden niet vergoed bij een natuurramp.

Over 4 dagen vertrek ik op reis. Gisteren werd mijn paspoort gestolen en zonder paspoort mag ik niet reizen. Kan ik de reis annuleren en een schadedossier indienen?

Nee, er is geen tussenkomst indien uw paspoort of visum gestolen werd. U kunt dan via een spoedprocedure een nieuw paspoort of visum aanvragen. Lukt de spoedprocedure niet meer, dan dient u uw vertrek uit te stellen tot u in het bezit bent van de nodige nieuwe documenten en zelf de wijzigingskosten te betalen.