Hoe kunnen we u helpen?

Meer details over Azur spaarrekening

Hoe de basisrente van de gereglementeerde spaarrekening wordt gedefinieerd?

Keytrade Bank legt de rente vast in functie van de marktomstandigheden teneinde haar klanten zo goed mogelijk te vergoeden. Zij moet echter vanaf 1 april 2009 met de nieuwe regelgeving rekening houden. De basisrentevoet of "maximaal wettelijk toegelaten interestvoet" mag de hoogste van de twee volgende tarieven niet overschrijden: 3% of het tarief van de basis-herfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank (ECB) die van toepassing is op de tiende van de maand die voorafgaat aan het lopende semester (t.z.z. de 10e juni en de 10e december). De basisrente op de AZUR spaarrekening zal niet hoger kunnen zijn dan 3% totdat de rente van herfinancieringstransacties van de ECB ook de 3% terug overschrijdt. Om de huidige basisrentevoet bij Keytrade Bank te kennen, klik hier .

Hoe groot is de getrouwheidspremie?

De getrouwheidspremie is verworven voor alle bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening zijn gebleven. De regelgeving bepaalt dat de getrouwheidspremie zal liggen tussen:

  • minimum 25% van de basisrente aangeboden door Keytrade Bank
  • maximum 50% van de wettelijk toegelaten basisrente.

De getrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt toegewezen is dezelfde voor de nieuwe stortingen en voor de depots waarvoor en nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het moment van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode is van toepassing gedurende de totale getrouwheidsperiode. Bijvoorbeeld

  • als de geboden basisrentevoet gelijk is aan de maximaal wettelijk toegelaten interestvoet, bijvoorbeeld 3%, zal de premie minimaal 0,70% moeten bedragen (25% van de rentevoet aangeboden door Keytrade Bank, naar beneden afgerond naar een tiende procent) en mag deze maximaal 1,50% bedragen;
  • als de geboden basisrente 2% is, terwijl de maximaal wettelijk toegelaten interestvoet 3% is, dan zal de premie liggen tussen minimaal 0,50% en maximaal 1,50%.

Zal ik nog recht hebben op de aangroeipremie op mijn AZUR spaarrekening?

De regelgeving schrapt deze premie, maar Keytrade Bank voorziet een overgangsperiode. Voor alle depots gedaan tot 31 maart 2009 zal de aangroeipremie berekend worden tot 31 december 2009. Na deze datum zal de aangroeipremie verdwijnen ten voordele van de unieke getrouwheidspremie. Het tarief van de aangroeipremie zal hetzelfde moeten zijn dan deze die vastgelegd is voor de getrouwheidspremie op 1 april 2009. In de praktijk zal de aangroeipremie dus vastgelegd worden op hetzelfde niveau als de getrouwheidspremie op 1 april 2009.

Wat gebeurt er met de getrouwheidspremie die eertijds op mijn AZUR spaarrekening geldt (0.01%)?

Keytrade Bank voorziet in een overgangsperiode. De bedragen onder het regime van de getrouwheidspremie zullen genieten van de tarieven die van toepassing zijn tot 31 maart 2009 (0,01%). Na deze datum zal de getrouwheidspremie zoals we ze nu kennen, verdwijnen en plaats maken van de unieke getrouwheidspremie. Deze getrouwheidspremie zal pas verworven zijn indien de bedragen 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven.

Wat gebeurt er met de schijven?

In toepassing van de nieuwe wet zal het gebruik van schijven verdwijnen op 1 april 2009. Bij Keytrade Bank zal één unieke rentevoet toegepast worden op het totaal van de spaarrekening. De interest zal dag op dag berekend worden vanaf de eerste cent.