Hoe kunnen we u helpen?

Geld overschrijven

Kan ik mijn spaarrekening gebruiken om overschrijvingen uit te voeren?

Om wettelijke redenen kan u uw spaarrekening niet gebruiken om overschrijvingen naar derden uit te voeren. U kan bijvoorbeeld geen facturen betalen vanaf uw spaarrekening. U kan wel geld overschrijven van uw spaarrekening naar een andere zichtrekening op uw naam bij Keytrade Bank.

Welke interne overschrijvingen zijn mogelijk en hoelang duurt de uitvoering ervan?

Indien u een overschrijving wenst te doen van een beschikbaar bedrag van uw zichtrekening naar uw spaarrekening of omgekeerd, gebeurt de overschrijving in real time. Indien u een overschrijving wenst te doen van een bedrag op uw effectenrekening naar uw zicht - of spaarrekening, gebeurt de overschrijving in real time. Gelieve hierbij rekening te houden met de boeking van het borderel. Stel: U verkoopt aandelen X en uw order werd vandaag uitgevoerd. Indien u direct een overschrijving ingeeft naar uw zichtrekening zal deze pas uitgevoerd kunnen worden op het moment dat het borderel van de verkoop werd opgemaakt, d.w.z. de volgende werkdag. U kan dit nagaan in de historiek van uw rekening. Gelieve rekening te houden met de toepassing van valutadata (tarieven) die eventueel debetinteresten met zich kunnen meebrengen.

Staat het beschikbare bedrag in een andere valuta dan EUR, dan dient u eerst deze valuta om te wisselen naar EUR. U kan online immers enkel een overschrijving in EUR uitvoeren. Gelieve ook hier rekening te houden met de toepassing van valutadata (tarieven) die eventueel debetinteresten met zich kunnen meebrengen.

Hoe plaats ik geld op mijn spaarrekening?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U kan rechtstreeks een overschrijving doen van een rekening bij een andere bank naar uw spaarrekening bij Keytrade Bank.
  • U kan online een overschrijving doen van uw zicht- of effectenrekening bij Keytrade Bank naar uw spaarrekening bij Keytrade Bank.

Hoe neem ik geld van mijn spaarrekening?

Uw geld is op elk moment beschikbaar. U kan online een bedrag overschrijven van uw spaarrekening naar uw zichtrekening. Vanop uw zichtrekening kan u dit bedrag dan verder overschrijven naar bvb. een derde persoon. Om wettelijke redenen kan u van uw spaarrekening enkel overschrijven naar een andere rekening op uw naam bij Keytrade Bank. Indien u een bankkaart heeft, kan u tevens geld afhalen van uw zichtrekening aan een geldautomaat zowel in België als in het buitenland.

Welke valutadata worden gehanteerd?

U ontvangt rente vanaf de dag na de storting. Bij geldopname krijgt u rente tot en met de dag vóór opname.