Hoe kunnen we u helpen?

Debiteren van kredietkaart uitgaven

Wanneer worden mijn kredietkaart uitgaven gedebiteerd ?

De uitgaven die u met uw kredietkaart doet, worden maandelijks gedomicilieerd in uw zichtrekening. Het is dan ook noodzakelijk om te zorgen voor voldoende fondsen op deze zichtrekening ter dekking van deze uitgaven. Concreet wordt het bedrag in uw zichtrekening gedebiteerd 3 kalenderdagen na de afsluiting van de transacties (de laatste dag van de maand). Indien deze dag in het weekend valt of indien het een officiële feestdag of banksluitingdag betreft, zal de debitering de dichtstbijzijnde werkdag uitgevoerd worden. Enkele voorbeelden:

  • De uitgaven die ik gedaan heb met mijn kredietkaart in juli 2019, zijn gedebiteerd op 02/08/2019. Normaal gezien moest de debitering op 03/08/2019 gebeuren maar dit valt op een zaterdag. 
  • De uitgaven gedaan in oktober 2019, zijn gedebiteerd op 03/11/2019. 

Wat als ik niet akkoord ga met een verrichting op mijn uitgavenstaat?

Verrichtingen met uw kredietkaart die u wenst te betwisten kan u melden door het volgende document in te vullen.

Hoe kan ik mijn maandelijkse kredietkaart uittreksels bekijken?

Uw maandelijkse kredietkaart uittreksels zijn online beschikbaar in pdf-formaat. Om uw uittreksels te bekijken, op te slaan of af te printen, logt u in via de website (niet mogelijk via smartphone of tablet) en gaat u naar het menu Bank. Klik nadien op Uittreksels en selecteer uw kredietkaart rekening. U zal er uw laatste maandelijkse kredietkaart uittreksel vinden alsook een historiek van uw maandelijkse uittreksels.