Hoe kunnen we u helpen?

Basisbankdienst

Wat is de basisbankdienst?

Elke natuurlijke persoon die wettelijk in de Europese Unie verblijft, heeft het recht om minstens over een zichtrekening te beschikken, de zogenaamde basisbankdienst.  Bij Keytrade Bank is de basisbankdienst gratis en omvat hij een zichtrekening met gekoppelde debetkaart. De toegestane verrichtingen zijn:

  • geldopnames via debetkaart
  • overschrijvingen
  • doorlopende opdrachten
  • domiciliëringen
  • en het uitvoeren van betalingsverrichtingen met een betaalkaart of een soortgelijke voorziening

Deposito's van geld zijn niet mogelijk bij Keytrade Bank. Elke andere verrichting wordt geweigerd.  Meer informatie over deze dienst vindt u op de pagina van de FOD Economie https://economie.fgov.be/nl/themas/financiele-diensten/betalingsdiensten/basisbankdienst. Hoe vraagt u deze dienst aan bij Keytrade Bank? We vragen u hiervoor een afspraak te maken in ons kantoor in Brussel.