Voorwaarden 5 cent per verrichting op de zichtrekening

Keytrade Bank betaalt u 5 cent per verrichting uitgevoerd op uw zichtrekening bij Keytrade Bank. Dit aanbod is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • Het aanbod geldt voor elke cliënt-natuurlijk persoon van Keytrade Bank, rekeninghouder van een individuele rekening, gezamenlijke rekening of rekening in onverdeeldheid, met uitzondering van beleggingsclubs en de professionele rekeningen van een natuurlijk persoon.
 • Het aanbod geldt voor elke volgende betalingsverrichting van minimaal 1 euro die wordt uitgevoerd vanaf een zichtrekening bij Keytrade Bank:
  • uitgaande SEPA overschrijvingen*
  • domiciliëringen,
  • betalingen en geldopnames via de debetkaart.
 • Dit aanbod geldt niet voor de volgende betalingsverrichtingen:
  • inkomende SEPA overschrijvingen*
  • internationale overschrijvingen**
  • interne overschrijvingen, zijnde overschrijvingen tussen rekeningen van éénzelfde bankrelatie. Bijvoorbeeld, een overschrijving die een cliënt uitvoert van zijn individuele zichtrekening naar zijn individuele spaarrekening komt niet in aanmerking,
  • doorlopende opdrachten, en
  • verrichtingen via de kredietkaart.
 • Voor dit aanbod gelden bovendien de volgende beperkingen: overschrijvingen van eenzelfde zichtrekening naar eenzelfde begunstigde zichtrekening komen maar eenmaal per dag in aanmerking.

Wat betreft het opnemen van geld met de debetkaart, wordt ook slechts één verrichting per dag meegeteld. Als u aan alle voorwaarden van dit aanbod voldoet, zal Keytrade Bank eenmaal per maand automatisch het betreffende bedrag (dat is het totaal dat resulteert uit het vermenigvuldigen van het aantal verrichtingen op uw zichtrekening met 0,05EUR ) op uw Keytrade Bank-zichtrekening storten, met een maximum van 2,50EUR per maand. U vindt dit bedrag terug in het overzicht van uw zichtrekening met de vermelding ‘5 eurocent/verrichting’ en de vermelding van de betreffende maand.

Keytrade Bank behoudt zich het recht voor om het aanbod gedeeltelijk of volledig in te trekken om technische redenen (servers, database) of bij vermoeden van fraude en/of misbruik en/of bij daadwerkelijke fraude, en dat zonder enige verplichting tot compensatie van de cliënten, begunstigden van het aanbod. Keytrade Bank kan een cliënt ook uitsluiten bij vermoeden van fraude of bij daadwerkelijke fraude en dat zonder enig recht op schadevergoeding voor de cliënt uitgesloten van het aanbod.

Op dit aanbod zijn deze algemene voorwaarden van toepassing:

Algemene voorwaarden van toepassing vanaf 1 februari 2022
PDF

* Dit zijn overschrijvingen in EUR in de SEPA-zone Dit zijn alle lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Monaco. Bekijk de volledige lijst. **Dit zijn alle overschrijvingen in vreemde valuta binnen of buiten de SEPA-zone. Alsook alle overschrijvingen in EUR buiten de SEPA-zone