Transactieregels Zwitserland

Hier vindt u de openingsuren van de markten, de ordertypes die toegelaten zijn per markt, hun geldigheidsduur … Kortom: alle nuttige info om nog beter te beleggen!

Keytrade Bank biedt toegang tot de SIX Swiss Exchange.

De SIW Swiss Exchange is de markt waar u zowel zwitserse aandelen als buitenlandse aandelen kan verhandelen.

SIX Swiss Exchange werd gecreëerd uit een nood aan een pan-Europese bleu chip markt. U kan er zowel zwitserse als buitenlandse blue chips verhandelen.


Uurschema:

SIX Swiss Exchange is open voor continue trading tussen 9u00 en 17u30. Uw orders worden vanaf 8u00 naar de beurs gezonden, maar zij behouden tot 9u00 hun 'wacht' status. De dagorders worden geannuleerd om 17u30. De orders geplaatst na 17u30 worden naar de beurs gestuurd op de volgende beursdag.


Soorten orders:

1° Marktorder (Market order)

Een order tegen marktprijs laat toe onmiddellijk effecten te kopen of verkopen aan elke prijs voor zover er voor de gevraagde hoeveelheid een tegenpartij is (indien dit niet het geval is, zal het resterende order een limietorder worden). Een dergelijk order wordt geheel of gedeeltelijk uitgevoerd aan de beste limietorder in het orderboek of, indien er geen limietorders beschikbaar zijn in het orderboek, aan de referentiekoers van de markt.

Het geeft u geen enkele garantie over de eindprijs van de transactie (vooral bij een grote activiteit van het effect). De waarschijnlijkheid dat uw order wordt uitgevoerd is daarentegen groter.

Indien u een "marktorder" wenst te plaatsen, vult u het veld "Prijs" niet in.

2° Limietorder (Limit order)

Een order voor een welbepaalde hoeveelheid en een welbepaalde limietprijs, die geheel of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. Bij gedeeltelijke uitvoering blijft het niet-uitgevoerde deel in het orderboek staan.

U kunt een limiet vastleggen zowel voor de aankoop als voor de verkoop, maar dit biedt geen enkele garantie over de uitvoering van uw order. Bijvoorbeeld, bij een verkoop is de limiet die u bepaalt de minimumprijs waaraan u bereid bent te verkopen, lager wordt uw order niet uitgevoerd.

Bij het plaatsen van een "limiet order", vult u het veld "Prijs" in.

3° Trailing Stop Order

Als u een trailing stop order plaatst, hoeft u geen limiet- of stopprijs in te vullen, maar enkel een ‘afstand tot de markt’.

In het geval van een trailing stop order in de verkoop, zal uw stopprijs steeds de koers van het aandeel volgen in opwaartse zin. De stopprijs kan nooit dalen. De initiële referentie koers is de huidige laatste koers. Uw stop prijs zal automatisch de koers van het aandeel volgen als het hoger gaat dan deze referentiekoers zonder de door u opgegeven afstand uit het oog te verliezen . Uw stop prijs zal dus intraday wijzigen.

Voor een trailing stop in de aankoop zal uw stopprijs steeds de koers van het aandeel volgen in dalende zin. De stopprijs kan nooit stijgen. De initiële referentie koers is de huidige laatste koers. Uw stop prijs zal automatisch de koers van het aandeel volgen als het lager gaat dan deze referentiekoers zonder de door u opgegeven afstand uit het oog te verliezen . Uw stop prijs zal dus intraday wijzigen.

Van zodra de stopprijs bereikt is, wordt er een order aan marktprijs naar de markt gestuurd. Dit order is dan geldig tot het einde van die beursdag. Opgelet : voor illiquide aandelen loopt u het risico dat het order aan een slechte prijs of zelfs helemaal niet wordt uitgevoerd !

Een voorbeeld van een verkoop: Een aandeel noteert 100 euro. U plaatst een trailing stop order om te verkopen met een afstand tot de markt van 1 . Uw stopprijs is dus 99 euro. Zolang het aandeel niet zakt tot 99 euro zal de verkoop niet doorgaan. De stopprijs volgt de koers van het aandeel opwaarts en behoudt steeds een afstand van 1 euro. De stopprijs kan nooit zakken. Wanneer de koers stijgt naar een nieuw hoogte van bijvoorbeeld 104 zal de nieuwe, automatisch aangepaste stopprijs, 103 zijn.

Een voorbeeld van een aankoop: Een aandeel noteert 50 euro. U plaatst een trailing stop order om te kopen met een afstand tot de markt van 0.5 . Uw stopprijs is dus 50.5 euro. Zolang het aandeel niet stijgt tot 50.5 euro, worden de aandelen niet aangekocht. Bij elke daling van de koers van het aandeel, schuift de stopprijs mee op naar beneden. De stopprijs kan nooit stijgen. Wanneer de koers daalt naar een nieuwe diepte van bijvoorbeeld 45 zal de nieuwe, automatisch aangepaste stopprijs, 45.5 zijn.

Gedurende de continue handel op de beurs zullen we een markt order naar de markt sturen, buiten de continue fase zullen we een limiet order sturen waar de limiet de laatste koers zal zijn.

Trailing stop orders zijn niet mogelijk voor warranten, turbo’s en andere afgeleide producten.


Geldigheidsduur van de orders

U heeft de mogelijkheid om de geldigheidsduur van uw order te bepalen.

  • Day (dag) Uw order is 1 beursdag geldig. Indien uw order niet is uitgevoerd, wordt deze automatisch geannuleerd bij sluiting van de beurs. Wanneer u een dagorder ingegeven heeft na sluiting van de beurs, is uw order geldig gedurende de volgende beursdag.
  • GTC (Good till Cancelled) Uw order blijft 90 dagen geldig. Indien de datum die u ingeeft als einddatum een feestdag is , dan zal dit order geldig zijn tot de sluiting van de beursdag volgend op de feestdag. De orders kunnen geannuleerd worden door u, de beurs of Keytrade Bank.

Opmerking 1: Indien een dagorder gedurende een beursdag gedeeltelijk wordt uitgevoerd, dan wordt het gedeelte dat nog niet uitgevoerd werd aan het einde van de dag geannuleerd. U dient opnieuw een order in te geven als u dit overblijvende gedeelte alsnog wenst te verhandelen, waarvoor opnieuw, bij uitvoering, transactiekosten worden berekend. Bij een GTC order blijft het overblijvende gedeelte van uw order als deelorder staan totdat het geheel is uitgevoerd of u het annuleert. U betaalt eenmaal de transactiekosten, ongeacht het aantal deeluitvoeringen.

Opmerking 2: Indien u de opbrengst van een uitgevoerd verkooporder wenst te gebruiken, dan dient u rekening te houden met de valutadatum van de beschikbaar geworden cash.


Tick sizes van de markt

Blue Chips
0,0001-0,4999
0,5-0,9995
1-4,999
5-9,995
10-49,99
50-99,95
100-499,9
500-999,9
1000-4999
5000-9995
>10000
Mid-and Small Caps
0,01-0,99
10-99,95
100-249,9
250-499,75
500-999,5
1000-4999
>5000

Valutadata per markt :

empty-headerempty-header
Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs)
D+2
London Stock Exchange
D+2
Milaan
D+2
Xetra (Frankfurt)
D+2
Zwitserland
D+2
Madrid
D+2
OMX (Helsinki, Stockholm, Kopenhagen)
D+2
US markten
D+2
Canadese markten
D+2
Europese opties
D+1
US opties
D+1
Fondsen
D+3 (de valutadatum wordt evenwel bepaald door de uitgever)
Obligaties
D+2
Omwisselen valuta
D+1

Opmerking 3 : Als u een limietorder invoert, mag uw limiet procentueel niet teveel afwijken van de laatste koers. Zo niet wordt uw order geweigerd. Hieronder vindt u de variaties die toegestaan zijn, gelinkt aan de prijs waaraan het aandeel noteert.

Prijs aandeelToegestane variatie
0,01-0,05
300 %
0,06-0,25
150 %
0,26-0,5
60 %
0,51-1
30 %
1,01-5
20 %
5,01-100
10 %
>100
8 %