Transactieregels Verenigde Staten

Hier vindt u de openingsuren van de markten, de ordertypes die toegelaten zijn per markt, hun geldigheidsduur … Kortom: alle nuttige info om nog beter te beleggen!

Uurschema

Amerikaanse markten zijn open van 15u30 tot 22u00 (GMT-5). Kijk ook naar Extended Hours trading.


Soorten toegelaten orders:

1° Markt order (Market order)

Een order tegen marktprijs laat toe onmiddellijk effecten te kopen of verkopen aan elke prijs. Het geeft u geen enkele garantie over de eindprijs van de transactie (vooral bij een grote activiteit van het effect). De waarschijnlijkheid dat uw order wordt uitgevoerd is daarentegen groter. Indien u een "Market Order" wenst te plaatsen, vult u het veld "Prijs" niet in.

Een marktorder kan u evenwel niet plaatsen op de OTC-BB.

Bij een beursintroductie (IPO) is het evenmin mogelijk een marktorder te plaatsen voor de eerste notering van het instrument.

Het is tenslotte niet mogelijk een marktorder te plaatsen in combinatie met geldigheid "GTC".

2° Limiet order (Limit order)

Een limiet order is nauwkeuriger dan een marktorder. U kunt een limiet vastleggen zowel voor de aankoop als voor de verkoop, maar dit biedt geen enkele garantie over de uitvoering van uw order.

Bijvoorbeeld, bij een verkoop is de limiet die u bepaalt de minimumprijs waaraan u bereid bent te verkopen, lager wordt uw order niet uitgevoerd.

Bij het plaatsen van een limiet order, vult u het veld "Prijs" in.

Het is belangrijk om te weten dat, met uitzondering van de NYSE, de Amerikaanse markten, markten zijn die beheerd worden door market makers (markthouders) die zorgen voor de liquiditeit. Zij plaatsen zich zowel bij de aan- als verkoop van effecten, waarbij het verschil tussen de twee koersen (het verschil tussen bid (bied) en ask (laat)) hun marge vertegenwoordigt. Als u een aankooporder plaatst, wil dit zeggen dat u rekening moet houden met de ASK. En als u een verkooporder plaatst, dient u rekening te houden met de BID.

Vanaf 3 oktober 2016 zullen sommige aandelen op Nasdaq en NYSE handelen met een tick size van 0.05. Orders met een limiet van bijvoorbeeld 20.03 zullen maw verworpen worden door de beurs. Dat moet dan 20 of 20.05 zijn. De lijst van aandelen die vallen onder deze regel vindt u op de volgende linken:

3° Stop order (stop loss)

Bij een STOP order kan u een order ingeven waar u bepaalt aan welke koers uw order geactiveerd wordt en een order aan marktprijs wordt. Een stop order is geen STOP LIMIT order. Zodra de koers van het aandeel de stopprijs bereikt of overschrijdt, wordt uw stop order omgezet in een marktorder en uitgevoerd aan marktprijs. De kans op uitvoering is groot, maar u heeft geen enkele garantie wat de prijs betreft. U kan een stop order zowel voor een aankoop als een verkoop gebruiken.

Bijvoorbeeld: U heeft een aandeel gekocht aan 100USD , de koers staat momenteel op 98USD . U wenst zich in te dekken tegen verder verlies. U plaatst een stop verkooporder waarbij u als stop 95USD ingeeft. Dit wil zeggen dat als de koers van het aandeel zakt naar 95USD uw order geactiveerd wordt en op de beurs komt als een marktorder en uitgevoerd zal worden aan marktprijs.

Wij raden u aan voorzichtig te zijn, wanneer u een stop order plaatst, aangezien het verschil tussen aankoop- en verkoopprijs groot kan zijn, vooral bij kleine waarden. Het is belangrijk te weten dat uw order aan marktprijs zal uitgevoerd worden.

Opgelet : Een stop order zal geactiveerd worden wanneer de bid of ask uw stopprijs bereikt bij orders op US-markten zoals: NASDAQ, NYSE of AMEX.


4° Stop limiet order

Een stop limiet order is gelijkaardig aan een normaal stop order, volgens de manier waarop ze geactiveerd worden. Het verschil ligt in de uitvoering: daar waar een stop-order verandert in een marktorder (en dus geen controle heeft over de uitvoeringsprijs van uw order), wordt een stop limiet order een limiet order bij activatie met als limiet de limiet die u ingegeven heeft bij het plaatsen van het stop limiet order. We raden u aan om dit soort order meer te gebruiken dan een klassiek stop order, omdat u zo veiliger kan werken op markten die heel volatiel zijn.

Indien u bij een verkoop een stop limiet order gebruikt, gelieve ermee rekening te houden dat uw stopprijs en uw limiet onder de BID-prijs moet liggen vanaf het moment waarop u uw order plaatst. Bij een aankoop met stop limiet, moet uw stopprijs en uw limiet boven de ASK-prijs liggen vanaf het moment waarop u uw order plaatst.

Bijvoorbeeld: U heeft een aandeel gekocht aan 100USD , de koers staat momenteel op 98USD . U wenst zich in te dekken tegen verder verlies. U plaatst een stop limiet verkooporder. Waarbij u als stop 95USD ingeeft en als limiet 93USD . Dit wil zeggen dat als de koers van het aandeel zakt naar 95USD uw order geactiveerd wordt en op de beurs geplaatst wordt als een verkoop limiet order met als limiet 93USD .

Nous recommandons d'utiliser ce type d'ordre par rapport au ordres STOP classiques dans la mesure où il évite les surprises liées à des marchés très nerveux ou volatils.

Opgelet : Een stop limiet order zal geactiveerd worden :

  • wanneer de bid of ask uw stop prijs bereiken (bij orders op NASDAQ)
  • wanneer de laatste koers uw stop prijs bereikt (bij orders op NYSE of AMEX)

Bij het plaatsen van een stop limiet order dient u rekening te houden met onderstaande regel bij het opgeven van de stop limiet prijs, alle stop limiet orders die hier niet aan voldoen zullen verworpen worden.

Stop PrijsAfwijking van de limiet prijs tov de stop prijsStop prijs parameter
Minder dan of gelijk aan $5
Niet meer dan 110%
10%
Meer dan $5 maar minder dan of gelijk aan $50
Niet meer dan 105%
5%
Meer dan $50
Niet meer dan 103%
3%

Bijvoorbeeld; een stop limiet verkoop order met een limiet van 10USD en een stop prijs van 9USD zal verworpen worden. Het verschil van 1USD (10USD9USD ) is groter dan 5% van de stop prijs van 10USD , immers 5% van 10USD is 0,50USD . Het verschil tussen de twee mag dus maximum 0,50USD zijn.


5° Trailing Stop Order

Als u een trailing stop order plaatst, hoeft u geen limiet- of stopprijs in te vullen, maar enkel een ‘afstand tot de markt’.

In het geval van een trailing stop order in de verkoop, zal uw stopprijs steeds de koers van het aandeel volgen in opwaartse zin. De stopprijs kan nooit dalen. De initiële referentie koers is de huidige laatste koers. Uw stop prijs zal automatisch de koers van het aandeel volgen als het hoger gaat dan deze referentiekoers zonder de door u opgegeven afstand uit het oog te verliezen . Uw stop prijs zal dus intraday wijzigen.

Voor een trailing stop in de aankoop zal uw stopprijs steeds de koers van het aandeel volgen in dalende zin. De stopprijs kan nooit stijgen. De initiële referentie koers is de huidige laatste koers. Uw stop prijs zal automatisch de koers van het aandeel volgen als het lager gaat dan deze referentiekoers zonder de door u opgegeven afstand uit het oog te verliezen . Uw stop prijs zal dus intraday wijzigen.

Van zodra de stopprijs bereikt is, wordt er een order aan marktprijs naar de markt gestuurd. Dit order is dan geldig tot het einde van die beursdag. Opgelet : voor illiquide aandelen loopt u het risico dat het order aan een slechte prijs of zelfs helemaal niet wordt uitgevoerd !

Een voorbeeld van een verkoop: Een aandeel noteert 100 euro. U plaatst een trailing stop order om te verkopen met een afstand tot de markt van 1 . Uw stopprijs is dus 99 euro. Zolang het aandeel niet zakt tot 99 euro zal de verkoop niet doorgaan. De stopprijs volgt de koers van het aandeel opwaarts en behoudt steeds een afstand van 1 euro. De stopprijs kan nooit zakken. Wanneer de koers stijgt naar een nieuw hoogte van bijvoorbeeld 104 zal de nieuwe, automatisch aangepaste stopprijs, 103 zijn.

Een voorbeeld van een aankoop: Een aandeel noteert 50 euro. U plaatst een trailing stop order om te kopen met een afstand tot de markt van 0.5 . Uw stopprijs is dus 50.5 euro. Zolang het aandeel niet stijgt tot 50.5 euro, worden de aandelen niet aangekocht. Bij elke daling van de koers van het aandeel, schuift de stopprijs mee op naar beneden. De stopprijs kan nooit stijgen. Wanneer de koers daalt naar een nieuwe diepte van bijvoorbeeld 45 zal de nieuwe, automatisch aangepaste stopprijs, 45.5 zijn.

De referentie koers voor de trailing stop orders komt altijd van Euronext niet van Equiduct.

Gedurende de continue handel op de beurs zullen we een markt order naar de markt sturen, buiten de continue fase zullen we een limiet order sturen waar de limiet de laatste koers zal zijn.

Trailing stop orders zijn niet mogelijk voor warranten, turbo’s en andere afgeleide producten.


6° AON orders

Het ordertype AON wordt vooral gebruikt om gedeeltelijke uitvoeringen te voorkomen (vooral bij illiquide markten).

U duidt bij het ingeven van uw order 'AON' aan als uitvoeringstype en kiest als ordertype 'limiet'. Daarna vervolledigt u het orderformulier als zoals gewoonlijk.

Opgelet, bij een 'AON' order wordt het order volledig uitgevoerd of helemaal niet.

Bvb. Indien u een order plaatst voor 500 stuks gelimiteerd aan € 100 met uitvoeringstype 'AON', dan zal uw order enkel kunnen uitgevoerd worden indien er een tegenpartij is op de markt met exact hetzelfde aantal en exact dezelfde limiet. Indien uw order en dit van de tegenpartij op de markt niet volledig overeenstemmen, dan zal uw order niet uitgevoerd.


Opmerkingen

  • Voor orders op Listed Securities (AMEX-NYSE), is het aangewezen veelvouden van 100 in te voeren. Deze worden in principe sneller uitgevoerd dan orders voor bijvoorbeeld 95 aandelen.
  • Corporate events (bijvoorbeeld splitsing,...) hebben geen effect op orders die na het sluiten van de beurs worden geplaatst.Bvb. U heeft 100 aandelen X in portefeuille. Na beurssluiting plaatst u een verkooporder voor die 100 aandelen X.De volgende dag vindt vóór beurs een splitsing (2 voor 1) van het aandeel X plaats. De positie in uw portefeuille zal gesplitst worden door onze diensten (200 aandelen in plaats van 100), maar uw verkooporder voor 100 aandelen X zal niet beïnvloed worden door de splitsing. Let er dus altijd op of er een verrichting op til staat.Bij een dividend op de US markten zal uw order niet altijd geannuleerd worden, ook de limiet prijs zal niet aangepast worden, het is dus aan te raden dat u zeker bij het uitkeren van het dividend uw limiet orders goed opvolgt.

Geldigheidsduur van de orders

  • Day (dag):Uw order is 1 beursdag geldig. Indien uw order niet is uitgevoerd, wordt deze automatisch geannuleerd bij sluiting van de beurs. Wanneer u een dagorder ingegeven heeft na sluiting van de beurs, is uw order geldig gedurende de volgende beursdag.
  • GTC (Good Till Cancelled):Uw order blijft 365 dagen geldig. De orders kunnen geannuleerd worden door u, de beurs of Keytrade Bank.

Opmerking

Indien een dagorder gedurende een beursdag gedeeltelijk wordt uitgevoerd, dan wordt het gedeelte dat nog niet uitgevoerd werd aan het einde van de dag geannuleerd. U dient opnieuw een order in te geven als u dit overblijvende gedeelte alsnog wenst te verhandelen, waarvoor opnieuw, bij uitvoering, transactiekosten worden berekend. Bij een GTC order blijft het overblijvende gedeelte van uw order als deelorder staan totdat het geheel is uitgevoerd of u het annuleert. U betaalt eenmaal de transactiekosten, ongeacht het aantal deeluitvoeringen.

Orders kunnen geannuleerd worden door uzelf, door de beurs of door Keytrade Bank.

Indien u een order plaatst na sluiting van de beurs (dus na 22u00), kunt u dit order uitsluitend annuleren vanaf 14u30 (CET) de volgende beursdag.

Opmerking 2 Indien u de opbrengst van een uitgevoerd verkooporder wenst te gebruiken, dan dient u rekening te houden met de valutadatum van de beschikbaar geworden cash.

Valutadata per markt :

empty-headerempty-header
Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs)
D+2
London Stock Exchange
D+2
Milaan
D+2
Xetra (Frankfurt)
D+2
Zwitserland
D+2
Madrid
D+2
OMX (Helsinki, Stockholm, Kopenhagen)
D+2
US markten
D+2
Canadese markten
D+2
Europese opties
D+1
US opties
D+1
Fondsen
D+3 (de valutadatum wordt evenwel bepaald door de uitgever)
Obligaties
D+2
Omwisselen valuta
D+1