Transactieregels Canadian market

Hier vindt u de openingsuren van de markten, de ordertypes die toegelaten zijn per markt, hun geldigheidsduur … Kortom: alle nuttige info om nog beter te beleggen!

Uurschema

De Canadese markten zijn open van 15u30 tot 22u00 (GMT-5).


Soorten toegelaten orders:

  • Limiet order (Limit order) Een limiet order is nauwkeuriger dan een marktorder. U kunt een limiet vastleggen zowel voor de aankoop als voor de verkoop, maar dit biedt geen enkele garantie over de uitvoering van uw order. Bijvoorbeeld, bij een verkoop is de limiet die u bepaalt de minimumprijs waaraan u bereid bent te verkopen, lager wordt uw order niet uitgevoerd. Bij het plaatsen van een limiet order, vult u het veld "Prijs" in.

Hoeveelheid

Op de Canadese markten werkt men met ‘board lot’ orders. Een ‘board lot’ order is een order waarbij er aan vooraf bepaalde lotvolumes gehandeld wordt. De grootte van het lot is afhankelijk van de koers van het effect:

  • Koers per eenheid is lager dan $0.10 - de grootte van het lot is 1,000 eenheden
  • Koers per eenheid is $0.10 tot $0.99 - de grootte van het lot is 500 eenheden
  • Koers per eenheid si $1.00 of meer - de grootte van het lot is 100 eenheden

Bvb. Indien u een aandeel X wenst te kopen dat momenteel noteert aan $ 0.90 en u geeft een order in voor 500 stuks, dan zal uw order in één keer uitgevoerd worden. Indien u echter een order ingeeft voor 700 stuks, dan zal u een eerste uitvoering krijgen voor 500 stuks en zullen er 200 stuks op de markt blijven staan, ook al staan deze aan dezelfde limiet op de markt als de koers van het moment.


Geldigheidsduur van de orders

  • Day (dag) Uw order is 1 beursdag geldig. Indien uw order niet is uitgevoerd, wordt deze automatisch geannuleerd bij sluiting van de beurs. Wanneer u een dagorder ingegeven heeft na sluiting van de beurs, is uw order geldig gedurende de volgende beursdag.
  • GTC (Good Till Cancelled):Uw order blijft 90 dagen geldig.

Opmerking 1: Indien een dagorder gedurende een beursdag gedeeltelijk wordt uitgevoerd, dan wordt het gedeelte dat nog niet uitgevoerd werd aan het einde van de dag geannuleerd. U dient opnieuw een order in te geven als u dit overblijvende gedeelte alsnog wenst te verhandelen, waarvoor opnieuw, bij uitvoering, transactiekosten worden berekend. Bij een GTC order blijft het overblijvende gedeelte van uw order als deelorder staan totdat het geheel is uitgevoerd of u het annuleert. U betaalt eenmaal de transactiekosten, ongeacht het aantal deeluitvoeringen. Orders kunnen geannuleerd worden door uzelf, door de beurs of door Keytrade Bank.

Opmerking 2: Indien u de opbrengst van een uitgevoerd verkooporder wenst te gebruiken, dan dient u rekening te houden met de valutadatum van de beschikbaar geworden cash.

Valutadata per markt :

empty-headerempty-header
Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs)
D+2
London Stock Exchange
D+2
Milaan
D+2
Xetra (Frankfurt)
D+2
Zwitserland
D+2
Madrid
D+2
OMX (Helsinki, Stockholm, Kopenhagen)
D+2
US markten
D+2
Canadese markten
D+2
Europese opties
D+1
US opties
D+1
Fondsen
D+3 (de valutadatum wordt evenwel bepaald door de uitgever)
Obligaties
D+2
Omwisselen valuta
D+1