Transactieregels Oslo Exchange

Hier vindt u de openingsuren van de markten, de ordertypes die toegelaten zijn per markt, hun geldigheidsduur … Kortom: alle nuttige info om nog beter te beleggen!

Uurschema

De beurs van Oslo is open van 9u00 tot 16u30 CET.

Orders worden vanaf 8u15 naar de beurs gezonden, maar zij behouden tot de opening van de beurs (9u00) hun “wacht” statuut. De dagorders worden geannuleerd na beurssluiting, om 16u30. Orders geplaatst na 16u30 worden de volgende beursdag naar de beurs gestuurd.


Deviezen

De munteenheid op de beurs van Oslo is uitgedrukt in NOK.


Soorten orders en toegelaten hoeveelheden

1. Markt order (Market order) Een order tegen marktprijs laat toe onmiddellijk effecten te kopen of te verkopen aan elke prijs voor zover er voor de gevraagde hoeveelheid een tegenpartij is. Het niet–uitgevoerde gedeelte van een markt order wordt aan het orderboek toegevoegd als een markt order (zonder limiet) en uitgevoerd tegen de koers van eender welk nieuw ingebracht order aan de andere zijde van het orderboek. Het geeft u geen enkele garantie over de eindprijs van de transactie (vooral bij een grote activiteit van het effect). De waarschijnlijkheid dat uw order wordt uitgevoerd is daarentegen groter. Indien u een "Markt order" wenst te plaatsen, vult u het veld "Prijs" niet in.Opgelet: Markt orders mogen enkel tijdens de handelsuren van de beurs van Oslo ingegeven worden. Buiten de handelsuren dient u een limiet order te gebruiken.

2. Limiet order (Limit order) Een limiet order is nauwkeuriger dan een markt order omdat men vooraf reeds de prijs van eventuele uitvoering bepaalt. U kunt een limietprijs vastleggen zowel voor de aankoop als voor de verkoop, maar er is dus geen enkele garantie voor uitvoering van uw order. Bijvoorbeeld, bij een verkoop is de limiet die u bepaalt de minimumprijs waaraan u bereid bent te verkopen, lager wordt uw order niet uitgevoerd. Bij het plaatsen van een "limiet order", vult u het veld "Prijs" in.


Geldigheidsduur van de orders

U heeft de mogelijkheid om de geldigheidsduur van uw order te bepalen.

  • Day (dag)Uw order blijft 1 beursdag geldig. Indien uw order niet is uitgevoerd, wordt het automatisch geannuleerd bij sluiting van de beurs. Wanneer u een dagorder ingegeven heeft na sluiting van de beurs, is uw order geldig voor de volgende beursdag.
  • GTC (Good Till Cancelled) Uw order blijft maximum 90 dagen geldig. De orders kunnen geannuleerd worden door u, de beurs of Keytrade Bank.

Indien een dagorder gedurende een beursdag gedeeltelijk wordt uitgevoerd, dan wordt het gedeelte dat nog niet uitgevoerd werd aan het einde van de dag geannuleerd. U dient opnieuw een order in te geven als u dit overblijvende gedeelte alsnog wenst te verhandelen, waarvoor opnieuw, bij uitvoering, transactiekosten worden berekend.

Bij een GTC order blijft het overblijvende gedeelte van uw order als deelorder staan totdat het geheel is uitgevoerd of u het annuleert. U betaalt eenmaal de transactiekosten, ongeacht het aantal deeluitvoeringen.

Tick sizes van de markt

empty-headerempty-header
0,0001-0,4999
0,0001
0,5-0,9995
0,0005
1-4,999
0,001
5-9,995
0,005
10-49,99
0,01
50-99,95
0,05
100-499,9
0,1
500-999,9
0,5
1000-4999
1
5000-9995
5
>10000
10

Opmerking: Indien u de opbrengst van een uitgevoerd verkooporder wenst te gebruiken, dan dient u rekening te houden met de valutadatum van de beschikbaar geworden cashnible.

Valutadata per markt :

empty-headerempty-header
Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs)
D+2
London Stock Exchange
D+2
Milaan
D+2
Xetra (Frankfurt)
D+2
Zwitserland
D+2
Madrid
D+2
OMX (Helsinki, Stockholm, Kopenhagen)
D+2
US markten
D+2
Canadese markten
D+2
Europese opties
D+1
US opties
D+1
Fondsen
D+3 (de valutadatum wordt evenwel bepaald door de uitgever)
Obligaties
D+2
Omwisselen valuta
D+1

Opmerking 2 Als u een limietorder invoert, mag uw limiet procentueel niet teveel afwijken van de laatste koers. Zo niet wordt uw order geweigerd. Hieronder vindt u de variaties die toegestaan zijn, gelinkt aan de prijs waaraan het aandeel noteert.

Prijs aandeelToegestane variatie
0,01-0,05
300 %
0,06-0,25
150 %
0,26-0,5
60 %
0,51-1
30 %
1,01-5
20 %
5,01-100
10 %
>100
8 %