Transactieregels OMX (Stockholm, Helsinki, Copenhagen)

Hier vindt u de openingsuren van de markten, de ordertypes die toegelaten zijn per markt, hun geldigheidsduur … Kortom: alle nuttige info om nog beter te beleggen!

1° Uurschema

De beurs van Stockholm is open van 9u00 tot 17u25 CET (closing call 17u25 tot 17u30).

De beurs van Helsinki is open van 9u00 tot 17u25 CET (closing call 17u25 tot 17u30).

De beurs van Kopenhagen is open van 9u00 tot 16u55 CET (closing call 16u55 tot 17u00).

Orders worden vanaf 8u00 naar de beurs gezonden, maar zij behouden tot de opening van de beurs (9.00 uur) hun “wacht” statuut. De dagorders worden geannuleerd na beurssluiting, om 17u45. Orders geplaatst na 17u40 worden de volgende beursdag naar de beurs gestuurd.


2° Deviezen

Aandelen op de beurs van Stockholm noteren in SEK.

Aandelen op de beurs van Helsinki noteren in EUR.

Aandelen op de beurs van Kopenhagen noteren in DKK.


3° Soorten orders en toegelaten hoeveelheden

1. Markt order (Market order) Een order tegen marktprijs laat toe onmiddellijk effecten te kopen of te verkopen aan elke prijs. Het geeft geen enkele garantie over de eindprijs van de transactie (vooral in geval van grote volatiliteit van het instrument). De waarschijnlijkheid dat uw order wordt uitgevoerd is groter dan bij een limiet order.Indien u een "markt order" wenst te plaatsen, vult u het veld "Prijs" niet in.Opgelet : Markt orders mogen enkel tijdens de handelsuren van OMX ingegeven worden. Buiten de handelsuren dient u een limiet order te gebruiken.Een marktorder op Nasdaq OMX wordt enkel uitgevoerd aan de beschikbare hoeveelheid van de beste bid of ask.Wat houdt dit in?Als de hoeveelheid van uw marktorder groter is dan de beschikbare hoeveelheid in het orderboek aan de beste bid of ask wordt uw order slechts gedeeltelijk uitgevoerd. De resterende hoeveelheid van het order wordt geannuleerd door de beurs.Deze logica is eveneens van toepassing voor het marktorder dat automatisch wordt aangemaakt wanneer de stopprijs bereikt is van een stoporder of van een Trailing Stop Order.Voorbeeld:U plaatst een order om 200 stuks te kopen aan marktprijs voor een aandeel dat noteert op Nasdaq OMX Stockholm.Aan de beste ‘ask price’ zijn 50 stuks beschikbaar. Uw marktorder wordt voor die 50 stuks uitgevoerd, en het resterende gedeelte van 150 stuks wordt geannuleerd door de beurs.

2. Limiet order (Limit order) Een limiet order is nauwkeuriger dan een markt order omdat men vooraf reeds de prijs van eventuele uitvoering bepaalt. U kunt een limietprijs vastleggen zowel voor de aankoop als voor de verkoop, maar er is dus geen enkele garantie voor uitvoering van uw order.Bijvoorbeeld, bij een verkoop is de limiet die u bepaalt de minimumprijs waaraan u bereid bent te verkopen, lager wordt uw order niet uitgevoerd. Bij het plaatsen van een "limiet order", vult u het veld "Prijs" in.

3. Trailing Stop Order Als u een trailing stop order plaatst, hoeft u geen limiet- of stopprijs in te vullen, maar enkel een ‘afstand tot de markt’.In het geval van een trailing stop order in de verkoop, zal uw stopprijs steeds de koers van het aandeel volgen in opwaartse zin. De stopprijs kan nooit dalen. De initiële referentie koers is de huidige laatste koers. Uw stop prijs zal automatisch de koers van het aandeel volgen als het hoger gaat dan deze referentiekoers zonder de door u opgegeven afstand uit het oog te verliezen . Uw stop prijs zal dus intraday wijzigen.Voor een trailing stop in de aankoop zal uw stopprijs steeds de koers van het aandeel volgen in dalende zin. De stopprijs kan nooit stijgen. De initiële referentie koers is de huidige laatste koers. Uw stop prijs zal automatisch de koers van het aandeel volgen als het lager gaat dan deze referentiekoers zonder de door u opgegeven afstand uit het oog te verliezen . Uw stop prijs zal dus intraday wijzigen.Van zodra de stopprijs bereikt is, wordt er een order aan marktprijs naar de markt gestuurd. Dit order is dan geldig tot het einde van die beursdag. Opgelet : voor illiquide aandelen loopt u het risico dat het order aan een slechte prijs of zelfs helemaal niet wordt uitgevoerd !Een voorbeeld van een verkoop: Een aandeel noteert 100 euro. U plaatst een trailing stop order om te verkopen met een afstand tot de markt van 1 . Uw stopprijs is dus 99 euro. Zolang het aandeel niet zakt tot 99 euro zal de verkoop niet doorgaan. De stopprijs volgt de koers van het aandeel opwaarts en behoudt steeds een afstand van 1 euro. De stopprijs kan nooit zakken. Wanneer de koers stijgt naar een nieuw hoogte van bijvoorbeeld 104 zal de nieuwe, automatisch aangepaste stopprijs, 103 zijn.Een voorbeeld van een aankoop: Een aandeel noteert 50 euro. U plaatst een trailing stop order om te kopen met een afstand tot de markt van 0.5 . Uw stopprijs is dus 50.5 euro. Zolang het aandeel niet stijgt tot 50.5 euro, worden de aandelen niet aangekocht. Bij elke daling van de koers van het aandeel, schuift de stopprijs mee op naar beneden. De stopprijs kan nooit stijgen. Wanneer de koers daalt naar een nieuwe diepte van bijvoorbeeld 45 zal de nieuwe, automatisch aangepaste stopprijs, 45.5 zijn.Gedurende de continue handel op de beurs zullen we een markt order naar de markt sturen, buiten de continue fase zullen we een limiet order sturen waar de limiet de laatste koers zal zijn.Trailing stop orders zijn niet mogelijk voor warranten, turbo’s en andere afgeleide producten.


4° Geldigheidsduur van de orders

U heeft de mogelijkheid om de geldigheidsduur van uw order te bepalen

  • DAY(dag)Uw order blijft 1 beursdag geldig. Indien uw order niet is uitgevoerd, wordt het automatisch geannuleerd bij sluiting van de beurs. Wanneer u een dagorder ingegeven heeft na sluiting van de beurs, is uw order geldig voor de volgende beursdag.
  • GTC (Good till Cancelled) Uw order blijft maximum 90 dagen geldig. De orders kunnen geannuleerd worden door u, de beurs of Keytrade Bank.

Indien een dagorder gedurende een beursdag gedeeltelijk wordt uitgevoerd, wordt het gedeelte dat nog niet uitgevoerd werd aan het einde van de dag geannuleerd. U dient dan opnieuw een order in te geven als u dit overblijvende gedeelte alsnog wenst te verhandelen. Hiervoor worden dan bij uitvoering opnieuw transactiekosten aangerekend.

Bij een GTC order blijft het overblijvende gedeelte van uw order als deelorder staan totdat het geheel is uitgevoerd, tenzij u het annuleert. U betaalt eenmaal de transactiekosten, ongeacht het aantal deeluitvoeringen. Orders kunnen geannuleerd worden door uzelf, door de beurs of door Keytrade Bank.

Tick sizes of the market

Helsinki
0,01EUR
Stockholm
0,0001-0,4999
0,5-0,9995
1-4,999
5-9,995
10-49,99
50-99,95
100-499,9
500-999,9
1000-4999
5000-9995
>10000
Kopenhagen
0-4,99
5-9,95
10-49,9
50-249,75
250-499,5
500-4999
5000-19990
>20000

Opmerking: Indien u de opbrengst van een uitgevoerd verkooporder wenst te gebruiken, dan dient u rekening te houden met de valutadatum van de beschikbaar geworden cash.

Valutadata per markt :

empty-headerempty-header
Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs)
D+2
London Stock Exchange
D+2
Milaan
D+2
Xetra (Frankfurt)
D+2
Zwitserland
D+2
Madrid
D+2
OMX (Helsinki, Stockholm, Kopenhagen)
D+2
US markten
D+2
Canadese markten
D+2
Europese opties
D+1
US opties
D+1
Fondsen
D+3 (de valutadatum wordt evenwel bepaald door de uitgever)
Obligaties
D+2
Omwisselen valuta
D+1

Opmerking 2 Als u een limietorder invoert, mag uw limiet procentueel niet teveel afwijken van de laatste koers. Zo niet wordt uw order geweigerd. Hieronder vindt u de variaties die toegestaan zijn, gelinkt aan de prijs waaraan het aandeel noteert.

Prijs aandeelToegestane variatie
0,01-0,05
300 %
0,06-0,25
150 %
0,26-0,5
60 %
0,51-1
30 %
1,01-5
20 %
5,01-100
10 %
>100
8 %