Transactieregels Frankfurt (Xetra)

Hier vindt u de openingsuren van de markten, de ordertypes die toegelaten zijn per markt, hun geldigheidsduur … Kortom: alle nuttige info om nog beter te beleggen!

Uurschema

Xetra is open van 9u00 tot 17u30


Handelsfases

Wanneer u de gedetailleerde koersen van Xetra aandelen opvraagt, ziet u onder "status" de fase van verhandeling (zoals continuous en pre-trading). Om de prijscontinuïteit te verzekeren wordt de handel in het desbetreffende aandeel onderbroken (geschorst) wanneer de potenti‘le prijs buiten een voorgedefiniëerde marge rond de referentieprijs valt. De mogelijkheid bestaat dus dat uw order niet aanvaard wordt op het moment dat de notering van het desbetreffende aandeel geschorst is.


Soorten toegelaten orders

1° Markt order (Market order)

Een order tegen marktprijs laat toe onmiddellijk effecten te kopen of verkopen aan elke prijs. Het geeft u geen enkele garantie over de eindprijs van de transactie (vooral bij een grote activiteit van het effect). De waarschijnlijkheid dat uw order wordt uitgevoerd is daarentegen groter.

Indien u een "markt order" wenst te plaatsen, vult u het veld "Limietprijs" niet in.


2° Limiet order ('Limit order')

Een limiet order is nauwkeuriger dan een markt order. U kunt een limiet vastleggen zowel voor de aankoop als voor de verkoop, maar dit biedt geen enkele garantie over de uitvoering van uw order.

Bijvoorbeeld, bij een verkoop is de limiet die u bepaalt de minimumprijs waaraan u bereid bent te verkopen, lager wordt uw order niet uitgevoerd. Bij het plaatsen van een "limiet order", vult u het veld "Limietprijs" in.


3° Stop order (stop loss)

Bij een stop order kan u een order ingeven waar u bepaalt aan welke koers uw order geactiveerd wordt en een order aan marktprijs wordt. Een stop order is geen stop limiet order. Zodra de koers van het aandeel de stopprijs bereikt of overschrijdt, wordt uw stop order omgezet in een markt order en uitgevoerd aan marktprijs. De kans op uitvoering is groot, maar u heeft geen enkele garantie wat de prijs betreft. U kan een stop order zowel voor een aankoop als een verkoop gebruiken.

U heeft bijvoorbeeld een aandeel gekocht op € 100, de koers staat momenteel op € 98. U wenst zich in te dekken tegen verder verlies. U plaatst een stop verkooporder waarbij u als stopprijs € 95 ingeeft. Dit wil zeggen dat als de koers van het aandeel zakt naar € 95 uw order geactiveerd wordt en op de beurs komt als een markt order en uitgevoerd zal worden tegen marktprijs.


4° Stop limiet order

Een stop limiet order is gelijkaardig aan een normaal stop order, in de manier waarop ze geactiveerd worden. Het verschil ligt in de uitvoering: daar waar een stop order verandert in een markt order (en dus geen controle geeft over de uitvoeringsprijs van uw order), wordt een stop limiet order een limiet order bij activatie met als limiet de limiet die u ingegeven heeft bij het plaatsen van het stop limiet order. We raden u aan om dit soort order meer te gebruiken dan een klassiek stop order, omdat u zo veiliger kan werken op markten die heel volatiel zijn.

Bijvoorbeeld: U heeft een aandeel gekocht voor € 100, de koers staat momenteel op € 98. U wenst zich in te dekken tegen verder verlies. U plaatst een stop limiet verkooporder, waarbij u als stop € 95 ingeeft en als limiet € 93. Dit wil zeggen dat wanneer de koers van het aandeel zakt naar € 95, het order geactiveerd wordt en op de beurs geplaatst wordt met als verkooplimiet € 93.


5° Trailing Stop Order

Als u een trailing stop order plaatst, hoeft u geen limiet- of stopprijs in te vullen, maar enkel een ‘afstand tot de markt’.

In het geval van een trailing stop order in de verkoop, zal uw stopprijs steeds de koers van het aandeel volgen in opwaartse zin. De stopprijs kan nooit dalen. De initiële referentie koers is de huidige laatste koers. Uw stop prijs zal automatisch de koers van het aandeel volgen als het hoger gaat dan deze referentiekoers zonder de door u opgegeven afstand uit het oog te verliezen . Uw stop prijs zal dus intraday wijzigen.

Voor een trailing stop in de aankoop zal uw stopprijs steeds de koers van het aandeel volgen in dalende zin. De stopprijs kan nooit stijgen. De initiële referentie koers is de huidige laatste koers. Uw stop prijs zal automatisch de koers van het aandeel volgen als het lager gaat dan deze referentiekoers zonder de door u opgegeven afstand uit het oog te verliezen . Uw stop prijs zal dus intraday wijzigen.

Van zodra de stopprijs bereikt is, wordt er een order aan marktprijs naar de markt gestuurd. Dit order is dan geldig tot het einde van die beursdag. Opgelet : voor illiquide aandelen loopt u het risico dat het order aan een slechte prijs of zelfs helemaal niet wordt uitgevoerd !

Een voorbeeld van een verkoop: Een aandeel noteert 100 euro. U plaatst een trailing stop order om te verkopen met een afstand tot de markt van 1 . Uw stopprijs is dus 99 euro. Zolang het aandeel niet zakt tot 99 euro zal de verkoop niet doorgaan. De stopprijs volgt de koers van het aandeel opwaarts en behoudt steeds een afstand van 1 euro. De stopprijs kan nooit zakken. Wanneer de koers stijgt naar een nieuw hoogte van bijvoorbeeld 104 zal de nieuwe, automatisch aangepaste stopprijs, 103 zijn.

Een voorbeeld van een aankoop: Een aandeel noteert 50 euro. U plaatst een trailing stop order om te kopen met een afstand tot de markt van 0.5 . Uw stopprijs is dus 50.5 euro. Zolang het aandeel niet stijgt tot 50.5 euro, worden de aandelen niet aangekocht. Bij elke daling van de koers van het aandeel, schuift de stopprijs mee op naar beneden. De stopprijs kan nooit stijgen. Wanneer de koers daalt naar een nieuwe diepte van bijvoorbeeld 45 zal de nieuwe, automatisch aangepaste stopprijs, 45.5 zijn.

Gedurende de continue handel op de beurs zullen we een markt order naar de markt sturen, buiten de continue fase zullen we een limiet order sturen waar de limiet de laatste koers zal zijn.

Trailing stop orders zijn niet mogelijk voor warranten, turbo’s en andere afgeleide producten.


Geldigheidsduur van de orders

  • DAY (dag): Uw order is 1 beursdag geldig. Indien uw order niet is uitgevoerd, wordt deze automatisch geannuleerd bij sluiting van de beurs. Wanneer u een dagorder ingegeven heeft na sluiting van de beurs, is uw order geldig gedurende de volgende beursdag.
  • GTC (Good till Cancelled): Uw order blijft 90 dagen. De orders kunnen geannuleerd worden door u, de beurs of Keytrade Bank.

Tick sizes van de markt

Aandelen
0-9,999
10-49,995
50-99,99
100+
ETF’s
0-4,999
5-9,999
10+

Opmerking Indien een dagorder gedurende een beursdag gedeeltelijk wordt uitgevoerd, dan wordt het gedeelte dat nog niet uitgevoerd werd aan het einde van de dag geannuleerd. U dient opnieuw een order in te geven als u dit overblijvende gedeelte alsnog wenst te verhandelen, waarvoor opnieuw, bij uitvoering, transactiekosten worden berekend.

Orders kunnen geannuleerd worden door uzelf, door de beurs of door Keytrade Bank.

Opmerking 2 Indien u de opbrengst van een uitgevoerd verkooporder wenst te gebruiken, dan dient u rekening te houden met de valutadatum van de beschikbaar geworden cash.


Valutadata per markt :

empty-headerempty-header
Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs)
D+2
London Stock Exchange
D+2
Milaan
D+2
Xetra (Frankfurt)
D+2
Zwitserland
D+2
Madrid
D+2
OMX (Helsinki, Stockholm, Kopenhagen)
D+2
US markten
D+2
Canadese markten
D+2
Europese opties
D+1
US opties
D+1
Fondsen
D+3 (de valutadatum wordt evenwel bepaald door de uitgever)
Obligaties
D+2
Omwisselen valuta
D+1

Opmerking 3 : Als u een limietorder invoert, mag uw limiet procentueel niet teveel afwijken van de laatste koers. Zo niet wordt uw order geweigerd. Hieronder vindt u de variaties die toegestaan zijn, gelinkt aan de prijs waaraan het aandeel noteert.

Prijs aandeelToegestane variatie
0,01-0,05
300 %
0,06-0,25
150 %
0,26-0,5
60 %
0,51-1
30 %
1,01-5
20 %
5,01-100
10 %
>100
8 %