Transactieregels Amsterdam

Hier vindt u de openingsuren van de markten, de ordertypes die toegelaten zijn per markt, hun geldigheidsduur … Kortom: alle nuttige info om nog beter te beleggen!

Uurschema

Amsterdam is open van 9u00 tot 17u35

  • Uw orders worden vanaf 8u30 naar de beurs gezonden, maar zij behouden tot 9 uur hun 'wacht' status.
  • De dagorders die geaccepteerd zijn door euronext op diezelfde tradingdag worden geannuleerd om 18u15.
  • De orders die geplaatst na 17u40 worden naar de beurs gestuurd op de volgende beursdag.
Group EquitiesContinuous Equitiesdubbele fixing EquitiesContinuous Warrantsdubbele fixing
Pre-opening
07:15
07:15
07:15
07:15
Fixing
09:00
11:30
09:05
12:00
Pre-opening(2)
17:30
12:00
-
-
Fixing(2)
17:35
16:30
-
17:00
Session(2)
TAL (*)
-
-
-
Closing
17:40
17:00
17:30
17:30
Shut down
17:40
17:00
17:30
17:30

(*) TAL = 'Trading At last Price'


Soorten toegelaten orders

1° Markt order (Market order)

Een order tegen marktprijs laat toe onmiddellijk effecten te kopen of verkopen aan elke prijs voor zover er voor de gevraagde hoeveelheid een tegenpartij is. Het niet–uitgevoerde gedeelte van een marktorder wordt aan het orderboek toegevoegd als een markt order (zonder limiet) en uitgevoerd tegen de koers van eender welk nieuw ingebracht order aan de andere zijde van het orderboek. Het geeft u geen enkele garantie over de eindprijs van de transactie (vooral bij een grote activiteit van het effect). De waarschijnlijkheid dat uw order wordt uitgevoerd is daarentegen groter.

Indien u een "markt order" wenst te plaatsen, vult u het veld "Limietprijs" niet in.

2° Limiet order (Limit order)

Een limiet order is nauwkeuriger dan een markt order. U kunt een limiet vastleggen zowel voor de aankoop als voor de verkoop, maar dit biedt geen enkele garantie over de uitvoering van uw order.

Bijvoorbeeld, bij een verkoop is de limiet die u bepaalt de minimumprijs waaraan u bereid bent te verkopen, lager wordt uw order niet uitgevoerd. Bij het plaatsen van een "limiet order", vult u het veld "Prijs" in. Wanneer u orders plaatst via Keytrade Bank, zal u geen order kunnen plaatsen met een koers die meer dan 40% afwijkt van de laatste prijs.

Bij het ingeven van een limiet order dient u rekening te houden met de tick size.

Opmerking: Orders waarvan de hoeveelheid minder dan 100 stukken is hebben geen invloed op de Bid en de Ask.

3° Stop order (stop loss)

Wanneer u een stop order plaatst dan wordt uw order een markt order wanneer een bepaalde koers wordt bereikt. Deze koers bepaalt u via het zetten van een stopprijs. De kans dat het order wordt uitgevoerd is groot, daarentegen heeft u geen garantie wat betreft de uitoefenprijs. U kunt een stop order zowel voor een aankoop als een verkoop gebruiken.

U heeft bijvoorbeeld een aandeel gekocht op € 100, de koers staat momenteel op € 98. U wenst zich in te dekken tegen verder verlies. U plaatst een stop verkooporder waarbij u als stop € 95 ingeeft. Dit wil zeggen dat als de koers van het aandeel zakt naar € 95 uw order geactiveerd wordt en op de beurs komt als een markt order en uitgevoerd zal worden tegen marktprijs.

Bij het ingeven van een stop order dient u rekening te houden met de tick size.

4° Stop limiet order

Een stop limiet order wordt, zoals een stop order ook geactiveerd wanneer een bepaalde koers wordt bereikt. Maar een stop limiet order verandert in een limiet order wanneer uw ingegeven stopprijs bereikt wordt met als limiet, de limiet die u ingegeven heeft.

Indien u bij verkoop een stop limiet order plaatst, dient u uw stopprijs en uw limiet onder de BID-prijs te plaatsen. Bij een aankoop met stop limiet, moet uw stopprijs en uw limiet boven de ASK-prijs zijn op het moment waarop u uw order plaatst.

Bijvoorbeeld: U heeft een aandeel gekocht voor € 100, de koers staat momenteel op € 98. U wenst zich in te dekken tegen verder verlies. U plaatst een stop limit verkooporder, waarbij u als stop € 95 ingeeft en als limiet € 93. Dit wil zeggen dat wanneer de koers van het aandeel zakt naar € 95, de order geactiveerd wordt en op de beurs geplaatst wordt met als verkooplimiet € 93.

Bij het ingeven van een stop limiet order dient u rekening te houden met de tick size.

5° Trailing Stop Order

Als u een trailing stop order plaatst, hoeft u geen limiet- of stopprijs in te vullen, maar enkel een ‘afstand tot de markt’.

In het geval van een trailing stop order in de verkoop, zal uw stopprijs steeds de koers van het aandeel volgen in opwaartse zin. De stopprijs kan nooit dalen. De initiële referentie koers is de huidige laatste koers. Uw stop prijs zal automatisch de koers van het aandeel volgen als het hoger gaat dan deze referentiekoers zonder de door u opgegeven afstand uit het oog te verliezen . Uw stop prijs zal dus intraday wijzigen.

Voor een trailing stop in de aankoop zal uw stopprijs steeds de koers van het aandeel volgen in dalende zin. De stopprijs kan nooit stijgen. De initiële referentie koers is de huidige laatste koers. Uw stop prijs zal automatisch de koers van het aandeel volgen als het lager gaat dan deze referentiekoers zonder de door u opgegeven afstand uit het oog te verliezen . Uw stop prijs zal dus intraday wijzigen.

Van zodra de stopprijs bereikt is, wordt er een order aan marktprijs naar de markt gestuurd. Dit order is dan geldig tot het einde van die beursdag. Opgelet : voor illiquide aandelen loopt u het risico dat het order aan een slechte prijs of zelfs helemaal niet wordt uitgevoerd !

Een voorbeeld van een verkoop: Een aandeel noteert 100 euro. U plaatst een trailing stop order om te verkopen met een afstand tot de markt van 1 . Uw stopprijs is dus 99 euro. Zolang het aandeel niet zakt tot 99 euro zal de verkoop niet doorgaan. De stopprijs volgt de koers van het aandeel opwaarts en behoudt steeds een afstand van 1 euro. De stopprijs kan nooit zakken. Wanneer de koers stijgt naar een nieuw hoogte van bijvoorbeeld 104 zal de nieuwe, automatisch aangepaste stopprijs, 103 zijn.

Een voorbeeld van een aankoop: Een aandeel noteert 50 euro. U plaatst een trailing stop order om te kopen met een afstand tot de markt van 0.5 . Uw stopprijs is dus 50.5 euro. Zolang het aandeel niet stijgt tot 50.5 euro, worden de aandelen niet aangekocht. Bij elke daling van de koers van het aandeel, schuift de stopprijs mee op naar beneden. De stopprijs kan nooit stijgen. Wanneer de koers daalt naar een nieuwe diepte van bijvoorbeeld 45 zal de nieuwe, automatisch aangepaste stopprijs, 45.5 zijn.

De referentie koers voor de trailing stop orders komt altijd van Euronext niet van Equiduct.

Gedurende de continue handel op de beurs zullen we een markt order naar de markt sturen, buiten de continue fase zullen we een limiet order sturen waar de limiet de laatste koers zal zijn.

Trailing stop orders zijn niet mogelijk voor warranten, turbo’s en andere afgeleide producten.

6° 'Iceberg' order

Opgelet: Door een wijziging op het beursplatform van Euronext is het sinds 23 maart 2009 niet langer mogelijk om stop orders en stop limiet orders te plaatsen op warrants en turbo’s.

Via 'Iceberg' orders, eveneens verborgen orders genoemd, kan men orders met een groot volume in alle veiligheid op de markt plaatsen doordat slechts een gedeelte van het order getoond wordt.

Een 'Iceberg' order wordt aanvaard met een veelvoud van 10 van de minimum hoeveelheid voor het desbetreffende aandeel.

Dit order type is uiterst geschikt voor aandelen met een laag volume ('illiquide').

U kan bijv. 10.000 aandelen verkopen en dit slechts per schijf van 1.000 kenbaar maken. Telkens zal een gedeelte van 1.000 uitgevoerd worden alvorens een volgend deel in het orderboek zal verschijnen. U verliest wel uw prioriteit tussen elke schijf indien er een andere verkoper met dezelfde limietprijs een verkooporder plaatst. Dit zou niet het geval zijn indien u de 10.000 aandelen in 1 blok verkoopt.

'Iceberg' orders zijn enkel mogelijk via een order type 'limiet'.

7° Stop on quote order

Een stop on quote order kan enkel gebruikt worden bij het plaatsen van orders voor warrants en turbo’s. Dit ordertype kan men het best vergelijken met een stop order. De stopprijs die u ingeeft dient hoger te zijn dan de ask van de ‘liquidity provider’ (bij aankoop) of lager dan de bid van de ‘liquidity provider’ (bij verkoop). Het belangrijkste verschil is dat de referentiekoers om het order te activeren niet de laatste koers is, maar de beste bid of ask van de ‘liquidity provider’ voor de warrant of turbo. Een limiet order van een andere partij (particulier) zal uw stop on quote order niet activeren. Enkel de beste bid of ask van de ‘liquidity provider’ kan dit activeren.

Een ‘liquidity provider’ is een professionele partij die zich garant stelt voor voldoende liquiditeit in de markt. U herkent een liquidity provider aan de ronde volumes achter zijn bid en ask.

Bij een stop on quote + limit order kan men nog een bijkomende limiet opgeven. Dit ordertype kan men vergelijken met een stop limiet order.

Bij het ingeven van een stop on quote order dient u rekening te houden met de tick size.

8° 'ALL or NONE' orders (AON)

Euronext staat het gebruik van het ordertype 'All or None(AON) niet langer toe.

Dit ordertype is enkel beschikbaar op de US markten.


'Collar Logic' mechanisme

Nyse Euronext werkt met een Collar Logic om de beleggers te beschermen zonder de handel te blokkeren.

Een Collar Logic is een door Nyse Euronext bepaalde prijsvork waartussen de beurstransacties dienen te gebeuren. Deze prijsvork wordt automatisch aangepast en wordt berekend op de laatst gevormde koers. In de gedetailleerde koersinformatie op onze beveiligde website kan u de Collar van een aandeel raadplegen onder koersmarge.

Indien u een order ingeeft met een limiet die buiten de Collar ligt, zal u hiervoor een waarschuwingsbericht zien dat meldt dat uw limiet buiten de Collar ligt. U kan dit order desalniettemin bevestigen (door uw bevestigingscode in te geven), een bericht voor bevestiging zal dan automatisch naar Euronext gestuurd worden en uw order zal in principe uitgevoerd worden buiten de collar.

Indien u een marktorder ingeeft zal u geen waarschuwing zien en kan uw order buiten de Collar uitgevoerd worden.

Orders die langer dan 30 seconden in het orderboek staan en die plots een ‘match’ buiten de Collar krijgen, zullen verworpen worden door de Euronext. Dit kan alleen gebeuren door een plotse koersbeweging waarbij de ‘match’ koers buiten de Collar zit.

Indien een order gedeeltelijk wordt uitgevoerd, zal bij een volgende match buiten de Collar het resterende gedeelte van het order geannuleerd worden.

Voor instrumenten met een fixing, voor ETF’s en Trackers is er geen Collar Logic mechanisme.

Meer informatie over de Collar Logic vindt u hier.


Geldigheidsduur van de orders

  • DAY(dag): Uw order is 1 beursdag geldig. Indien uw order niet is uitgevoerd, wordt deze automatisch geannuleerd bij sluiting van de beurs. Wanneer u een dagorder ingegeven heeft na sluiting van de beurs, is uw order geldig gedurende de volgende beursdag.
  • GTC(Good till Cancelled): Uw order blijft 365 dagen. De orders kunnen geannuleerd worden door u, de beurs of Keytrade Bank.

Opmerking

Indien een dagorder gedurende een beursdag gedeeltelijk wordt uitgevoerd, dan wordt het gedeelte dat nog niet uitgevoerd werd aan het einde van de dag geannuleerd. U dient opnieuw een order in te geven als u dit overblijvende gedeelte alsnog wenst te verhandelen, waarvoor opnieuw, bij uitvoering, transactiekosten worden berekend. Bij een GTC order blijft het overblijvende gedeelte van uw order als deelorder staan totdat het geheel is uitgevoerd of u het annuleert. U betaalt eenmaal de transactiekosten, ongeacht het aantal deeluitvoeringen.

Orders kunnen geannuleerd worden door uzelf, door de beurs of door Keytrade Bank.

Opmerking 2 Indien u de opbrengst van een uitgevoerd verkooporder wenst te gebruiken, dan dient u rekening te houden met de valutadatum van de beschikbaar geworden cash.

Valutadata per markt :

empty-headerempty-header
Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs)
D+2
London Stock Exchange
D+2
Milaan
D+3
Xetra (Frankfurt)
D+2
Zwitserland
D+2
Madrid
D+2
OMX (Helsinki, Stockholm, Kopenhagen)
D+2
US markten
D+2
Canadese markten
D+2
Europese opties
D+1
US opties
D+1
Fondsen
D+3 (de valutadatum wordt evenwel bepaald door de uitgever)
Obligaties
D+2
Omwisselen valuta
D+1