Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Wettelijke bepalingen

Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk) is gevestigd te 1170 Brussel Vorstlaan 100. Arkéa Direct Bank is een kredietinstelling onderworpen aan toezicht van de Franse autoriteit (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – "ACPR", www.acpr.banque-france.fr) en de Belgische autoriteiten (Banque Nationale de Belgique (« BNB », www.bnb.be) en Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (« FSMA », www.fsma.be) als kredietinstelling die onder een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteert en een in België geregistreerd bijkantoor heeft.

Zetel van de vennootschap:

Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk)
Vorstlaan 100
1170 Brussel
Ingeschreven onder het nummer BE 0879 257 191
Verzekeringsmakelaar met toelating om in België te handelen (ORIAS 07008441)
Tél.: +32 2 679 90 00
Fax.: +32 2 679 90 01
info@keytradebank.com
keytradebank.be

Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten

Garantie

Als u cliënt bent bij Keytrade Bank, een Belgisch bijlantoor van een kredietinstelling naar Frans recht, worden uw tegoeden beschermd door het Franse beschermingsfonds voor deposito's (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR)), en dat voor een bedrag van maximaal € 100.000 voor al uw cash deposito's en voor een bedrag van maximaal € 70.000 voor uw financiële instrumenten.

Wat is het garantiesysteem voor deposito's?

Het garantiesysteem komt tussen wanneer een kredietinstelling, een beursvennootschap of een andere investeringsmaatschappij niet meer in staat is om zijn verplichtingen ten opzichte van zijn clienten te respecteren.

Gelieve hier de Algemene Informatie over de Depositobescherming te raadplegen.

Het document over de bescherming van uw rekeningen door het FGDR raadplegen..

Voor meer informatie, klik hier.

Wat wil dit precies zeggen?

Bij faling van de kredietinstelling biedt het Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) u een dubbele bescherming:

  • De eerste bescherming dekt het verlies van cash deposito's in de vorm van bedragen op uw rekeningen (zowel zicht-, termijn- als spaarrekeningen). De tegemoetkoming van het Fonds bedraagt maximaal € 100.000 per cliënt voor dit soort tegoeden.
  • De tweede bescherming komt tussen als u uw financiële instrumenten (zoals aandelen, obligaties, beveks) die u aan de falende instelling hebt toevertrouwd, niet meer kan recupereren. In dit geval kan u nog een tegemoetkoming van maximaal € 70.000 verkrijgen. Maar omdat de financiële instrumenten op uw naam staan, moet u het totale bedrag hiervan kunnen recupereren zonder een beroep te hoeven doen op een tegemoetkoming van het Beschermingsfonds.