Procedure om in te schrijven op fondsen

Met fonds wordt "instelling voor collectief beleggingen" bedoeld.

Met fonds wordt een "Instelling voor Collectieve Beleggingen" bedoeld. Een ICB is een algemeen begrip dat gebruikt wordt voor verschillende instellingen zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF), de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (de bevek) en de beleggingsvennootschap met vast kapitaal (bevak).

Voor de meeste fondsen wordt dagelijks (na beurstijd) de "Netto-Inventariswaarde (NIW)" berekend. Deze NIW wordt 's anderdaags op onze transactiesite gepubliceerd. U koopt of verkoopt nooit aan deze gepubliceerde NIW. Aan welke NIW u koopt of verkoopt, verschilt naargelang de fondsenbeheerder.

Opmerking: Indien u de opbrengst van een uitgevoerd verkooporder wenst te gebruiken, dan dient u rekening te houden met de valutadatum van de beschikbaar geworden cash.

Registratie en ontvangst van aanvragen tot inschrijving/terugbetaling

Elke aanvraag tot inschrijving/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite en via onze mobiele applicatie, voor zover het fonds deel uitmaakt van onze selectie gecommercialiseerde fondsen.

Elke werkdag worden deze aanvragen door Keytrade Bank doorgegeven aan haar correspondent die ze verzamelt en doorstuurt voor uitvoering, rekening houdend met de cut-off van elk fonds.

Een inschrijvings-/terugbetalingsaanvraag voor aandelen/deelnemingsrechten van het fonds die u tijdig vóór de cut-off van het fonds hebt ingediend, zal worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde (NIW) van diezelfde dag (D), van de volgende dag (D+1), van de dag erna (D+2) of wekelijks (tot D+7) en dit volgens de inschrijvings- en terugbetalingsvoorwaarden voor aandelen/deelnemingsrechten van het fonds (in het bijzonder de cut-off tijd) zoals vermeld in het prospectus.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Opgelet : Ondanks het feit dat uw order op de correcte uitvoeringsdatum, en dus ook tegen de correcte prijs werd uitgevoerd, kan uw order nog enkele dagen "pending" blijven staan. Dit komt doordat de markt van beleggingsfondsen niet in real time werkt en Keytrade Bank dus ook de definitieve uitvoeringsbevestiging van de fondsenbeheerders moet afwachten. En dit kan enkele dagen duren.

Valutadata per markt :

empty-headerempty-header
Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs)
D+3
London Stock Exchange
D+3
Milaan
D+3
Xetra (Frankfurt)
D+2
Zwitserland
D+3
Madrid
D+2
OMX (Helsinki, Stockholm, Kopenhagen)
D+3
US markten
D+2
Canadese markten
D+2
Europese opties
D+1
US opties
D+1
Fondsen
D+3 (de valutadatum wordt evenwel bepaald door de uitgever)
Obligaties
D+2
Omwisselen valuta
D+1