Hoe kunnen we u helpen?

Wat zijn kosten en minimumbedragen voor Keyplan?

Er zijn geen instapkosten te betalen, geen kosten verbonden aan de periodieke stortingen, geen bewaarlonen (particulieren betalen geen bewaarlonen, rechtspersonen betalen wel bewaarlonen voor rechtspersonen: check onze tarieven) en geen uitstapkosten.

Wat is het minimumbedrag dat u kan beleggen?

Het minimumbedrag om een KEYPLAN te creëren bedraagt slechts 25EUR per periode (per maand, per trimester, per semester of per jaar). Er is geen maximumbedrag.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.