Hoe kunnen we u helpen?

Wat zijn de verschillende soorten dividenden?

De meest voorkomende types dividenden zijn:

  • Cashdividend
  • Keuzedividend
  • Stockdividend
  • DRIP (Dividend Reinvestment Plan)

Wat is een cashdividend?

Een cashdividend is een dividend dat volledig in cash wordt uitbetaald. Voor Belgische aandelen bent u 30% roerende voorheffing verschuldigd.

Bij buitenlandse aandelen bent u als Belgische inwoner zowel de bronbelasting als de Belgische roerende voorheffing verschuldigd. Voor meer informatie over bronbelasting verwijzen we u naar de rubriek: "Hoeveel belasting betaal ik bij een buitenlands dividend?".

Wat is een keuzedividend (Choice dividend)?

Een keuzedividend of "Choice Dividend" is een dividend waarbij u als aandeelhouder de mogelijkheid heeft om het dividend ofwel in cash, ofwel in aandelen te ontvangen. Bij een keuzedividend zal u na de onthechting van de coupon dividendrechten in uw effectenrekening zien verschijnen. U zal deze rechten terugvinden in de rubriek "Andere markten" van uw effectenrekening. Behoudens uw tegenbericht opteert Keytrade Bank standaard voor de uitkering van een keuzedividend in cash.

  • Wenst u het keuzedividend in cash te ontvangen, dan hoeft u niets te ondernemen.
  • Verkiest u echter het keuzedividend in aandelen, dan kan u op onze beveiligde website uw keuze zo instellen dat er bij een dividenduitkering telkens voor aandelen wordt gekozen in plaats van cash (voor zover een uitkering in aandelen mogelijk is).

Bij een keuzedividend is een bepaalde ruilverhouding van toepassing (voorbeeld: er zijn x aantal dividendrechten nodig om recht te hebben op 1 nieuw aandeel). Het kan dus voorkomen dat, ondanks uw keuze om het keuzedividend in aandelen te ontvangen, u het dividend toch in cash ontvangt indien u over onvoldoende dividendrechten beschikt. Een keuzedividend wordt minder vaak uitgekeerd door Belgische bedrijven. Het betreft in de praktijk vaak Nederlandse bedrijven. Kiest u als Belgische inwoner bij een Nederlands bedrijf dat een keuzedividend voorstelt voor een dividend in aandelen, dan bent u in principe alleen de Belgische Roerende voorheffing verschuldigd. Opgelet: Bij zo'n keuzedividend van een Nederlands bedrijf dient u als Belgische inwoner deze Belgische Roerende voorheffing apart te betalen. Het dividend zelf wordt namelijk volledig uitgekeerd in aandelen. De Belgische roerende voorheffing van 30%, die wordt geheven op het brutodividend, zal worden gedebiteerd van uw effectenrekening. Als u dus de voorkeur geeft aan een keuzedividend in aandelen, dan dient u er voor te zorgen dat er voldoende provisie op uw effectenrekening staat. Bij gebrek aan voldoende provisie op de effectenrekening zal uw effectenrekening een debetstand en vertonen, en bent u bijgevolg debetinteresten verschuldigd. Opteert u als Belgische inwoner voor het keuzedividend in cash, dan bent u in voorkomend geval zowel de bronheffing als de Belgische roerende voorheffing verschuldigd. U ontvangt in dit geval het nettodividend op uw effectenrekening. Zowel de bronheffing als de Belgische roerende voorheffing worden door Keytrade Bank voor u ingehouden.

Wat is een stockdividend?

Een stockdividend is een dividend dat automatisch wordt uitgekeerd in de vorm van aandelen. Men heeft als aandeelhouder geen mogelijkheid te opteren voor een dividend in cash. Er is dus geen keuzemogelijkheid. Bij een stockdividend worden er na de onthechting van de coupon dividendrechten op uw effectenrekening geboekt. U zal deze rechten terugvinden in de rubriek 'Andere markten' van uw effectenrekening. Een stockdividend wordt zelden tot nooit uitgekeerd door Belgische bedrijven. Het betreft in de praktijk vaak Nederlandse bedrijven. Een kenmerk van een stockdividend is de uitgifte van nieuwe aandelen. Bij een stockdividend bent u als Belgische inwoner in principe alleen de Belgische roerende voorheffing verschuldigd, wat bedrijven betreft genoteerd op Euronext. Opgelet: Merk op dat u als Belgische inwoner wel de Belgische roerende voorheffing dient te betalen. Het dividend zelf wordt volledig uitgekeerd in de vorm van aandelen. De Belgische Roerende voorheffing van 30% op het brutodividend zal worden gedebiteerd van uw effectenrekening. Bij een stockdividend dient u er dus voor te zorgen dat er voldoende provisie op uw effectenrekening staat. Bij gebrek aan voldoende provisie op de effectenrekening zal uw effectenrekening een debetstand vertonen, en bent u bijgevolg debetinteresten verschuldigd. Ook Amerikaanse bedrijven keren soms een stockdividend uit. Hier is men vaak zowel bronheffing, als Belgische roerende voorheffing verschuldigd.

Wat is een DRIP?

DRIP staat voor "Dividend Reinvestment Plan". Een DRIP-dividend wordt steeds in cash uitgekeerd, maar u heeft als aandeelhouder de mogelijkheid gebruik te maken van het Dividend Reinvestment Plan om het dividend te investeren in aandelen. In de praktijk kan u een DRIP-dividend dus in cash ontvangen, of kan u er voor kiezen dit cashdividend te laten herinvesteren in (bestaande) aandelen. Een DRIP-dividend zorgt niet voor winstverwatering door de uitgifte van nieuwe aandelen. Wat aandelen betreft die op Euronext verhandelbaar zijn zal u bij een DRIP-dividend na de onthechting van de coupon dividendrechten op uw effectenrekening ontvangen. U kan deze rechten terugvinden in de rubriek "Andere markten" van uw effectenrekening. Behoudens uw tegenbericht opteert Keytrade Bank standaard voor de uitkering van het DRIP-dividend in cash.

  • Wenst u het DRIP-dividend in cash te ontvangen, dan hoeft u niets te ondernemen.
  • Verkiest u echter het DRIP-dividend in aandelen, dan kan u op onze beveiligde website uw keuze zo instellen dat er bij een dividenduitkering telkens voor aandelen wordt gekozen in plaats van cash (voor zover een uitkering in aandelen mogelijk is).

Een DRIP-dividend wordt zelden tot nooit uitgekeerd door Belgische bedrijven. Het betreft in de praktijk vaak Nederlandse of Franse bedrijven.

Hoe weet ik welk type dividend een bedrijf uitkeert?

Dat vindt u terug in de rubriek "Investor Relations" op de website van het bedrijf in kwestie.