Hoe kunnen we u helpen?

Wat is Keyprivate?

KEYPRIVATE is een dienst van Keytrade Bank waarbij u het beheer van uw portefeuille delegeert aan Keytrade Bank. Dit betekent concreet dat Keytrade Bank het volledige beheer van de beleggingen namens u voor haar rekening neemt: Keytrade Bank koopt, verkoopt en optimaliseert de portefeuille voor u.

Het portefeuillebeheer is gebaseerd op de Moderne Portefeuilletheorie en maximaliseert het potentieel rendement in functie van uw risicoprofiel door spreiding in 9 verschillende activaklassen.

Het beheer ligt in de handen van de specialisten in het Investeringscomité dat daarvoor ook kan rekenen op de analyses van State Street Global Advisors, BlackRock, Amundi en WisdomTree. Een gerenommeerde Academic Board treedt op als adviserend klankbord.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.