Hoe kunnen we u helpen?

Wat is een Keyplan?

Een KEYPLAN is een beleggingsplan dat u toelaat om zonder kosten op periodieke wijze een vaste som te beleggen in een portefeuille van fondsen door u gekozen uit een zorgvuldige selectie van 40 fondsen. Op deze manier profiteert u van een optimale spreiding van uw investeringen met een som vanaf 25EUR per storting! Meer informatie vindt u terug op onze Keyplan-pagina.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.