Hoe kunnen we u helpen?

De geldigheidsduur van uw aanvraagformulier

Tot wanneer is de rentevoet van een aanvraag geldig?

De simulatie

Uw simulatie blijft 14 dagen geldig. Wil u een hypothecair krediet aanvragen aan de hand van uw simulatie, dan moet u uw aanvraag binnen die 14 dagen verzenden.

Indien u echter binnen deze tijdsspanne aanpassingen doorvoert in de simulatie, kan dit een andere rentevoet teweegbrengen. De simulatie geeft aan de hand van een teller aan hoeveel dagen de simulatie nog geldig is.

Het aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is 7 dagen geldig en dient binnen die periode door de aanvragers ondertekend te worden. Opgelet, het aanvraagformulier is niet bindend. Het is een noodzakelijke tussenstap om over te gaan tot behandeling van uw aanvraag.

Kan de geldigheid van een aanvraagformulier verlengd worden?

Neen, het is niet mogelijk om de geldigheid van een aanvraagformulier te verlengen.

Hoe ziet de tijdslijn van een standaard woonkredietaanvraag eruit?

De KEYHOME-tijdslijn. (www.keytradebank.be/files/pdf/keyhome/timeline_nl.pdf)

Hoelang is een kredietofferte geldig?

Een kredietofferte bij Keytrade Bank blijft 20 dagen geldig. Alle kredietnemers dienen de offerte binnen die 20 dagen digitaal te ondertekenen. Wie bij aanvraag nog geen klant is, zal de offerte pas kunnen ondertekenen nadat hij of zijn klant is geworden.

Klant worden kan men door via de link in de persoonlijke ruimte (= daar waar een niet-klant zijn/haar simulaties terugvindt) een online rekening te openen.