Hoe kunnen we u helpen?

Wat zijn de kosten bij fondsen?

Hoeveel kost een transactie ? Ongeacht de grootte van het order, bedragen de transactiekosten:

  • Aan- en verkoopkosten : 0,00EUR

Wat betreft de beurstaksen: Op de aankoop van fondsen (Beveks) zijn géén beurstaksen verschuldigd. Op de verkoop van Distributie-Beveks (dit zijn Beveks die een dividend betalen) zijn evenmin beurstaksen verschuldigd. Echter, op de verkoop van Kapitalisatie-Beveks (dit zijn Beveks die géén dividend betalen) is wel een beurstaks van 1,32% verschuldigd. (max. 4000EUR )

Zijn er bewaarlonen verschuldigd ? Als particuliere belegger betaalt u bij Keytrade Bank nooit bewaarlonen. Ook niet op uw fondsen.

Wat betekent de "jaarlijkse beheersvergoeding" ? Dit is de vergoeding die de beheerder van het fonds aanrekent. Deze vergoeding wordt rechtstreeks door de beheerder afgehouden van de NIW van het fonds. Deze dient u dus niet meer te betalen. Alle aangeduide rendementscijfers houden rekening met des beheervergoeding.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.