Hoe kunnen we u helpen?

Uw persoonlijke ruimte

Wat is een persoonlijke ruimte?

Nog geen klant van Keytrade Bank? Dan werken we met een persoonlijke ruimte tot het moment u beslist om klant te worden. Hiervoor hebt u een “Belgisch’ gsm-nummer nodig. Wij sturen u namelijk een sms met een code om u toegang te geven tot die persoonlijke ruimte.

Die code dient u te gebruiken samen met het opgegeven e-mailadres bij het opslaan van uw simulatie.

Wat te doen als u geen sms kreeg voor de toegang tot de persoonlijke ruimte?

Check eerst met uw provider. en daarna met ons via keyhome.experts@keytradebank.com (met printscreen en/of vermelding van de foutmelding).

Hoe verloopt onze samenwerking met uw notaris?

Van zodra de offerte en de bijhorende documenten ondertekend zijn, nemen wij contact op met uw notaris. We bezorgen alle nodige informatie en geven de uiterste aktedatum voor het ondertekenen van de kredietakte door.

Na ontvangst en goedkeuring van de projectakte en de verzekeringspolissen maken we de nodige gelden over aan uw notaris. Contacteer zelf uw notaris voor het vastleggen van een aktedatum. Hou hierbij rekening met de uiterste datum zoals vermeld in de offerte.

Daarbuiten hoeft u zelf niets te ondernemen.

Hoe kiest u een notaris?

Een koper en een verkoper kunnen elk zelf vrij hun notaris kiezen zonder bijkomende kosten te moeten betalen. Op zoek? Check eventueel https://www.notaris.be/notaris/zoek

Wat is de minimumleeftijd en maximumleeftijd voor het aanvragen van een hypothecair krediet?

Om een hypothecair krediet te kunnen aanvragen dient u minimum 18 jaar te zijn. Algemeen geldt dat een hypothecair krediet voor uw pensioenleeftijd terugbetaald moet zijn. Daarop kan er een uitzondering gemaakt worden. Leg uit waarom in uw aanvraag.

Kan een kredietnemer zelf de opsplitsing tussen hypotheek en mandaat wijzigen?

U kunt deze opsplitsing niet zelf wijzigen. Beschikt u over sterke argumenten om het oneens te zijn met het voorstel, vermeld dit dan zeker in het vrije tekstveld. Na analyse van uw dossier kunnen er indien nodig nog aanpassingen volgen.

Wat is de minimumlooptijd en maximumlooptijd bij een hypothecair krediet bij Keytrade Bank? De minimumlooptijd is 5 jaar en de maximumlooptijd is 25 jaar.

Wat is het minimumbedrag?

Het minimumbedrag van een hypothecair krediet bij Keytrade Bank is 13 000EUR .

Met hoeveel mensen kan u een hypothecair krediet aangaan bij Keytrade Bank?

Maximaal kan er met 2 personen een hypothecair krediet worden aangegaan. (Keytrade Bank aanvaardt geen borgstellers.)

Heeft Keytrade Bank een formule met vaste kapitaalsaflossingen?

Neen, wij bieden enkel vaste maandelijkse aflossingen aan.