Hoe kunnen we u helpen?

Obligaties: orders, aanbod en belastingen

Kan ik limietorders ingeven ? Het is mogelijk om limietorders in te geven voor obligaties die online verhandeld kunnen worden. Voor obligaties die enkel offline kunnen verhandeld worden is het niet mogelijk om limietorders in te geven. Hiervoor worden enkel marktorders aanvaard.

Hoeveel verschillende obligaties kunnen er online worden verhandeld op het tradingsysteem van Keytrade Bank ? Momenteel zijn er ongeveer 250 obligaties waarvoor wij in real time prijzen noteren en on line verhandelbaar zijn. Dit aanbod zal stelselmatig worden aangevuld.

Op basis van welke criteria werden de obligaties geselecteerd ?

  • Bied en Vraag-hoeveelheid moeten groot genoeg zijn om online handel mogelijk te maken t.t.z. indien we vaststellen dat de hoeveelheid die aangeboden of gevraagd wordt te klein is, dan wordt de obligatie niet opgenomen in de selectie
  • Er wordt gekeken naar de bekendheid van de bedrijven t.t.z. bedrijven die minder of onbekend zijn werden voorlopig nog niet opgenomen in de selectie.
  • Er wordt getracht om een zo goed mogelijke spreiding van het aanbod te bekomen zowel op geografische als op sectoraal vlak.

Waarom moet ik binnen de obligatie zoekmotor een contract tekenen om de Moody's ratings te kunnen zien ? Dit is een voorwaarde die ons opgelegd wordt door Moody's. U kan wel nog steeds een opzoeking doen op andere criteria (coupontype, afloopdatum, enz..) zonder het contract te ondertekenen. Let op : de ratings die door Moody's worden gegeven bieden geen enkele garantie op een bepaald rendement.

Wat wordt bedoeld met concurrentie ? Met concurrentie worden geen bedrijven bedoeld in dezelfde sector, maar eerder gelijkaardige obligaties, met andere woorden Obligaties die vergelijkbaar zijn qua looptijd, Moody's rating en rendement.

Hoeveel bedraagt de roerende voorheffing op coupons uit Eurobonds ? Op alle couponbetalingen uit Eurobonds wordt door Keytrade Bank de wettelijke Belgische roerende voorheffing ingehouden (30%). Niet-ingezetenen kunnen worden vrijgesteld van de Belgische roerende voorheffing.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.