Hoe kunnen we u helpen?

Alles over onze nieuwe beursadministratie

1. Nieuws:

 • In het weekend van 15 en 16 april 2023 zijn we we overgeschakeld naar een nieuwe beursadministratie.

2. Veelgestelde vragen:

Het is zonneklaar dat onze nieuwe beursadministratie vragen met zich meebrengt. Hieronder hebben we al een aantal vragen opgelijst. Er zullen ongetwijfeld nog updates volgen.


Welke concrete gevolgen heeft de overschakeling naar de Average Purchase Price (APP) bij de nieuwe beursadministratie?

Voor alle posities in een portefeuille geven we in onze ‘nieuwe’ beursadministratie de Average Purchase Price (APP) (en dus niet meer de Break Even Price (BEP)).

Daardoor wijzigt het rendement van posities waar de BEP en de APP verschillend zijn. Het rendement van een positie wordt namelijk bepaald door een vergelijking van de huidige koers van het instrument met de APP.

Opgelet, dit is enkel te zien bij posities waarvoor er in het verleden al eens een of meerdere gedeeltelijke verkopen werden uitgevoerd. Wanneer u een positie ooit volledig verkocht, geldt dat als het ware als “het indrukken van een resetknop”.

In de berekeningswijze van de Average Purchase Price (APP) wordt er géén rekening gehouden met transactiekosten en/of taksen. Enkel aankoop- en/of verkoopprijzen spelen een rol.


Wat is het verschil tussen een Average Purchase Price en Break Even Price?

Doorheen de jaren merkten we dat klanten vaak verrast waren over de berekeningswijze van de Break Even Price (BEP) en eigenlijk veeleer een Average Purchase Price (APP) - gemiddelde aankoopkoers - verwachten. Met een voorbeeld maken we het verschil in berekening tussen BEP en APP duidelijk.

Voorbeeld

U koopt een aantal aandelen X in verschillende schijven:

 • Eerste aankoop: 100 stuks X aan 10EUR .
 • Tweede aankoop: opnieuw 100 stuks X, ditmaal aan 15EUR .

Hierbij is de berekening van BEP en APP identiek:

(100 stuks * 10EUR ) + (100 stuks * 15EUR ) / 200 stuks = (1000EUR + 1500EUR ) / 200 stuks = 2500EUR / 200 stuks = 12,50EUR

==> De BEP is 12,50EUR en de APP is 12,50EUR .

Van zodra u een gedeelte van uw positie verkoopt, is er een verschil tussen BEP en APP. Een gedeeltelijke verkoop heeft op de APP geen impact. De APP blijft 12,50EUR , maar de BEP wijzigt wél.

Stel dat in ons voorbeeld aandeel X naar 20EUR stijgt en u besluit de helft van uw positie te verkopen, dan krijgt u dit:

 • Beginsituatie: 200 stuks X voor een investeringswaarde van 2500EUR
 • Transactie: verkoop 100 stuks X aan 20EUR per aandeel -> Die verkoop levert dus 2000EUR op.

De berekening van de BEP is dan als volgt:

(2500EUR2000EUR ) / (200 stuks – 100 stuks) = 500EUR / 100 stuks = 5EUR .

==> De BEP is zonet gedaald van 12,50EUR naar 5EUR . De APP bedraagt nog altijd 12,50EUR want deze houdt geen rekening met deze verkoop.


Waarom is die BEP gedaald?

De BEP geeft de prijs aan waartegen u de resterende stukken zou moeten verkopen om break even te zijn op de resterende positie. Met andere woorden om noch winst, noch verlies te maken op uw oorspronkelijke belegging. De BEP is dus een heel andere aanpak dan een gemiddelde aankoopkoers (APP). Niet beter, niet fout. Maar wel een heel andere manier om dezelfde realiteit te bekijken. Wanneer de BEP negatief was – want dat is heel goed mogelijk - kregen we nogal wat vragen van onze klanten.


Terug naar ons voorbeeld:

Stel dat de gedeeltelijke verkoop van 100 stuks van aandeel X niet aan 20EUR , maar aan 30EUR gebeurde:

 • Beginsituatie: 200 stuks X voor een investeringswaarde van 2500EUR met een BEP/APP die12,50EUR per stuk bedraagt.
 • Transactie: Gedeeltelijke verkoop van 100 stuks X aan 30EUR per stuk (3000EUR ).

Berekening van de BEP wordt dan:

(2500EUR3000EUR ) / (200 stuks – 100 stuks) = -500EUR / 100 stuks = - 5EUR

De BEP is met – 5EUR zonet negatief geworden. En dat is de logica zelve. U heeft immers reeds 500EUR méér dan uw startbedrag gerecupereerd. Een negatieve BEP is dus eigenlijk … héél positief nieuws. De APP is daarentegen ongewijzigd gebleven, want die houdt geen rekening met verkooptransacties.

Weet wel dat in de berekeningswijze van een BEP of een APP géén rekening wordt gehouden met transactiekosten en/of taksen. Enkel aankoop- en/of verkoopprijzen spelen een rol.


Voor optiebeleggers: waar wijzigt het optiemodel van Keytrade Bank qua risicoberekening?

Ons nieuwe optiemodel maakt een inschatting van de waardering van uw optieposities in 16 verschillende scenario’s. Elk van deze scenario’s vertegenwoordigt een specifieke prijsbeweging en wijziging van de volatiliteit van de onderliggende waarde.

Beide zijn belangrijk om de prijs van een optie te evalueren. De nieuwe margeberekening selecteert het scenario met de meest negatieve impact om uw margeverplichting te bepalen. Bij meerdere onderliggende waarden staat de margeverplichting gelijk aan de som van de margeverplichtingen van elke onderliggende waarde afzonderlijk.


Wat zijn de praktische implicaties van de wijziging naar een nieuw optiemodel?

Hou er rekening mee dat:

 • de margeverplichting bij het nieuwe optiemodel voor sommige short opties hoger zal liggen. Dit kan het geval zijn voor optiebeleggers die eenzijdige posities hebben (bijvoorbeeld énkel ongedekte shortposities).
 • de margeverplichting in het nieuwe model hoger zal zijn dan in het bestaande model voor far-out-of-the-money short putopties.
 • ook long optieposities zouden kunnen gesloten worden, wanneer er onvoldoende cash beschikbaar is op uw effectenrekening om uw short posities te sluiten. Dat zou kunnen gebeuren wanneer op de markt het meest negatieve scenario (van de 16 verschillende scenario’s uit het model) zich voltrekt – of zelfs een nog extremere marktsituatie.
 • het aangewezen is bij het openen van nieuwe short optieposities om niet te agressief te zijn in het gebruik van uw marge. Op die manier houdt u voldoende cash over om posities te kunnen sluiten.

Kortom, over het algemeen zal er bij de nieuwe beursadministratie en het nieuwe optiemodel voor beleggers in short opties meer cash vereist zijn.


Waar is de lijst met OTC-aandelen te vinden?

Hier kunt u de lijst downloaden:

List OTC instruments
XLSX

Wat is een OTC-aandeel?

Aandelen die op het Amerikaanse marktsegment OTC (Over The Counter) worden verhandeld moeten aan minder/weinig rapporteringsverplichtingen voldoen dan aandelen op reguliere beurzen als NYSE of Nasdaq. In de praktijk betreft het vaak buitenlandse aandelen en/of (veeleer speculatieve) "pennystocks" (pennystock = aandelen met een zeer lage beurskoers, in de regel minder dan 1USD per aandeel).


Wat zijn mijn mogelijkheden bij de handel in OTC-aandelen na 17 april?

Als u vanaf 17 april één van de OTC-aandelen in uw portefeuille wil kopen of verkopen, dan checkt u best in deze lijst tot welk type het OTC-aandeel behoort.

List OTC instruments
XLSX

In principe hebt u de volgende mogelijkheden :

 • In het tabblad buy & sell vindt u alle OTC-aandelen die u kunt blijven aankopen en verkopen
 • In het tabblad sell normal process vindt u alle OTC-aandelen waarvoor enkel verkooporders kunnen worden geplaatst
 • In het tabblad Bi-weekly sell on Friday vindt u de OTC-aandelen waarvoor enkel verkooporders kunnen worden geplaatst via volgend process :dat doet u via ons platform tot woensdag einde beurs. De vrijdag erop zullen de orders naar de markt kunnen worden gestuurd. Dat is een tweewekelijks proces en start de eerste keer in de week van 17 april 2023. Opgelet: niet-uitgevoerde orders zullen op vrijdag ook weer worden geannuleerd.
 • In het tabblad under discussion vindt u alle OTC-aandelen waarvoor er nog geen uitsluitsel is en er dus nog onderhandelingen lopen tussen de verschillende tussenpersonen in de OTC-handel. Aankoop zal in elk geval niet mogelijk zijn. We houden u op de hoogte.
 • Voor de volledigheid hebben we aan de lijst ook nog een tabblad non tradable toegevoegd. Daarin vindt u een aantal OTC-aandelen die helemaal niet meer noteren op de beurs. 

Weet alvast dat de handel in OTC-instrumenten overal ter wereld aan meer en meer restricties onderworpen wordt. Met andere woorden, het is mogelijk dat we ons aanbod in OTC-instrumenten in de toekomst nog verder zullen moeten beperken.  


Wat zijn mijn mogelijkheden bij de handel in OTC-aandelen vóór 14 april einde beursdag?

Als u nog vóór 14 april einde beursdag één van de OTC-aandelen in uw portefeuille wil kopen of verkopen, verandert er in principe niets.

Weet alvast dat u de aandelen kosteloos over kunt brengen naar een andere financiele instelling waar er mogelijks minder restricties zouden zijn om ze te verhandelen. Er is ook nog tot 14 april via onze transactiesite de mogelijkheid om ze eventueel te verkopen. Of u kunt ze ook kosteloos laten verwijderen uit uw portefeuille door dit formulier te gebruiken en daarna te versturen naar stock_transfers@keytradebank.com.


Wanneer start de Bi weekly sell op vrijdag voor bepaalde OTC-aandelen?

Stel dat u een OTC-aandeel wil verkopen, dan checkt u best eerst tot welk type dit aandeel behoort.

List OTC instruments
XLSX

Wanneer u het vindt in het tabblad Bi-weekly sell on Friday dan hebt u de tijd tot woensdag 19 april einde beursdag om uw order in te geven. Op 21 april zullen de orders naar de markt kunnen worden gestuurd. Opgelet: niet-uitgevoerde orders zullen op die vrijdag ook weer worden geannuleerd.

Het betreft een tweewekelijks proces, dus belangrijke datums voor het daaropvolgende verhandelmoment zijn:

woensdag 3 mei: u hebt tot einde beursdag voor het ingeven van uw orders

vrijdag 5 mei: op deze dag worden alle orders doorgestuurdnaar de markt

Opgelet: niet-uitgevoerde orders zullen op die vrijdag ook weer worden geannuleerd.