Hoe kunnen we u helpen?

Nationale Identificatiecode (NI)

Wat is de Nationale Identificatiecode (NI) precies?

De Nationale Identificatiecode is een persoonlijke identificatiecode gebaseerd op de nationaliteit. Deze vereiste is het gevolg van de herziene Richtlijn van de Europese Unie (EU) betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II) en de bijhorende regelgeving (MIFIR), alsook van de EMIR-regelgeving (European Market Infrastructure Regulation) die de banken verplichten om de transacties op financiële instrumenten van hun cliënten aan te geven aan hun controle-autoriteit door ze te identificeren aan de hand van hun Nationale code. Die identificatieverplichting is van toepassing bij aankopen en verkopen van transacties (eveneens buiten de beurs), bij effectentransfer, corporate actions met investeringsbesluit, enz.

Wat is mijn Nationale Identificatiecode?

Deze identificatiecode verschilt volgens uw nationaliteit. U vindt de code die met uw nationaliteit overeenkomt in deze tabel.

Voor welke transacties is de NI nuttig?

Die identificatieverplichting is van toepassing vanaf 1 januari 2018 bij aankopen en verkopen van financiële instrumenten (uitgezonderd niet-beursgenoteerde fondsen), bij effectentransfer, of corporate actions met investeringsbesluit.

Heb ik een Nationale Identificatiecode nodig?

Elke houder en volmachthouder van een effectenrekening bij Keytrade Bank heeft een Nationale Identificatiecode nodig. Op onze website kan u dit nummer communiceren, als u eenmaal ingelogd bent, click op je naam onder «voorkeuren/Nationale Identificatiecode».

Pas op, klanten met een nationaliteit van Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Hongarije, Ierland of Luxemburg hoeven dit niet te doen, omdat hun Nationale Identificatiecode al in onze database staat.

Er zullen geen transacties doorgaan na 1 januari 2018 als de titularis of houder van een rekening zijn Nationale Identificatiecode niet doorgegeven heeft.

Als de titularis/ volmachthouder van een rekening zijn wachtwoord, identificatie niet meer heeft dan gelieve volgend document in te vullen en door te sturen naar clientadmin@keytradebank.com. Als een titularis/ volmachthouder van een rekening geen toegang heeft tot zijn rekening, gelieve dan een e-mail te sturen naar legal@keytradebank.com.

Niet-beursgenoteerde fondsen hebben geen Nationale Identificatiecode nodig. Klanten die dus alleen een KEYPLAN hebben moeten niets veranderen en hebben geen nationale identificatiecode nodig.

Hoe deel ik mijn Nationale Identificatiecode aan Keytrade Bank mee?

Ga naar uw transactiesite en voer uw code in bij "Voorkeuren" > "Nationale Identificatiecode".

Wat als ik deze Nationale Identificatiecode niet heb na 1 januari 2018?

Als we uw Nationale Identificatiecode (of de nationale identificatiecode van de co-rekeninghouder) niet hebben vanaf 1 januari 2018, zult u geen orders voor financiële instrumenten meer kunnen plaatsen.

Waar kan ik meer informatie over de Nationale Identificatiecode vinden?

U vindt meer informatie over de Nationale Identificatiecode hier. Als u nog vragen hebt, stuur een e-mail naar legal@keytradebank.com

Is de Nationale Identificatiecode gebaseerd op mijn nationaliteit of op mijn woonplaats ?

De Nationale Identificatiecode is gebaseerd op het land van uw Nationaliteit, niet aan uw fiscale of wettelijke woonplaats. Indien u over meerdere nationaliteiten beschikt, gelieve een email naar legal@keytradebank.com te sturen.

Waar kan ik (het formaat van) mijn Nationaal Identificatienummer vinden?

In deze lijst (opgesteld in het Engels) vindt u niet alleen het formaat van uw Nationaal Identificatienummer, maar ook mogelijke bronnen van waar u het kunt vinden.