Hoe kunnen we u helpen?

Meer over de Global Analyzer PREMIUM

Wat is het verschil tussen de gratis versie (BASIC) van de Global Analyzer en de betalende versie (PREMIUM)?

De Global Analyzer PREMIUM is een uitgebreid analyserapport dat goed vergelijkbaar is met een research note die door een broker of een financiëel analist wordt opgesteld. Het bevat een uitgebreide en duidelijk leesbare analyse, geïllustreerd met grafieken, tabellen en conclusies. Een gemiddeld PREMIUM rapport is 3 tot 4 bladzijden lang. De Global Analyzer BASIC is een soort mini-rapport waar enkel de conclusies van de PREMIUM worden vermeld.

Hoe krijg ik toegang tot Global Analyzer PREMIUM?

Elke cliënt van Keytrade Bank heeft automatisch en gratis toegang tot de Global Analyzer BASIC. Bovendien krijgt elke cliënt eveneens gratis toegang tot de Global Analyzer PREMIUM met betrekking tot de aandelen die hij in zijn beleggingsportefeuille bij Keytrade Bank aanhoudt. Ook deze toegang is volledig automatisch. Voor een onbeperkte toegang tot de Global Analyzer PREMIUM dient u dit aan te duiden in 'Uw voorkeuren'. Ga naar Voorkeuren > Global Analyzer op de beveiligde site van Keytrade Bank.

Hoe gebeurt de facturering van de PREMIUM versie precies?

Voor het onbeperkt gebruik van de Global Analyzer PREMIUM wordt een maandelijkse kost van 20EUR aangerekend. Deze wordt per kalendermaand aangerekend op het einde van de maand. Dit betekent dat indien u bijvoorbeeld de Global Analyzer PREMIUM activeert op 20 april, u slechts 10 dagen gebruik zal kunnen maken van deze dienst gedurende de maand april, terwijl u hier toch 20EUR zal voor dienen te betalen. Elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand. Indien u uw abonnement stopzet, wordt deze stopzetting van kracht op de eerste dag van de volgende maand. De maandelijkse kost van 20EUR wordt gedebiteerd van uw effectenrekening. De maandelijkse kost van 20EUR zal niet worden aangerekend indien u in de desbetreffende maand minstens 3 beurstransacties heeft uitgevoerd.

Hoe kan ik mijn abonnement op Global Analyzer PREMIUM stopzetten?

Indien u uw abonnement op Global Analyzer PREMIUM wenst stop te zetten, gaat u naar Voorkeuren > Global Analyzer op de beveiligde site van Keytrade Bank. Daar klikt u op Annuleren. De annulatie van uw abonnement zal vanaf de maand volgend op uw aanvraag ingaan.