Hoe kunnen we u helpen?

Legal Entity Identifier (LEI)

Wat is de LEI (Legal Entity Identifier) precies?

De Legal Entity Identifier is een alfanumerieke code van 20 tekens die verwijst naar specifieke informatie: aan de hand van deze code kunnen juridische entiteiten die deelnemen aan financiële transacties wereldwijd en op een duidelijke en unieke wijze worden geïdentificeerd. De LEI is een vereiste als gevolg van de herziene Richtlijn van de Europese Unie (EU) betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II) en de bijhorende regelgeving (MIFIR), alsook van de EMIR-regelgeving (European Market Infrastructure Regulation) die de banken verplichten om de transacties op financiële instrumenten van hun cliënten aan te geven aan hun controle-autoriteit door de cliënten vennootschappen/vzw's te identificeren aan de hand van hun LEI. Die identificatieverplichting is van toepassing bij aankopen en verkopen van transacties (eveneens buiten de beurs), bij effectentransfer, enz.

Heb ik een LEI nodig ?

Indien u vertegenwoordiger bent van een vennootschap of een VZW die een effectenrekening bij Keytrade Bank heeft en u wenst transacties uit te voeren op financiële instrumenten (aandelen, trackers, etc?) vanaf 1 januari 2018 op rekening van uw vennootschap of VZW, heeft uw vennootschap of VZW een LEI nodig. De enige financiële instrumenten die niet door de MiFID reporting geviseerd zijn, zijn de niet-genoteerde fondsen. Indien uw vennootschap of VZW enkel een KEYPLAN effectenrekening heeft is er geen LEI nodig.

Voor welke transacties is de LEI vereist ?

Vanaf 1ste januari 2018 is de LEI verplicht voor de aankoop- en verkooptransacties op financiële instrumenten (met uitzondering van de niet genoteerde fondsen, zie vraag hiervoor), de transfers van de geviseerde financiële instrumenten en de deelname aan corporate actions met beleggingsbeslissing.

Hoe bekomt u een LEI?

Dien uw aanvraag in via de volgende uitgevende organisaties: GS1 Belgium & Luxembourg of www.xerius.be/lei Zodra uw aanvraag werd goedgekeurd bij de uitgevende organisatie, ontvangt u uw LEI via e-mail en komt deze in de globale databank (Global LEI Foundation of GLEIF) terecht. Keytrade Bank zal de LEI van haar cliënten regelmatig bijwerken op basis van die databank. U hoeft uw LEI dus niet aan Keytrade Bank te communiceren. Merk op dat de aanvraag voor een LEI bij de uitgevende organisatie tot 2 weken in beslag kan nemen.

Hoeveel kost de LEI ?

De prijs voor de aanvraag van een LEI bedraagt nu 89 euro voor een eerste registratie. Deze prijs wordt door de uitgevende organisatie bepaald onafhankelijk van Keytrade Bank en moet aan de uitgevende organisatie betaald worden op het moment van uw aanvraag. De prijs kan dus door de uitgevende organisatie gewijzigd worden.

Heeft de LEI een expiratiedatum ?

Een LEI is een jaar geldig. enkele weken voor de LEI vervalt, ontvangt u automatisch een melding van de uitgevende organisatie om deze te vernieuwen.

Moet ik de LEI aan Keytrade Bank communiceren en zo ja, hoe?

Keytrade Bank zal de LEI van haar cliënten regelmatig bijwerken op basis van die databank. U hoeft uw LEI dus niet aan Keytrade Bank te communiceren

Mijn vennootschap heeft effectenrekeningen in verschillende banken. Heb ik dan verschillende LEI?s nodig?

Nee, de LEI is een unieke code per entiteit en moet voor effectentransacties bij Keytrade Bank maar ook bij andere banken gebruikt worden.

Wat gebeurt er indien mijn vennootschap/VZW geen LEI heeft vanaf 1 januari 2018 ?

Vanaf 1 januari 2018 zult u zonder LEI geen order op rekening van uw vennootschap/VZW meer kunnen plaatsen.

Kan Keytrade Bank een LEI op rekening van mijn vennootschap vragen ?

Nee, u moet die aanvraag zelf indienen via de uitgevende organisaties GS1 Belgium & Luxembourg of https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandig-worden/vergunningen/lei-code

Ik wens meer informatie over de LEI

U vindt hier meer informatie. Hebt u nog vragen? Raadpleeg de website van de GLEIF of van GS1 of stuur een e-mail naar legal@keytradebank.com