Hoe kunnen we u helpen?

Kosten en lasten

Waarom vindt u een sectie over 'Kosten en lasten' op uw transactiesite?

Voor elk financieel instrument dienen wij u informatie te verstrekken over de dienstverleningskosten en -lasten evenals een Key Information Document (KID) met daarin transparante informatie over de kenmerken, de risico's en de kosten en lasten die eigen zijn aan het instrument zelf. De herziene Richtlijn van de Europese Unie (EU) betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II) wil namelijk dat u beter geïnformeerd en beschermd wordt. Wanneer u op onze transactiesite koop- en verkooptransacties uitvoert krijgt u een kadertje over de 'Kosten en lasten' te zien.

Wat zijn de kosten en -lasten met betrekking tot de dienstverlening?

Dit zijn de geschatte maximumkosten voor een verrichting op het financieel instrument conform de geldende tarieven en taksen (zoals transactiekosten - clearing en settlement kosten inbegrepen -, beurstaksen, wisselkoers en bewaarloon).

Wat zijn de kosten en lasten die eigen zijn aan het financieel instrument zelf?

Dit zijn de geschatte maximumkosten voor het instrument in de veronderstelling dat het instrument een jaar wordt aangehouden. Deze kosten zijn al inbegrepen in de prijs van het instrument. Meer informatie vindt u in het document met essentiële informatie (KID) van het financieel instrument. Die KID vindt u op de transactiesite bij 'Documenten' op de pagina van het instrument. Aandelen, obligaties en opties hebben geen kosten en lasten die eigen zijn aan het instrument zelf.

Wat zijn de retrocessiekosten en -lasten? (enkel van toepassing op fondsen)

Dit is het geschatte bedrag van de retrocessies die Keytrade Bank int in de veronderstelling dat het fonds een jaar wordt aangehouden. Deze kosten zijn al inbegrepen in de prijs van het fonds.

Wat is het verschil tussen eenmalige kosten ('one-off') en lopende kosten ('ongoing')?

Eenmalige kosten zijn de kosten die bij de aankoop of verkoop van het instrument worden betaald. Lopende kosten zijn de kosten die de belegger dient te betalen zolang het financiële instrument in zijn bezit is. Lopende kosten worden geraamd op basis van de veronderstelling dat het instrument een jaar wordt aangehouden.

Hebben alle financiële instrumenten kosten en lasten die eigen zijn aan het instrument zelf?

Nee, aandelen, obligaties en opties hebben die kosten niet.

Waarvoor staat het percentage van de dienstverleningskosten?

Het percentage geeft de kosten weer ten opzichte van de koers van het instrument.