Hoe kunnen we u helpen?

Hoe werkt Keyplan?

Hoe werden de 40 voorgestelde fondsen gekozen?

Bij de samenstelling van uw KEYPLAN, heeft u de keuze uit 40 fondsen die zorgvuldig uitgekozen werden door Keytrade Bank op basis van volgende criteria: het rendement, het risico, de diversificatie en de kwaliteit van de beheerder.

Wat is het voordeel van een KEYPLAN ten opzichte van een klassieke spaarformule?

Talrijke studies hebben aangetoond dat op lange termijn, regelmatig en periodiek investeren in fondsen, toelaat een beter rendement te behalen voor uw investering. Het KEYPLAN is bovendien gebaseerd op een selectie van fondsen van hoge kwaliteit van meerdere uitgevers. Het KEYPLAN is een uniek instrument om in fondsen te beleggen, terwijl een optimale spreiding gerespecteerd wordt en dit vanaf zeer kleine bedragen. Elke beslissing betreffende het KEYPLAN zal genomen worden op basis van uw eigen initiatief en kan in geen enkel geval beschouwd worden als een gevolg van een beleggingsadvies of aanbeveling.

Wat gebeurt er met het geld in het KEYPLAN?

Als er geld op de KEYPLAN rekening staat (bijvoorbeeld na een uitkering van een dividend) zal dit automatisch geïnvesteerd worden in het KEYPLAN bij de volgende investeringsdatum.

Aan welke NIW zal ik investeren in het KEYPLAN?

Een KEYPLAN bestaat uit verscheidene individuele fondsen. Elk fonds heeft zijn eigen regels. De aankoop via het KEYPLAN zal plaatsvinden in functie van de regels van elk individueel fonds. Dit betekent dat er meerdere dagen kunnen liggen tussen de aankoop van het eerste en het laatste fonds. Als u meer wenst te weten over de regels betreffende onze fondsen, kan u de pagina FAQ i.v.m. fondsen raadplegen.

Is er een minimum of maximum aan fondsen waarin u dient in te investeren in uw KEYPLAN?

Nee, er is geen minimum of maximum aan fondsen waarin u dient in te investeren.

Wanneer gebeuren de overschrijvingen ?

De initiële overschrijving heeft als memo datum de eerste dag van de maand. De periodieke overschrijvingen gebeuren vanaf de eerste tot de vijfde dag van de maand.

Op welk basis zijn de modelportefeuilles samengesteld?

U stelt zelf uw KEYPLAN samen, ofwel door zelf de percentages per gekozen fonds* te bepalen (het totale percentage mag de 100% niet overschrijden), ofwel door een vooraf samengesteld KEYPLAN te kiezen: voorzichtig, evenwichtig, gedurfd. Deze modelportefeuilles worden samengesteld volgens het risico dat de belegger wenst te nemen met zijn investering (het risico hier bepaald als het deel - berekent met een geringe foutmarge - dat de belegger bereid is om na afloop van een periode van een jaar te verliezen), gaande van Voorzichtig (gering risico) tot Gedurfd (hoog risico).

* Met fonds, wordt "instelling voor collectieve belegging"(ICB) bedoeld. De ICB is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds).

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.