Hoe kunnen we u helpen?

Hoe werkt het Keyhome proces?

Wat gebeurt er na het indienen van een aanvraag?

Eens een kredietaanvraag werd ingediend, ontvangen de aanvragers van ons een aanvraagformulier om elektronisch te te tekenen. Dat gebeurt in uw persoonlijke ruimte indien u nog geen klant bent of via uw transactiesite wanneer u wel al klant bent. Het aanvraagformulier is geen contract en is dus ook niet bindend.

Vervolgens dient u ons de nodige bewijsstukken te bezorgen. Zodra Keytrade Bank al die documenten ontvangen heeft, wordt uw kredietaanvraag (gemiddeld) binnen de twee weken behandeld.

Meer informatie over het proces vindt u hier.

Waar checkt u de status van een kredietaanvraag?

Kijk zeker eerst eens na of u het aanvraagformulier al online heeft ondertekend en ons al alle gevraagde bewijsstukken heeft bezorgd.

Indien u al het nodige heeft gedaan, kan u een telefonische afspraak inplannen via uw persoonlijke ruimte of transactiesite met een expert om de status van uw kredietaanvraag te bekijken.

Wanneer is een schatting nodig?

Onze simulatietool vermeldt wanneer er een schatting vereist is. Heel uitzonderlijk kan er na analyse van uw aanvraag toch nog een expertise nodig zijn. In dat geval brengen wij u hiervan op de hoogte

De kost voor een schatting bedraagt 250EUR .

Welke waarborgen dienen gevestigd te worden om een woonkrediet te kunnen afsluiten?

In de simulatietool stellen we altijd een hypotheek voor, al dan niet in combinatie met een hypothecair mandaat.

Wanneer wordt uw kredietdossier bindend?

Van zodra u onze kredietofferte online heeft ondertekend, wordt het bindend voor u.

Valt een kredietofferte te weigeren?

Uiteraard kan u de offerte weigeren. Dat gebeurt zelfs automatisch wanneer u de offerte niet tekent binnen de geldigheidstermijn van 20 dagen.

Wanneer start de aflossing van een woonkrediet voor een aankoop of herfinanciering?

In de eerste betaling betaalt u enkel intresten. Die eerste betaling vindt plaats op de eerste werkdag van de maand volgend op de akte. De eerste aflossing zoals op de aflossingstabel gebeurt op de eerste werkdag van de maand daarna. Een voorbeeld:

  • Ondertekening akte op 10 maart
  • Eerste betaling van enkel intresten op het kredietbedrag voor de periode van 10/03 tot 31/3= op eerste werkdag van april.
  • Eerste betaling zoals op aflossingstabel (kapitaal en interesten) = eerste werkdag van mei

Wanneer gaat de terugbetaling van een woonkrediet voor een een aankoop of een herfinancieringrenovatie of bouw van de rekening?

U betaalt tijdens de opnameperiode enkel interesten op het opgenomen kapitaal. Vanaf de 7de maand na de akte betaalt u op het niet-opgenomen deel ook nog eens reserveringscommissie conform het kredietcontract.

U zal pas kapitaal beginnen terugbetalen nadat u het totale kredietbedrag heeft opgenomen.

Hoe geld opnemen van een woonkrediet voor een bouw/verbouwing?

Dat doet u aan de hand van een opnamedocument [link naar document] en facturen. Op het document duidt u aan of Keytrade Bank de bijgevoegde facturen dient te betalen of ze u dient terug te betalen. Het minimumbedrag van een opname bedraagt €2500.