Hoe kunnen we u helpen?

Hoe werkt het Keyhome proces?

Hoe neem ik geld op van mijn krediet bij een bouw/verbouwing?

Bij een bouw/verbouwing dient u een opnamedocument en de te betalen facturen voor te leggen. De facturen worden ofwel overgeschreven op de rekening van de aannemer ofwel op uw rekening.

Moet ik mijn facturen zelf betalen?

U verstuurt ons de facturen samen met een opnamedocument. Dat document kunt u op onze website terugvinden. Keytrade Bank zal deze aan de aannemer betalen of aan u als u de factuur al zelf had betaald. Het minimumbedrag van een opname bedraagt standaard €2500.

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag heb ingediend?

Nadat u uw kredietaanvraag heeft ingediend, ontvangt u van ons uw aanvraagformulier dut u nog elektronisch moet handtekenen. Dat gebeurt in uw persoonlijke ruimte wanneer u nog geen klant bent of op de transactiesite wanneer u wel al klant bent). Ons aanvraagformulier is geen contract en is dus ook niet-bindend.

Vervolgens dient u ons de nodige documenten te bezorgen. Zodra Keytrade Bank al die documenten ontvangen heeft, wordt uw kredietaanvraag (gemiddeld) binnen de twee weken behandeld.

Meer informatie over het proces vindt u hier.

Wanneer start de aflossing van de lening?

Uw eerste maandelijkse aflossing is verschuldigd op de eerste werkdag van de maand volgend op de akte. Een voorbeeld: als u de akte ondertekent op 19 april, betaalt u op 1 mei interesten op het kredietbedrag voor de periode van 19/04 tot 30/4.

Pas vanaf 1 juni begint u kapitaal en interesten op uw hypothecaire lening te betalen zoals vermeld in de aflossingstabel. Opgepast: deze regel is enkel van toepassing bij een aankoop of een herfinanciering.

Wat is de status van mijn kredietaanvraag?

Vooraleer u ons hiervoor zou contacteren op keyhome@keytradebank.com, kijk zeker eerst eens na of u het aanvraagformulier al online heeft ondertekend en ons alle bewijsstukken heeft bezorgd.

Wanneer heb ik een schatting nodig?

Daarop is er geen pasklaar antwoord, want dat wordt dossier per dossier bekeken. Wanneer u een simulatie heeft gemaakt van uw vastgoedproject, staat er vermeld of een schatting nodig zal zijn. We houden hiervoor rekening met een aantal risicoparameters.

De kost voor een schatting bedraagt 250EUR .

Waar vind ik een overzicht van het volledige proces?

Van simulatie tot kredietaanvraag kan u zien waar u zich in het proces bevindt. Dat doet u via het navigatiepaneel op de transactiesite als u al klant bent, of in uw persoonlijke omgeving als u nog geen klant bent. Van zodra u een aanvraag hebt ingediend, krijgt u bovenaan het scherm een duidelijk overzicht van alle stappen tot de voltooiing van uw kredietaanvraag. Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van alle stappen van de simulatie tot de vrijgave van het krediet.

Op welk punt in het proces wordt het aanbod bindend?

Van zodra u het kredietaanbod online heeft ondertekend, wordt het bindend voor u. Een overzicht van het volledige proces vindt u hier.

Hoe kan ik een offerte weigeren?

U kan uw offerte weigeren via de transactiesite. Als u niet reageert binnen de geldigheidstermijn van 20 dagen, vervalt de offerte automatisch.

Hoelang duurt het proces om een krediet bij Keytrade Bank te bekomen?

Via deze link bekomt u een overzicht hoelang het proces duurt om een krediet bij Keytrade Bank te bekomen.

De domiciliëring heeft nog niet plaatsgevonden, wanneer zal deze plaatsvinden?

De eerste domiciliëring zal plaatsvinden de eerste dag van de maand volgend op het ondertekenen van de kredietakte bij de notaris.

Welke zekerheden kan ik gebruiken om een woonkrediet af te sluiten?

In de simulatietool stellen we altijd een hypotheek voor, al dan niet in combinatie met een hypothecair mandaat. Momenteel zijn dit de enige mogelijke waarborgtypes.