Hoe kunnen we u helpen?

Hoe werkt een overbruggingskrediet?

Wat is een overbruggingskrediet en hoe te gebruiken?

Via een overbruggingskrediet ‘overbrugt’ iemand de periode tussen de aankoop van een nieuwe woning en de verkoop van de huidige woning. De looptijd van dat overbruggingskrediet is maximaal 12 maanden. Het bedrag van een overbruggingskrediet is maximaal de waarde van het te verkopen onroerend goed verminderd met de eventueel openstaande schulden en kosten verbonden aan de verkoop op datzelfde onroerend goed. Onze simulatietool zal dit voor u berekenen.

De terugbetaling van een overbruggingskrediet gebeurt bij de verkoop van dat onroerend goed of ten laatste op de eindvervaldag van het overbruggingskrediet. U betaalt maandelijks rente op het overbruggingskrediet vanaf het moment van opname tot terugbetaling.

Opgelet, bij een overbruggingskrediet is er altijd een schatting van het te verkopen onroerend goed nodig.

Hoe een overbruggingskrediet vervroegd terug te betalen?

U kunt een overbruggingskrediet op elk moment vervroegd en kosteloos terugbetalen. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is de vraag te stellen via een e-mail op via afrekeningen@keyhome.keytradebank.be.