Hoe kunnen we u helpen?

Hoe werkt een DRIP en hoe werken fracties?

Hoe werkt een DRIP in de praktijk?

Bij een DRIP bent u als Belgische inwoner zowel bronheffing als Belgische roerende voorheffing verschuldigd. Van het brutodividend wordt meteen de bronheffing afgehouden. Met het saldo (saldo = brutodividend - bronheffing) worden aandelen gekocht in het kader van het Dividend Reinvestment Plan, dit is aan een welbepaalde, door het bedrijf vastgelegde koers. Ten slotte bent u als Belgische inwoner de Belgische roerende voorheffing verschuldigd. De Belgische roerende voorheffing wordt geheven op het saldo (saldo = brutodividend - bronheffing). Merk op dat dit saldo volledig wordt aangewend om nieuwe aandelen te verwerven. Met andere woorden: omdat er nog moet worden voldaan aan de Belgische Roerende Voorheffing, dient U over voldoende provisie te beschikken op uw effectenrekening om hieraan te voldoen. Bij gebrek aan voldoende provisie op de effectenrekening zal uw effectenrekening een debetstand en vertonen, en bent u bijgevolg debetinteresten verschuldigd. De ruilverhouding (hoeveel rechten zijn er vereist om 1 nieuw aandeel te verwerven) bij een DRIP-dividend is niet altijd op voorhand gekend . Opteert u dus voor aandelen in geval van een DRIP-dividend, dan weet u niet altijd op voorhand hoeveel nieuwe aandelen u zal ontvangen.

Hoe werkt een DRIP van Franse bedrijven in de praktijk ?

Voor een DRIP van Franse bedrijven kan u opteren om het saldodividend, of het brutodividend te laten investeren in aandelen.

  • Saldodividend: Dit is het brutodividend waar de bronheffing reeds werd op ingehouden.
  • Brutodividend: Het dividend zoals het wordt uitgekeerd door het bedrijf, waarop noch de bronheffing, noch de Belgische roerende voorheffing werden op ingehouden.

Standaardprocedure bij Keyrade Bank is een DRIP van Franse bedrijven op het saldodividend (dus het dividend waar de bronheffing reeds werd op ingehouden). In dit geval bent u als Belgische inwoner dus alleen nog de Belgische roerende voorheffing verschuldigd. Om aan deze Belgische roerende voorheffing te kunnen voldoen dient u voldoende provisie te voorzien op uw effectenrekening. Bij gebrek aan voldoende provisie op de effectenrekening zal uw effectenrekening een debetstand en vertonen, en bent u bijgevolg debetinteresten verschuldigd. U kan bij Franse bedrijven ook opteren voor een DRIP op het brutodividend. Dat houdt echter wel in dat u zowel de bronheffing als de Belgische roerende voorheffing nog verschuldigd bent. Deze bronheffing en de Belgische Roerende Voorheffing worden ingehouden op de beschikbare cash van uw effectenrekening. U dient er dus voor te zorgen dat er voldoende provisie op uw effectenrekening beschikbaar is. Bij gebrek aan voldoende provisie op de effectenrekening zal uw effectenrekening een debetstand en vertonen, en bent u bijgevolg debetinteresten verschuldigd. Wenst u het volledige brutodividend te investeren in aandelen in het kader van een (Franse) DRIP dan dient u ons daarvan tijdig te verwittigen op het volgende e-mailadres: corporate.actions@keytradebank.com. Gelieve in uw mail volgende gegevens te vermelden:

  • Uw naam
  • Het nummer van uw effectenrekening
  • Vermelden dat u het DRIP in aandelen prefereert
  • Vermelden dat u het bruto-dividend volledig in aandelen wenst te investeren, en niet enkel het saldo-dividend.

Opgelet: De tijd om uw keuze kenbaar te maken is beperkt.

Hoe worden fracties afgewikkeld ?

Bij een keuzedividend (choice dividend) of een DRIP-dividend is het mogelijk dat er "fracties" ontstaan. Fracties ontstaan als het aantal dividendrechten waarover u beschikt op uw effectenrekening niet exact in hele nieuwe aandelen kan worden omgewisseld. Keytrade Bank maakt in principe* gebruik van een afrondingsmechanisme naar boven indien uw fracties recht geven op een half aandeel of meer. Alsook wordt er gebruik gemaakt van een afrondingsmechanisme naar beneden indien uw fracties recht geven op minder dan een half aandeel. U zal deze fracties dienen te betalen (indien wordt afgerond naar boven), of het resultaat van de verkoop van uw fracties ontvangen (indien wordt afgerond naar beneden). Er wordt eveneens, zowel bij afronding naar boven, als naar beneden, een transactiekost van 2,50EUR in rekening gebracht op uw effectenrekening. Indien bij verkoop van fracties de transactiekost (2,50EUR ) meer zou bedragen dan de opbrengst van de verkoop van de fracties, dan wordt er geen transactiekost in rekening gebracht. In voorkomend geval ontvangt u echter evenmin de opbrengst van de verkoop van de fracties. Uitzonderlijk kan een bedrijf een afrondingsmechanisme naar beneden toepassen. Fracties worden in dat geval in cash uitbetaald.