Hoe kunnen we u helpen?

Hoe kan ik een Keyplan beheren of beëindigen?

Kan ik de samenstelling, het bedrag van de stortingen en de periodiciteit van mijn KEYPLAN aanpassen?

Ja, u kan op elk moment deze parameters van uw KEYPLAN wijzigen. Deze veranderingen treden in werking bij de volgende investeringsdatum en zijn ook van toepassing op uw opgebouwde posities.

Kan u op elk ogenblik over uw geld beschikken?

Een KEYPLAN is een investeringsplan op lange termijn. Daarom raden wij het af om het KEYPLAN te gebruiken voor een belegging op korte termijn.

Het is echter wel mogelijk om over uw kapitalen te beschikken door de fondsen naar uw effectenrekening te transfereren. Vanuit de effectenrekening kan u gemakkelijk uw fondsen verkopen. Hoe kan men het KEYPLAN beëindigen?

U kan het KEYPLAN op ieder ogenblik stopzetten en afsluiten door volgend document Afsluiten KEYPLAN in te vullen en ons ondertekend te bezorgen per post naar Keytrade Bank, Vorstlaan 100, 1170 Brussel of email een scan of foto naar accountclosure@keytradebank.com

Wij zullen uw fondsen vervolgens verkopen en de opbrengst, met inhouding van eventuele kosten en taksen, naar uw effectenrekening overschrijven.

Is het mogelijk om het KEYPLAN onderbreken?

Ja, het is mogelijk om het KEYPLAN te onderbreken door de betalingen gedurende een bepaalde periode te stoppen. Hiervoor volstaat het uw KEYPLAN even op 'hold' te zetten.

Is het mogelijk om zelf de investeringsdatum te kiezen?

Neen, de periodieke aankoop van fondsen gebeurt automatisch elke vijfde dag van de maand. Alle tegoeden die ten laatste de vierde dag van de maand worden gestort op de rekening van het Keyplan worden vanaf de vijfde dag van de maand geïnvesteerd. De voorwaarde is wel dat het Keyplan actief is, en niet de status "onderbroken" heeft.

Is het mogelijk een KEYPLAN in vreemde valuta te hebben?

Nee, op dit moment bestaat het KEYPLAN enkel in euro.

Wat gebeurt er wanneer het saldo op mijn bankrekening onvoldoende is om de bevoorrading van mijn KEYPLAN uit te voeren?

Op dat moment zal het aankooporder voor uw fondsen niet doorgaan en zal uw KEYPLAN in wacht blijven, totdat er opnieuw voldoende geld op uw rekening staat.

Wat betekent het om een KEYPLAN te herbalanceren ?

Bij een herbalancering drukt u als het ware op de resetknop. U kiest er in dat geval voor om de verhoudingen te herstellen zoals ze waren bij aanvang. Concreet verkoopt u een deel van de fondsen die bovengemiddeld presteerden, en koopt u bij van de fondsen die onder het gemiddelde presteren.

Hoe kan ik mijn KEYPLAN herbalanceren?

 • Log in als klant op de site
 • Selecteer uw KEYPLAN
 • In het tabblad "Beheren" klikt u op de knop "Herbalanceer uw plan"

Wat betekent het om een KEYPLAN te arbitreren?

Beleggen doet u in principe op de lange termijn en op basis van uw risicobereidheid. Toch kan het in een aantal uitzonderlijke gevallen nuttig zijn om uw beleggingsstrategie bij te sturen.

U heeft 2 mogelijkheden:

 • u past de verdeling van de gewichten van de fondsen zelf aan
 • u wijzigt van beleggingsstrategie. Hier heeft u 2 opties:
  • ofwel kiest u ervoor om enkel uw toekomstige beleggingen onder te brengen in het nieuwe KEYPLAN. Uw huidig KEYPLAN behoudt u dus gewoon, zonder er extra geld in te storten.
  • ofwel kiest u ervoor om uw huidig KEYPLAN volledig om te zetten naar het nieuwe KEYPLAN. Al uw toekomstige stortingen belanden dan in uw nieuw KEYPLAN.

Hoe kan ik mijn KEYPLAN arbitreren?

 • Log in als klant op de site
 • Selecteer uw KEYPLAN
 • In het tabblad 'Beheren' klikt u op de knop 'Uw KEYPLAN wijzigen'
 • Klik onder 'Uw beleggingsstijl'  op de naam van het KEYPLAN waarnaar u wil arbitreren
 • Klik ten slotte erboven op 'Bevestigen'

Hoe brengt u de toekomstige beleggingen in een fonds in uw KEYPLAN (voorzichtig, evenwichtig en gedurfd) naar 0%? Door een of meerdere fondsen uit uw KEYPLAN te schrappen (naar 0% te brengen), verandert u de beleggingsstijl van uw KEYPLAN voor uw toekomstige beleggingen. In feite maakt u van uw KEYPLAN een "à la carte"-beleggingsplan. Maar hoe doet u dat? Het eerste wat u dient te doen na inloggen op de transactiesite en het selecteren van uw KEYPLAN is de huidige samenstelling van uw KEYPLAN en de bijbehorende percentages in de verschillende fondsen noteren. Die hebt u namelijk nodig in de volgende stap. Daarna klikt u op uw KEYPLAN wijzigen en selecteert u het tabblad "a la carte".  U selecteert de fondsen die u wenst te behouden uit uw bestaand KEYPLAN en/of  u selecteert er één of meerdere nieuwe. Daarbij vult u de percentages van uw keuze in. Het totaal moet 100% zijn. Als laatste dient u enkel nog uw nieuwe samenstelling te bevestigen.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.