Hoe kunnen we u helpen?

Hoe kan ik mijn Keyprivate beëindigen?

Hoe zet ik de dienst stop en hoeveel bedragen de uitstapkosten? Om KEYPRIVATE stop te zetten moet u een schriftelijk verzoek indienen door middel van de PDF "Afsluiten rekening".

U moet dit formulier aan Keytrade Bank bezorgen.

Er zijn geen uitstapkosten voor KEYPRIVATE. Als u de dienst wilt stopzetten, starten wij de uitgangsprocedure. Dat betekent dat we alle activa op uw KEYPRIVATE rekening verkopen. Tijdens deze periode kan u uw rekening enkel raadplegen: u kunt geen parameters van de portefeuille, zoals de duur of de maandelijkse belegging, meer wijzigen.

Zodra de activa worden verkocht, wordt de maandelijkse vergoeding pro rata toegepast. Nadat de vergoeding is afgetrokken, wordt de resterende kasbalans overgeschreven naar uw effectenrekening.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.