Hoe kunnen we u helpen?

Hoe kan ik fondsen kopen?

Hoe verloopt de verwerking van een order ? Om een aankooporder te kunnen inbrengen dient u over voldoende liquiditeiten te beschikken op uw effectenrekening of dient u over een margin account te beschikken. Nadat u het aankooporder hebt ingebracht worden liquiditeiten in uw effectenrekening voor de geschatte waarde van uw order geblokkeerd. Om 11u30 wordt uw order verwerkt en doorgestuurd ter uitvoering. Deze uitvoering zal gebeuren tegen de NIW (Netto Inventaris Waarde) die, afhankelijk van het gekozen fonds pas 's avonds (dag t), 's anderendaags (dag t+1) of in sommige gevallen op (dag t+2) wordt berekend.

Tot wanneer kan ik een order annuleren ? Een order kan tot 11u30 worden geannuleerd. Na 11u30 is dit niet meer mogelijk.

Wat is het minimumbedrag voor een order ? Voor aankopen kan dit schommelen tussen de 300 en de 1000EUR , afhankelijk van het fonds. Dit minimumbedrag wordt vermeld bij de beschrijving van het fonds. Voor verkopen is er géén minimumbedrag.

Kan er met limieten worden gewerkt ? Neen, orders kunnen niet gelimiteerd worden. Alle transacties (aan- en verkopen) gebeuren aan de NIW die 's avonds wordt berekend.

Wat is het verschil tussen een order in eenheden en een order in waarde ? Een order in eenheden betekent dat u een aantal deelbewijzen koopt of verkoopt. Aangezien u de NIW nog niet kent op het ogenblik dat u het order plaatst, kent u ook het exacte bedrag van uw order niet. Een order in waarde betekent dat u voor een welbepaald bedrag aan fondsen koopt of verkoopt. U weet dus exact voor welk bedrag uw rekening zal gecrediteerd of gedebiteerd worden, maar u kent nog niet het juiste aantal deelbewijzen dat u zal kopen of verkopen. Dit aantal deelbewijzen zal worden berekend nadat de NIW is bepaald. Meestal zal het aantal deelbewijzen géén geheel getal zijn, maar een getal met 6 cijfers na de komma.

Geven jullie advies met betrekking tot de keuze van fondsen ? Neen, we geven geen beleggingsadvies voor de aankoop van fondsen. We stellen echter wel een uitgebreide zoekmodule ter beschikking die u zal helpen bij het zoeken naar een geschikt fonds.

Mijn order staat al enkele dagen op status W (pending). Hoe komt dit ? Ondanks het feit dat uw order op de correcte uitvoeringsdatum, en dus ook tegen de correcte prijs werd uitgevoerd, kan uw order nog enkele dagen "pending" blijven staan. Dit komt doordat de markt van beleggingsfondsen niet in real time werkt en Keytrade Bank dus ook de definitieve uitvoeringsbevestiging van de fondsenbeheerders moet afwachten. En dit kan enkele dagen duren.

Wat is swing pricing? Swing pricing is een mechanisme dat de negatieve impact van in- en uittredingen in een fonds op de netto-inventariswaarde (NIW) van dat fonds probeert weg te nemen. Het mechanisme beschermt de langetermijnbelegger en ontmoedigt de kortetermijnspeculant. Wanneer het netto-aantal aan in- of uittredingen een bepaalde vastgelegde drempel overschrijden, dan wordt de NIW bijgesteld met een vastgelegd percentage - de zogenaamde 'swing factor'. Die aanpassing kan zowel naar boven als naar beneden. Overschrijden de netto-uittredingen de drempel, dan zullen de uittredende deelnemers een lagere NIW ontvangen. Omgekeerd zullen de intredende deelnemers een hogere NIW betalen, wanneer de netto-intredingen de vastgelegde drempel overschrijden. In beide gevallen worden bestaande beleggers beschermd tegen de kosten die zo'n in- en uittredingen met zich meebrengen.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.