Hoe kunnen we u helpen?

Handel Turbo's, kosten en waarde

Hoe kan men een turbo vinden ?

Op basis van de isin code kan u steeds een turbo terugvinden. Deze code blijft gedurende de gehele looptijd van de turbo ongewijzigd. De naam van een turbo daarentegen kan veranderen gedurende de looptijd. Indien het stop loss niveau wordt veranderd, verandert namelijk ook de naam. Stel : U koopt de turbo met de naam AAB BEL 20 TL 3200. U kan deze naam als volgt ontleden:

 • AAB staat voor ABN AMRO, de uitgever van de turbo
 • BEL 20 staat voor de onderliggende waarde van de turbo
 • TL staat voor Turbo Long (TS staat voor turbo short)
 • 3200 is de waarde van het stop loss-niveau

Aangezien het stop loss niveau tijdens de looptijd van de turbo kan veranderen, kan de turbo die u heeft gekocht een andere naam krijgen bvb AAB BEL 20 TL 3100.

Wanneer kan men Turbo's verhandelen ?

U kan turbo's verhandelen op Euronext van 9u05 tot 17u25.

Hoe kan ik een order plaatsen voor deze producten ?

U gaat naar de beveiligde site van Keytrade Bank en geeft in de geavanceerde zoekmodule de isin code van de turbo in. Automatisch krijgt u nu de gedetailleerde koers van de desbetreffende turbo te zien en heeft u aan de rechterkant van de pagina het transactieformulier. Indien u de isin code van de turbo niet kent of u meer informatie zou wensen betreffende de turbo, kan u gebruik maken van de speciale zoekmotor voor Turbo's die u kan vinden op volgende pagina van de beveiligde site investeren > warrants. Wenst u een order te plaatsen, dan klikt u op "transactie" en keert u automatisch terug naar de beveiligde site van Keytrade Bank om uw order te plaatsen. Het invullen van het transactieformulier verloopt op dezelfde wijze als voor de andere financiële instrumenten die u via Keytrade Bank kan verhandelen. Aangezien een belegging in een turbo risicovoller is dan een directe belegging in de onderliggende waarde raden we u aan om steeds met limietorders te werken.

Waarvoor dient het stop loss niveau ?

Het stop loss-niveau zorgt ervoor dat u nooit meer verliest dan uw investering. Het stop loss-niveau is de koers van de onderliggende waarde waarop de turbo automatisch beëindigd wordt. Dit niveau wordt eenmaal per maand aangepast op basis van het actuele financierinsniveau.

Welke kostprijs wordt er gevraagd voor het verhandelen van Turbo's ?

De kosten van turbo's bestaan uit transactiekosten, bewaarloon en financieringskosten. Keytrade Bank biedt u de handel in turbo's aan tegen 14,95EUR per transactie (indien u een order plaatst tot 5000EUR ). Plaatst u een order tussen 5000EUR en 50 000EUR dan betaalt u 24,95EUR per transactie. Er worden geen bewaarlonen aangerekend. De financieringskosten worden dagelijks in de koers van een turbo verwerkt.

Wat is de waarde van een Turbo ?

De waarde van een turbo kan men gemakkelijk bepalen aan de hand van volgende gegevens:

 • Koers van de onderliggende waarde
 • Financieringsniveau
 • Wisselkoers
 • Ratio

In de meeste gevallen is de waarde van de turbo gelijk aan het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en het financieringsniveau.

Indien de koers van de onderliggende waarde te groot of te klein is krijgt de turbo een bepaalde ratio. Bvb. Een Dow Jones turbo heeft een ratio van 100. Dit betekent dat bij aankoop van deze turbo u slechts in één honderste van de Dow Jones investeert. Dit houdt ook in dat de waarde van de turbo slechts een honderste van het verschil is tussen de koers van de onderliggende waarde en het financieringsniveau.

Bij onderliggende waarden die niet in euro noteren dient u daarenboven nog rekening te houden met de wisselkoers. Alle turbo's staan immers in euro genoteerd. Een stijging van de vreemde valuta ten opzichte van de euro is positief voor de waarde van uw turbo, een daling negatief.

Om snel de waarde van een turbo te berekenen kan u ook gebruik maken van de turbo calculator.

Wat is het financieringsniveau ?

Bij een Turbo investeert u slechts een gedeelte van de waarde van de onderliggende waarde. De rest financiert ABN AMRO voor u. Het door ABN AMRO gefinancierde gedeelte wordt het financieringsniveau genoemd.

Hoe komt het dat er soms geen prijs weergegeven wordt op de markt ?

ABN AMRO is liquidity provider in haar turbo's op Euronext. U bent dus niet alleen afhankelijk van andere beleggers die willen kopen of verkopen. De bied- en laatprijzen van ABN AMRO hangen af van volgende factoren :

 • Theoretische waarde van de turbo
 • Onderliggende waarde
 • Vraag en aanbod in turbo en onderliggende waarde
 • Onzekerheid en beweeglijkheid van de markt

Door bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat ABN AMRO geen prijs weergeeft. Bvb. Wanneer de handel in de onderligende waarde wordt geschorst of er in korte tijd een groot aantal orders worden geplaatst. Daarom wordt aangeraden om steeds met limietorders te werken indien u handelt in turbo's.