Hoe kunnen we u helpen?

Dividenden: definitie en betaling

Wat is een dividend?

Het dividend is een vergoeding van een bedrijf aan de aandeelhouders. De Raad van Bestuur van een bedrijf doet een dividendvoorstel, dat moet worden bekrachtigd door de aandeelhouders op de jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders. Het dividend wordt, mits goedkeuring op de Algemene Vergadering, vaak enkele dagen of enkele weken na de Algemene Vergadering uitgekeerd. Gezien het feit dat heel wat (Belgische) bedrijven hun Algemene Vergadering in de maanden april, mei en juni houden, is het normaal dat er in die periode heel wat dividenden worden uitgekeerd door bedrijven. Een dividend kan in allerlei vormen voorkomen. Alhoewel een dividend vaak in cash wordt uitbetaald, gebeurt het ook dat het dividend in de vorm van aandelen wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Ook qua periodiciteit zijn er verschillen mogelijk. In België wordt een dividend vaak éénmaal per jaar uitgekeerd. In andere landen, vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, wordt er vaker geopteerd voor een kwartaaldividend of een halfjaarlijks dividend.

Hoe weet ik wanneer een bedrijf een dividend uitkeert?

Daarvoor kan u op de website van het bedrijf in kwestie terecht. De meeste beursgenoteerde bedrijven hebben een website waar u in de rubriek "Investor Relations" meer informatie over dividenden terugvindt. Vaak wordt deze informatie ook gepubliceerd in de gespecialiseerde pers.

In welk geval heeft u recht op een dividend?

Om recht te hebben op een dividend dient u het aandeel in kwestie te bezitten op de dag dat de coupon wordt onthecht van het aandeel (Men spreekt ook over het "knippen van de coupon"). Die dag heet de "ex-coupon" of "ex-dividend" dag. De waarde van het aandeel wordt op die dag verminderd met de waarde van het dividend. Merk op dat de onthechting van de coupon voor beursopening plaatsvindt. Dat houdt in dat wie het aandeel koopt op of na de "ex-coupon" dag geen recht meer heeft op het dividend. Om recht te hebben op het dividend dient u het aandeel dus aan te kopen ten laatste daags voor de ex-coupon dag. Met andere woorden: vanaf de ex-coupon dag wordt het aandeel verhandeld zonder de coupon die recht geeft op het dividend. Voorbeeld: Stel dat een aandeel 10EUR noteert op de beurs en het bedrijf keert een dividend uit van 1EUR . Op de ex-dividend dag wordt de coupon onthecht van het aandeel en zal het aandeel slechts 9EUR meer waard zijn. Wie het aandeel op een effectenrekening aanhoudt zal automatisch dit dividend ontvangen op zijn effectenrekening.

Wanneer en hoe wordt het dividend uitbetaald?

Indien u recht heeft op het dividend, dan hoeft u verder niets te ondernemen. Beschikt u over de aandelen op een effectenrekening, dan wordt het dividend automatisch op uw effectenrekening geboekt. Merk echter op dat er vaak een verschil is tussen de "ex-coupon datum" en de betaaldatum van het dividend. De betaling van het dividend gebeurt vaak enkele dagen, tot enkele weken, na de ex-coupon dag. De belasting die u bent verschuldigd op het dividend, bronheffing en/of Belgische roerende voorheffing, wordt door Keytrade Bank automatisch voor u ingehouden.

Hoe kan ik mijn keuze kenbaar maken voor dividenden?

In de meeste gevallen is geen keuze mogelijk. Een cashdividend wordt altijd in cash uitgekeerd. Bij een stockdividend ontvangt u aandelen. In beide gevallen zijn er geen alternatieven beschikbaar. Bij een keuzedividend of een DRIP-dividend is er wel een keuzemogelijkheid. Voor aandelen die op Euronext (Brussel, Parijs en Amsterdam) noteren, kan u via de beveiligde website per effectenrekening instellen of u een dividend in cash, dan wel in aandelen verkiest. Standaard opteert Keytrade Bank steeds voor de uitkering van een dividend in cash. Waar? Die instelling is beschikbaar via de rubriek "Voorkeuren" en vervolgens "Dividenden", op de beveiligde website van Keytrade Bank. Uitzondering op uw standaardkeuze? Heeft u geopteerd voor "aandelen", voor zover een uitkering van het dividend in aandelen mogelijk is, maar verkiest u voor een welbepaald aandeel toch de uitkering van het dividend in cash, dan kan u ons daar via e-mail van verwittigen: corporate.actions@keytradebank.com Gelieve in uw e-mail volgende gegevens te vermelden:

  • Uw naam
  • Het nummer van uw effectenrekening
  • De naam van het aandeel in kwestie
  • Vermelden wat u verkiest bij het keuzedividend.

Omgekeerd kan uiteraard ook: is uw standaardkeuze 'cash', maar verkiest u voor een bepaald aandeel toch een uitkering in aandelen, dan kan u ons daar via e-mail van verwittigen. Opgelet: De periode om de keuze kenbaar te maken is vaak beperkt. Dit kan gaan van enkele dagen tot enkele weken. Verwittig ons dus tijdig indien u voor een bepaald aandeel een uitzondering wenst op uw standaardkeuze. Voor aandelen die NIET op Euronext noteren is de standaardkeuze steeds cash, of de standaardkeuze van de depositaris mocht deze verschillend zijn van een uitkering in cash. Via de website kan men voor aandelen die NIET op Euronext noteren geen keuze maken.