Hoe kunnen we u helpen?

Beleid inzake orderselectie en soorten orders

Wat is het selectiebeleid?

Het document is hier beschikbaar. Het is bedoeld om de cliënten van Keytrade Bank in te lichten over de maatregelen die Keytrade Bank heeft genomen om haar verplichting na te leven om in het beste belang van de cliënten te handelen wanneer ze orders voor financiële instrumenten ontvangt en die ter uitvoering doorgeeft aan een derde entiteit, of wanneer ze in het kader van de vermogensbeheerdienst KEYPRIVATE orders doorgeeft aan derden die voortvloeien uit de beleggingsbeslissingen die ze neemt in naam van de cliënten.

Wat zijn de verschillende mogelijke ordertypes en wat zijn de gevolgen voor de uitvoeringstermijn?

De ordertypes die mogelijk zijn naargelang van de Plaats van Uitvoering en de gevolgen voor de uitvoering zijn beschreven in de transactieregels van de markt hier.

Orders met een specifieke instructie betreffende de prijs of het volume (d.i. alle ordertypes behalve orders tegen marktprijs) zijn specifieke instructies.