Hoe kunnen we u helpen?

Hoe kan ik een Keyplan openen?

Hoe kan ik een Keyplan openen?

Bij Keytrade Bank kan iedere cliënt gratis een KEYPLAN openen. Indien u nog geen cliënt bent van Keytrade Bank kan u nu een rekening openen en zelf de parameters kiezen voor uw KEYPLAN. Kies uw fondsen, het bedrag en de periodiciteit van de stortingen en profiteer van deze nieuwe manier om uw periodieke beleggingen te spreiden. Als u reeds cliënt bent bij Keytrade Bank, ga dan naar onze app of beveiligde website en klik op Beleggen > Producten > KEYPLAN.

Is het mogelijk om meerdere KEYPLANs te openen?

Ja, u kan zoveel KEYPLANs openen als u wenst.

Kan ik een KEYPLAN voor de kinderen creëren?

Ja, het is inderdaad mogelijk een KEYPLAN aan te maken voor kinderen. Daarvoor moet u eerst een rekening openen op naam van de kinderen waarvan u wettelijk vertegenwoordiger bent. Daarna opent u een KEYPLAN op hun naam door hun zichtrekening als tegenrekening aan te duiden.

Hoe kan ik de rekening van het KEYPLAN bevoorraden?

De bevoorrading van uw KEYPLAN gebeurt automatisch door debet van de Keytrade Bank zichtrekening die u heeft aangeduid bij de creatie van uw plan. Naargelang de gekozen periodiciteit (maandelijks, trimestrieel, half-jaarlijks of jaarlijks), zal het systeem gedurende de eerste vijf dagen van de gekozen periode proberen om uw overschrijving uit te voeren. U kan bijkomende overschrijvingen doen via het menu Bankieren > Overschrijvingen > Interne overschrijving. Of u kan dit ook doen via uw KEYPLAN rekening door op "Geld overschrijven" te klikken.

Wanneer zal mijn KEYPLAN in werking treden?

Het KEYPLAN zal in werking treden tijdens de eerste vijf dagen van de maand die volgt op de maand waarin u het plan heeft gecreëerd. Indien u een initieel bedrag heeft opgegeven, dan zal deze overschrijving begin volgende maand gebeuren en zal het geld op uw KEYPLAN rekening verschijnen. Dit bedrag zal pas de volgende maand effectief in de fondsen geïnvesteerd worden. U zal pas op dat moment een bedrag zien verschijnen in de "huidige waarde" van uw KEYPLAN.

Waar kan ik de Kennis- en ervaringstest vinden?

De Kennis-en ervaringstest kan u invullen als u ingelogd bent als cliënt. U zal hem vinden onder Voorkeuren. Op deze pagina, onder de rubriek 'Beleggen' kan u de Kennis-en ervaringstest invullen. Dit is nodig vooraleer u kan beginnen investeren.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.