Hoe kunnen we u helpen?

Tegen welke koers koop of verkoop ik fondsen?

Voor de meeste fondsen wordt dagelijks (na beurstijd) de "Netto Inventariswaarde (NIW)" berekend. Deze NIW wordt 's anderdaags op de site gepubliceerd.

U koopt of verkoopt nooit aan deze gepubliceerde NIW. Aan welke NIW u koopt of verkoopt verschilt naargelang de fondsenbeheerder.

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7 afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Voorbeeld 1: U plaatst op dag D om 9u een verkooporder voor een fonds waarvoor de cut-off time vermeld in het prospectus 10u30 is en de berekening van de NIW gebeurt op D+1. Aangezien Keytrade Bank uw order pas om 11u30 verstuurt, hetzij na de cut-off van het fonds, krijgt u de NIW van D+1, berekend op D+2.

Voorbeeld 2: U plaatst op dag D om 12u een verkooporder voor hetzelfde fonds. Uw order zal op de volgende werkdag om 11u30 naar onze correspondent verstuurd worden en bijgevolg krijgt u de NIW van D+2, berekend op D+3.

Voorbeeld 3: U plaatst op dag D om 9u een verkooporder voor een fonds waarvoor de cut-off time vermeld in het prospectus 12u is en de berekening van de Netto Inventaris Waarde (NIW) gebeurt op D+1. Aangezien Keytrade Bank uw order pas om 11u30 verstuurt maar slechts door onze correspondent om 13u wordt verstuurd voor uitvoering, zal het order na de cut-off time van het fonds verstuurd worden. U krijgt de NIW van D+1, berekend op D+2.

Voorbeeld 4: U plaatst op dag D om 9u een verkooporder voor een fonds waarvoor de cut-off time vermeld in het prospectus 15u is en de berekening van de Netto Inventaris Waarde (NIW) gebeurt op D+1. Aangezien Keytrade Bank uw order om 11u30 verstuurt en voorts door onze correspondent om 13u wordt verstuurd voor uitvoering, zal het order voor de cut-off time van het fonds verstuurd worden. U krijgt de NIW van de dag (D), berekend op D+1.

Opgelet : Ondanks het feit dat uw order op de correcte uitvoeringsdatum, en dus ook tegen de correcte prijs werd uitgevoerd, kan uw order nog enkele dagen "pending" blijven staan. Dit komt doordat de markt van beleggingsfondsen niet in real time werkt en Keytrade Bank dus ook de definitieve uitvoeringsbevestiging van de fondsenbeheerders moet afwachten. En dit kan enkele dagen duren.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" bij documenten op keytradebank.be.