Keytrade Bank en cookies

Keytrade Bank hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en aan een optimaal gebruiksgemak op onze website ('de Bank', 'wij', 'ons', 'onze'). We houden eraan u duidelijk te informeren over de cookies die we op onze website gebruiken. Transparantie geeft vertrouwen! Wat zijn cookies? Wat doen ze precies? En wat niet? Hoe kunt u ze verwijderen? U leest het allemaal hieronder.

Dit document 'Keytrade Bank en cookies' ('Cookiebeleid') maakt integraal deel uit van ons Privacybeleid. Neem beide aandachtig door.

Wij danken u voor uw bezoek en wensen u een aangename surfervaring op onze website https://www.keytradebank.be ('website').

Een cookie is een eenvoudig gegevensbestand dat samen met de pagina's van deze Website wordt verzonden. Daarna kan het door uw browser opgeslagen worden op de harde schijf van uw pc of op uw tablet of smartphone.

Cookies worden beschouwd als persoonsgegevens voor zover ze dienen om gebruikers te identificeren.

U bent niet verplicht om (al) onze cookies te aanvaarden. Als u sommige van onze cookies evenwel niet aanvaardt of verwijdert, moet u ermee rekening houden dat u mogelijk niet volledig kunt gebruikmaken van bepaalde functies van onze website en/of de gebruikerservaring. Klik  om uw voorkeuren in te stellen.

Waarvoor dienen cookies?

Via cookies kan onze Website u herkennen. De Website leert uw voorkeuren kennen en past zich automatisch aan uw wensen aan. Zo krijgt u bijvoorbeeld dankzij deze cookies de Website in uw eigen taal te zien, zodat u niet bij elk bezoek uw taalvoorkeur moet instellen. En zo zorgen cookies ervoor dat uw bezoek aan de Keytrade Bank-site veel vlotter en aangenamer verloopt.

Via cookies kunnen we ook nagaan welke webpagina's populair zijn en hoeveel tijd u er gemiddeld besteedt tijdens uw bezoek. Een cookie kan ook voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Door bij te houden wat uw interessegebieden zijn, zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat u alleen reclameboodschappen te zien krijgt die u zouden kunnen interesseren.

Hoe kan ik cookies configureren, weigeren of verwijderen?

Er zijn verschillende manieren om cookies te configureren en te beheren: u kunt de cookies van de Bank of van derden deactiveren via uw browserinstellingen, of u kunt onze cookie-insteltool gebruiken om uw cookievoorkeuren te beheren.

Hierna leest u bijvoorbeeld hoe u het gebruik van cookies in sommige browsers kunt weigeren en/of hoe u cookies kunt verwijderen:

Cookies weigeren:

Indien u in het algemeen geen cookies wilt aanvaarden, maar een uitzondering wilt maken voor cookies van Keytrade Bank, kunt u uw browserconfiguratie speciaal aanpassen.

Deze configuratie hangt af van de gebruikte browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome enz.). Raadpleeg de 'Help'-functie van uw browser voor meer informatie.

Het is beter om geen 'Noodzakelijke cookies' te weigeren. Zonder deze cookies zal onze Website niet correct werken. Noodzakelijke cookies worden automatisch verwijderd bij het afsluiten van uw browser.

Cookies verwijderen:

U kunt uw browser zo instellen dat cookies automatisch worden verwijderd bij het afsluiten van de browser. In dat geval zal uw browser bepaalde logingegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden niet onthouden. Deze zult u dus bij elke sessie opnieuw moeten invoeren.

Om cookies automatisch te verwijderen gaat u op de meest courante browsers als volgt te werk:

Microsoft Edge

Open het menu via de drie horizontaal uitgelijnde stippen, klik op 'Instellingen' en vervolgens op 'Privacy, zoeken en diensten'. Selecteer 'Browsegegevens wissen'. Wilt u dit permanent instellen, klik dan op 'Browsegegevens wissen bij afsluiten'.

Mozilla Firefox

Ga naar het 'Opties'-menu en klik op 'Privacy & Beveiliging'. Selecteer 'Nooit geschiedenis onthouden'. Als u zelf wilt kiezen welke cookies worden verwijderd, klikt u op 'Individuele cookies verwijderen'.

Safari

Ga naar 'Voorkeuren', klik op 'Privacy' en 'Cookies tonen'. Selecteer 'Verwijder alles'.

Google Chrome

Klik op het menu met de 3 stippen (ellipsis), ga naar 'Geschiedenis', klik opnieuw op 'Geschiedenis' en vervolgens op 'Browsegegevens wissen' in het menu aan de linkerkant, configureer het gewenste tijdbereik (bv. altijd) en klik vervolgens op 'Gegevens wissen'.

Cookietoestemmingstool van de Bank

U kunt uw toestemming geven of intrekken door gebruik te maken van ons toestemmingsmechanisme dat beschikbaar is in onze cookiebanner en/of door te klikken op:

De periode waarin een cookie op uw apparaat blijft staan, hangt af van de geldigheidsperiode van de betreffende cookie zoals beschreven in de onderstaande tabel.

Hoe vermijdt u dat uw browserverkeer wordt gevolgd?

Schakel 'Do Not Track' (DNT) in in uw browser.

'Do Not Track' is een manier om u controle te geven over de manier waarop uw gegevens online worden bijgehouden en gebruikt. DNT is een optie in uw browser waarmee u een Website te kennen geeft dat u niet wilt dat uw surfgedrag getraceerd wordt voor doeleinden zoals gedragsgerichte reclame. Uw browser stuurt dan een DNT http-header door telkens wanneer uw gegevens door de Website worden opgevraagd.

Microsoft Edge

Ga naar 'Instellingen' en klik op 'Privacy, zoeken en services'. Selecteer 'Traceerbeveiliging inschakelen'. Klik op 'Inschakelen' in het rechtertabblad.

Mozilla Firefox

Ga naar het 'Opties'-menu en klik op 'Privacy & Beveiliging'. Selecteer de optie 'Do Not Track-verzoeken inschakelen'.

Safari

Ga naar 'Voorkeuren', klik op 'Geavanceerd' en schakel het aankruisvak 'Toon Ontwikkel-menu in menubalk' in. Klik op 'Do Not Track HTTP Header verzenden'.

Google Chrome

Klik op het menu met 3 stippen (ellipsis), ga naar 'Instellingen', klik op 'Privacy en beveiliging', vervolgens op 'Cookies en andere sitegegevens' en schakel een 'Niet volgen'-verzoek verzenden met uw browseverkeer aan of uit.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen..

U hebt de volgende rechten: recht op informatie, inzage, rectificatie, bezwaar, dataportabiliteit, wissing (het 'recht op vergetelheid'), beperking van de verwerking en intrekking van uw toestemming (voor dit laatste recht, zie hierboven).

Wat betreft het bestaan van geautomatiseerde beslissingen, met inbegrip van profilering en, in voorkomend geval, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsook het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor u, bevestigt de Bank dat er geen geautomatiseerde besluitvorming is op basis van de persoonsgegevens die via dit Cookiebeleid worden verzameld.

Al deze rechten worden ook beschreven in Sectie 11 en 12, "Wat zijn uw rechten?" en "Hoe oefent u uw rechten uit??" van ons Privacybeleid. Wij trachten zo snel als praktisch mogelijk op uw verzoek in te gaan en steeds binnen de termijnen voorzien door de Verordening nr. 2016/679 ('AVG').

Hebt u vragen over uw rechten of klachten over de manier waarop de Bank uw persoonsgegevens verwerkt, stuur ze dan eerst naar ons, gebruikmakend van de informatie in het deel "Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?" van dit Cookiebeleid. U behoudt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, +32 (0)2 274 48 00, contact(at)apd-gba.be.

Bewaartermijn van de verzamelde gegevens

De bewaartermijn van de gegevens die via de verschillende cookies worden verzameld, kan variëren naargelang de cookie door de Bank of door derden wordt geplaatst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bewaartermijn van cookies van derden.

De persoonsgegevens die de Bank over u verzamelt, worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden zoals uiteengezet in dit Cookiebeleid. De via de cookies verzamelde informatie wordt maximaal vijfentwintig (25) maanden bewaard. Bovendien worden de gegevens gewist bij het verstrijken van de bewaartermijn, tenzij een langere bewaartermijn is toegestaan of opgelegd door een wettelijke of regelgevende verplichting, of tenzij de gegevens worden geanonimiseerd om het heridentificeren van personen onmogelijk te maken. Deze geanonimiseerde gegevens, die niet langer persoonsgegevens zijn, kunnen vrij worden opgeslagen en worden met name gebruikt voor het opstellen van statistieken.

Zie de tabellen hieronder voor meer informatie over de bewaartermijn.

Toestemming voor ons gebruik van cookies – Wijzigingen in ons Cookiebeleid

Door alle cookies te aanvaarden en/of uw voorkeuren te beheren, erkent u dat u de voorwaarden van dit Cookiebeleid hebt gelezen en instemt met ons gebruik van cookies zoals hierboven uiteengezet (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).

We kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in ons Cookiebeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd en, indien nodig, onder uw aandacht worden gebracht (bv. per e-mail). Controleer deze pagina regelmatig op updates of wijzigingen in dit document. Het verdere gebruik van deze website, na het posten van wijzigingen in het Cookiebeleid, houdt in dat u deze aanvaardt.

Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 21 februari 2023. Download de meest recente versie als pdf.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk), Vorstlaan 100, 1170 Brussel, ingeschreven onder het KBO-nummer BE 0879.257.191, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Als bijkantoor van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk), dat zelf een dochteronderneming is van Crédit Mutuel Arkéa, maakt de Bank deel uit van de groep Crédit Mutuel Arkéa.

Als u vragen of opmerkingen hebt of informatie wenst over ons Cookiebeleid of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens in het algemeen verwerken, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: dpo@keytradebank.com.

Welke cookies gebruiken we?

Er zijn twee hoofdcategorieën: eigen cookies (first party) en cookies van derden (third party).

  • Eigen cookies worden beheerd door de website van Keytrade Bank zelf. Bij een eigen cookie komt het domeinattribuut normaal gezien overeen met het domein in de adresbalk van uw browser.
  • Cookies van derden worden door een derde partij beheerd, wat ertoe kan leiden dat deze derde partij toegang krijgt tot gegevens over uw surfgedrag.

Meer specifiek vindt u hieronder een lijst van de verschillende soorten cookies die we op onze website gebruiken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de noodzakelijke cookies is ons gerechtvaardigd belangen(artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG). Voor de functionele, analytische en reclamecookies is de rechtsgrondslag voor de verwerking de toestemming van de gebruikers (artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG).