Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

De spaarrekening High Fidelity
ideaal voor spaargeld dat u niet meteen gebruikt

0,01%
Basisrente

Een basisrente vanaf de 1ste cent

0,15%
Getrouwheidspremie

Voor alle bedragen die op een rekening blijven gedurende 12 opeenvolgende maanden

Is er een deel van uw spaargeld dat u niet van plan bent te gebruiken in de nabije toekomst (de eerstkomende 12 maanden)? Profiteer dan voor dit geld van een hogere getrouwheidspremie ten opzichte van een andere spaarrekening van Keytrade Bank!*

* 01/10/2019

De kenmerken van de spaarrekening High Fidelity

 • De getrouwheidspremie wordt 4x/jaar uitgekeerd: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.
 • Uw geld brengt rente op vanaf de dag na de storting op de rekening.
 • Geen kosten: noch beheerskosten, noch kosten voor het opnemen van geld, noch kosten voor online uittreksels.
 • Uw geld is op elk moment beschikbaar.
 • De basisrente van 0,01% is van toepassing op alle bedragen die op de rekening geplaatst worden (vanaf de 1ste cent tot € 1.000.000). Dit geldt zowel voor bestaande als voor nieuwe cliënten. De rente wordt berekend op jaarbasis. Voor bedragen hoger dan € 1.000.000 is de basisrente voor het volledige bedrag 0,01%.
 • De getrouwheidspremie wordt toegekend voor alle bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijven staan.
 • Looptijd: onbepaalde duur.
 • Fiscaliteit: Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf van € 980 voor het inkomstenjaar 2022 (daarboven bedraagt de roerende voorheffing 15%). Deze vrijstelling geldt per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van € 1.960 voor het inkomstenjaar 2022).
 • Risico’s: In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.
 • Klachten: Met eventuele klachten kan u terecht bij: qualitycare@keytradebank.com of per schrijven gericht aan het Quality Care Service van de bank. Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman in financiële geschillen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
 • De spaarrekening High Fidelity is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht van Keytrade Bank, Belgisch bijkantoor van Arkéa Direct Bank NV (Frankrijk). De rekening is voorbehouden voor internetgebruik. De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen op elk moment door de bank gewijzigd worden. Het melden van wijzigingen aan de cliënt gebeurt via mail en via een aankondiging op de website.
Lees de Essentiële Spaardersinformatie voor het openen van een spaarrekening High Fidelity