Werking van het Eurobond trading platform (secundaire markt)

A. Werking van het Eurobond trading platform (secundaire markt

1. De zoekmotor

Met de zoekmotor kan u werken met verschillende filters;

 • U kan zoeken op naam of een stuk van de naam van de uitgever
 • Coupon Type, de meeste zullen fix zijn; in punt 4 hieronder kan u meer informatie vinden.
 • ISIN code, een unieke internationale code
 • De munt
 • De rating va Moody?s; hieronder heeft u een overzicht van de betekenis.
 • De looptijd

Indien er een bond van u keuze niet bij is kan u altijd contact opnemen met onze obligatie desk op het nummer 02/6799099.

2. De beschrijving van de emittent en de obligatie

Nadat u hebt geklikt op een obligatie uit de lijst die de zoekmotor heeft gegenereerd, krijgt u een uitgebreide beschrijving van de obligatie.

 • de volledige naam van de emittent
 • de ISIN code

Daarnaast krijgt u verschillende koers gegevens;

 • Bid (verkoop) en Ask (aankoop) koers. Opgepast: wanneer er geen bid of ask beschikbaar is kan u best kijken naar de Laatste koers en een limiet opgeven dat dicht bij deze koers is. De marketmaker krijgt in dat geval een waarschuwing en kan eventueel overgaan tot het uitvoeren van uw limiet order aan de door u opgegeven limiet, men moet dus niet altijd juist de bid of ask als limiet opgeven.
 • Bid en Ask hoeveelheid, voor welk nominaal bedrag is er beschikbaar voor de Bid (verkoop) en Ask (aankoop) koers
 • Yield op de Bid en Ask, wat is het rendement wanneer men verkoopt of aankoopt dat men weggeeft of krijgt aan de huidige koersen
 • Laatste koers en de hoeveelheid; deze koers kan dienen als referentie om een limiet order op te geven. U kan hier ook het rendement bekijken berekend op deze laatste koers.
 • Slotkoers en rendement op de slotkoers; ook deze koers kan dienen als referentie om een limiet order op te geven.
 • Laatste update; geeft de laatste update weer van de koersen.

In het tweede gedeelte krijgt men de volgende informatie;

 • Coupon; geeft de coupon weer dat men krijgt wanneer men de obligatie in portefeuille heeft
 • Munt; geeft de munt weer van de obligatie
 • Coupures; geeft weer hoeveel men minimum moet aankopen van de obligatie
 • Uitstaand bedrag: hoeveel is er opgehaald met de uitgifte van de obligatie.
 • Nombre de jours courus
 • Coupon Frequentie: Meestal wordt de coupon jaarlijks uitgekeerd (frequentie=1). Bij sommige obligaties wordt de coupon semestrieel (frequentie=2) of trimestrieel (frequentie=4) uitbetaald.
 • Coupon Type: Er zijn hier verschillende mogelijkheden, de meest voorkomende is de Fixed.
 • Day Count; Geeft de berekeningswijze van de verlopen intresten.
 • Garantie gever: Wie geeft de garantie voor de obligatie.
 • Afloopdatum: Tot welke datum loopt de obligatie.

3. Rating

Het is mogelijk om een rating te krijgen voor de obligaties die beschikbaar zijn op onze site, de rating is beschikbaar van Moody?s. Hiervoor dient u eerst een contract te ondertekenen op onze site, dit kan met de bevestigingscode.

Vanzelfsprekend wenst elke belegger steeds de onmogelijke combinatie van "grote veiligheid" en "hoog rendement" op al zijn beleggingen. Jammer genoeg gaat veiligheid meestal nooit samen met hoog rendement. Hoge rendementen houden meestal hogere risico's in. Deze universele vuistregel is van toepassing in het ganse beleggingslandschap, dus ook in de obligatiemarkt.

De kwaliteit van de emittent wordt vaak uitgedrukt door zijn zogenaamde "rating". De rating van een emittent geeft een idee over zijn kredietwaardigheid. Hierbij wordt de vraag gesteld: hoe zeker is de obligatiehouder (de belegger dus) dat de emittent aan al zijn verplichtingen zal voldoen? Naast de periodieke betaling van de interesten, dient de emittent vanzelfsprekend in staat te zijn om op de vervaldag het nominale bedrag van de obligatie terug te betalen aan de belegger.

Er bestaan meerdere "ratingbureaus", die een objectief oordeel vellen over de kredietwaardigheid van emittenten op de obligatiemarkt. De meest gekende ratingbureaus zijn Standard&Poors ("S&P") en Moody's.

Na een grondige analyse van de emittenten, geven deze bureaus een zogenaamde "credit-rating", die een aanduiding is van de kredietwaardigheid van de ze emittenten.

Indien Standard&Poors een "AAA"-rating toekent aan een emittent, dan is dit een aanduiding dat deze emittent uiterst solvabel is. Het equivalent van "AAA"-rating van Standard&Poors is de "Aaa"-rating van Moody's.

Obligaties die een rating hebben die lager is dan "BBB" (volgens de S&P rangschikking) of "Baa3" (volgens Moody's) worden algemeen als speculatief aanzien.

Moody's

 • Aaa Bonds which are rated Aaa are judged to be of the best quality. They carry the smallest degree of investment risk and are generally referred to as "gilt edged." Interest payments are protected by a large or by an exceptionally stable margin and principal is secure. While the various protective elements are likely to change, such changes as can be visualized are most unlikely to impair the fundamentally strong position of such issues.
 • Aa1 - Aa3 Bonds which are rated Aas are judged to be of high quality by all standards. Together with the Aaa group they comprise what are generally known as high-grade bonds. They are rated lower than the best bonds because margins of protection may not be as large as in Aaa securities or fluctuation of protective elements may be of greater amplitude or there may be other elements present which make the long-term risk appear somewhat larger than the Aaa securities.
 • A1 - A3 Bonds which are rated A possess many favorable investment attributes and are to be considered as upper-medium-grade obligations. Factors giving security to principal and interest are considered adequate, but elements may be present which suggest a susceptibility to impairment some time in the future.
 • Baa1 - Baa3 Bonds which are rated Baa are considered as medium-grade obligations (i.e., they are neither highly protected nor poorly secured). Interest payments and principal security appear adequate for the present but certain protective elements may be lacking or may be characteristically unreliable over any great length of time. Such bonds lack outstanding investment characteristics and in fact have speculative characteristics as well.
 • Ba1 - Ba3 Bonds which are rated Ba are judged to have speculative elements; their future cannot be considered as well assured. Often the protection of interest and principal payments may be very moderate, and thereby not well safeguarded during both good and bad times over the future. Uncertainty of position characterizes bonds in this class.
 • B1 - B3 Bonds which are rated B generally lack characteristics of the desirable investment. Assurance of interest and principal payments or of maintenance of other terms of the contract over any long period of time may be small.
 • Caa1 - Caa3 Bonds which are rated Caa are of poor standing. Such issues may be in default or there may be present elements of danger with respect to principal or interest.
 • Ca Bonds which are rated Ca represent obligations which are speculative in a high degree. Such issues are often in default or have other marked shortcomings.
 • C Bonds which are rated C are the lowest rated class of bonds, and issues so rated can be regarded as having extremely poor prospects of ever attaining any real investment standing.
 • NR Not rated.

Vanzelfsprekend zal een obligatie uitgegeven door een zeer goede debiteur (met een hoge rating, bvb AA of A2) een lager rendement opleveren, dan een obligatie met dezelfde karakteristieken, waarvan de emittent in slechte financiële papieren zit (en die daardoor bvb een rating B of B2 heeft).

4. Grafieken

Als laatste kan u twee grafieken terugvinden; de eerste grafiek geeft u het koersverloop van de obligatie over een bepaalde looptijd. Wanneer u drukt op de knop YTM krijgt men de yield of het rendement over dezelfde looptijd.

In de tweede grafiek krijgt men het verschil in rendement of yield ten opzichte van een staatsobligatie naar keuze, De tweede lijn geeft het verschil in rendement weer ten opzichte van de Swap rente. Een rente swap is een ruiloperatie tussen twee intrest stromen (één met variabele en één met vaste intresten).


B. Informatie met betrekking tot het verhandelen van obligaties

Nadat u op de knop ?trade? heb gedrukt komt u in het order scherm. Hier kan u de volgende informatie terugvinden;

 • Yield Bid/ Ask: geeft de opbrengst of het rendement weer bij een verkoop / aankoop
 • Bid / Ask; geeft de verkoop of aankoop koers weer van de obligatie

Belangrijk: Het zou kunnen zijn dat de marketmaker tijdelijk niet aanwezig is in de markt, in dat geval krijgt u geen bid of ask. U kan dan best weken met een limiet order waar u als limiet een koers opgeeft die dicht bij de laatste koers zit, u kan deze bovenaan in het orderscherm terugvinden.

 • Coupon Frequentie: Geeft weer hoeveel keer per jaar men een coupon uitbetaald krijgt.
 • Afloopdatum van de obligatie
 • Coupures; is de minimum investering van de obligatie
 • Garantie gever 1; Wie geeft de garantie op de obligatie

Keytrade Bank heeft ervoor gekozen om de orders in obligaties naar LuxNext of Euronext te sturen, beide zijn geregelementeerde beurzen met verschillende market makers. Meer informatie kan u vinden op :

1. Verlopen intresten

De verlopen interesten per 100 nominaal Indien u een obligatie koopt, zal u de verlopen interesten dienen te betalen aan de verkoper. Indien u een obligatie verkoopt, zal u de verlopen interesten ontvangen. Hier wordt dus aangeduid hoeveel de verlopen interesten bedragen indien u de transactie vandaag uitvoert. Bij het plaatsen van een order berekenen we de verlopen intresten op vandaag; u kan indien u dit wil een GTD order plaatsen met een geldigheid van maximum 1 maand. U dient dan extra geld te voorzien op uw effectenrekening want elke dag dat uw order niet uitgevoerd is komt er een stuk verlopen interest bij. Op het borderel kan u zien hoeveel de transactie u precies heeft opgebracht/gekost heeft.

2. De trading-valutadatum (settlement date)

Net zoals dit het geval is op de Euronext aandelenmarkt, worden obligatietransacties in principe geliquideerd 3 werkdagen na de transactiedatum. Uw liquiditeiten zullen dus met deze valutadatum worden gecrediteerd (indien u verkocht) of gedebiteerd (indien u kocht). Op deze en nog veel andere basisvragen proberen wij u hierna een antwoord te bieden. Wij wensen u hierna een eerste inzicht te geven in de basisbegrippen van het beleggen in obligaties. Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting, verwijzen wij naar de uitgebreide literatuur terzake

 • het land waar de emittent gevestigd is
 • de sector en sectorgroep waartoe de emittent behoort
 • de kredietrating van Standard&Poors en van Moody's

3. Informatie over de emissie (de obligatie)

 • De ISIN-code en het symbool van de obligatiede ISIN-code is de unieke internationaal gestandaardiseerde aanduiding van een financieel instrument.
 • De munteenheid van de obligatie
 • De Collateral-Type (waarborgen en rangorde)
  • "Senior": betekent dat het om traditionele obligaties gaat die niet achtergesteld zijn
  • "Unsecured": de obligatie beschikt over geen specifieke waarborgen. Is net zoals de aanduiding "Senior" de meest voorkomende collateral-type.
  • "Subordinated": in geval van een kredietincident (bvb faillissement) zullen de obligaties pas na de gewone "senior"-obligaties worden terugbetaald.
  • "asset backed":
  • "company guaranteed" : de obligatielening wordt gewaarborgd door een andere onderneming (vaak de moederholding van een multinational).
  • "bank guaranteed": de obligatielening wordt gewaarborgd door een bank (is vaak het geval in een bankholding-structuur).
  • "(foreign)government guaranteed": de obligatie wordt gewaarborgd door een (buitenlandse) overheid.

4. De coupon

 • Hier wordt steeds de jaarlijkse coupon mee bedoeld. Indien er trimestriële betalingen zijn, zal de trimestriële coupon dus één vierde bedragen van de aangeduide jaarlijkse coupon.
 • De frequentie waarmee de coupon wordt betaald. Meestal wordt de coupon jaarlijks uitgekeerd (frequentie=1). Bij sommige obligaties wordt de coupon semestrieel (frequentie=2) of trimestrieel (frequentie=4) uitbetaald.
 • Het type coupon
  • "Fixed": de coupon is vast gedurende de ganse looptijd van de obligatie
  • "Floating": de coupon is vlottend en wordt in principe op elke coupon-betaaldatum aangepast. Veelal wordt deze coupon gekoppeld aan een referentie-rentevoet, zoals de Euribor of de Libor. Deze koppeling wordt aangeduid in "Bijkomende beschrijving".
  • "Zero": de coupon bedraagt nul. Het is dus een zero-coupon obligatie.
  • "Step-up": de coupon verhoogt na elke couponbetaling. Details hierover worden vermeld in "Bijkomende beschrijving".
  • "Variable": de coupon is variabel en kan afhangen van talrijke factoren, bvb beursindexen. Het kan ook zijn dat de coupon binnen een bepaalde range fluctueert. Details hierover worden vermeld in "Bijkomende beschrijving".

WAARSCHUWING: "step-up"-obligaties en "variable"-obligaties zijn ingewikkelde instrumenten die we afraden voor niet-ervaren beleggers!

 • Het bestaan van een put-optie Indien de obligatie over een put-optie beschikt, betekent dit dat de obligatiehouder onder bepaalde voorwaarden vóór de eindvervaldag kan verzoeken aan de emittent om de obligatielening vervroegd terug te betalen. Details hierover worden vermeld in "Bijkomende beschrijving".
 • Het bestaan van een call-optie Indien de obligatie over een call-optie beschikt, betekent dit dat de emittent onder bepaalde voorwaarden vóór de eindvervaldag kan overgaan tot de vervroegde terugbetaling van de obligatie. Details hierover worden vermeld in "Bijkomende beschrijving".
 • Een bijkomende beschrijving Hier wordt alle nuttige extra informatie vermeld (steeds in het Engels en met afkortingen!)

5. Informatie met betrekking tot het verhandelen van deze obligatie

 • De minimum transactiehoeveelheid
  • Dit is het minimale lot dat Keytrade Bank aanvaardt in deze obligatie. Het wordt steeds uitgedrukt in de munt van de obligatie. Een minimum transactiehoeveelheid van 1.000, betekent dus dat de obligatie enkel per veelvouden van 1.000 ? nominale waarde kan worden verhandeld (met als minimum 1.000 ?)
 • De trading-valutadatum (settlement date)
  • Net zoals dit het geval is op de Euronext aandelenmarkt, worden obligatietransacties in principe geliquideerd 3 werkdagen na de transactiedatum. Uw liquiditeiten zullen dus met deze valutadatum worden gecrediteerd (indien u verkocht) of gedebiteerd (indien u kocht).
 • De datum van de volgende coupon
 • De verlopen interesten per 100 nominaal
  • Indien u een obligatie koopt, zal u de verlopen interesten dienen te betalen aan de verkoper. Indien u een obligatie verkoopt, zal u de verlopen interesten ontvangen. Hier wordt dus aangeduid hoeveel de verlopen interesten bedragen indien u de transactie vandaag uitvoert. De aanduiding slaat steeds op een nominaal bedrag van 100. (bvb. u hebt 10.000 ? van een bepaalde obligatie. De verlopen interesten per 100 bedragen 3,4551. Indien u uw obligatie vandaag verkoopt, zal u dus 345,51 ? interestvergoeding ontvangen. Dit bedrag zal de koper moeten betalen.
 • De berekeningswijze van de verlopen interesten
  • Dit gegeven wordt puur informatief medegedeeld
  • Zie "Basisbegrippen"

6. De realtime prijsinformatie

 • De bid en ask prijs
  • LDe prijzen zijn steeds uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde die u wenst te kopen. De verlopen interesten zijn nooit in de prijs opgenomen!
  • De Bid-prijs is de prijs waartegen u de obligatie kan verkope
  • De Ask-prijs is de prijs waartegen u de obligatie kan kopen
 • De maximale hoeveelheid waarvoor deze bid en ask-prijzen geldig zijn
  • Dit zijn de maximale nominale waardes die u online kan kopen of verkopen in deze obligatie en waarvoor de aangeduide prijzen gelden
  • Indien u grotere bedragen wenst te verhandelen hebt u twee mogelijkheden:
   • Ofwel belt u onze tradingdesk op 02/679.90.99
   • Ofwel splitst u de transactie op in meerdere stukken. Het is evenwel niet zeker dat uw volledige hoeveelheid zal kunnen worden gerealiseerd. Alles hangt af van de marktomstandigheden op dat ogenblik
 • Dit is de aanduiding van het actuariële rendement indien u de obligatie koopt (ask-yield) of verkoopt (bid-yield).

7. Het tradingvenster

In het tradingvenster geeft u uw transactie door en tekent die met uw electronische handtekening.

Het is onmogelijk om met limieten te werken. Alle orders worden in realtime uitgevoerd aan de vermelde prijzen

Opgelet: aangezien de prijzen in real-time zijn, kunnen die reeds zijn gewijzigd tussen het moment dat u het scherm hebt opgeroepen en het ogenblik dat u effectief uw transactie doorstuurt. Daarom raden wij u aan om net voordat u de transactie bevestigt, eerst nogmaals uw scherm te "refreshen". Op die manier krijgt u de recentste prijzen te zien.

8. Het plaatsen van een transactie

In het trading venster dient u uw transactie door te geven:

 • "buy" of "sell"
 • HET nominale bedrag (in de munt waarin de obligatie werd uitgegeven) dat u wenst te verhandelen
 • De munt waarin u wenst dat u wordt gedebiteerd of gecrediteerd. U kan dus, indien u dat wenst, een obligatie in USD betalen in ?.

Nadat u uw transactie hebt ingevoerd, krijgt u nog een samenvatting en een berekening van de totale transactiesom. Hou er rekening mee dat de transactiesom heel sterk kan afwijken van het nominale bedrag

Voorbeeld: Een obligatie noteert 107,15 - 107,35 De verlopen interesten bedragen 2,455 U koopt 5.000 ? van deze obligatie De transactiesom wordt als volgt berekend:

empty-headerempty-header
Hoofdsom: 5.000 *107.35%
= 5367,50EUR
Verlopen interesten:2.455*5000/100
= 122,75EUR
Subtotaal :
= 5490,25EUR
Kosten 0.20% (minimum 29,95EUR )
29,95EUR
Beurstaks 0.09% 3,84EUR
Totaal :
5524,04EUR

9. Openingsuren

De openingsuren zijn: 9u00 - 17u00.