How can we help you?

Wat zijn de risico's van pensioensparen?

Wat zijn de risico’s bij pensioensparen via een pensioenspaarfonds?

Zoals bij elke belegging zijn er risico's verbonden aan pensioensparen via een pensioenspaarfonds. We kunnen de volgende risico's onderscheiden die een negatieve impact kunnen op de globale prestatie van uw pensioenspaarfonds.:

  • Rendement- en kapitaalrisico: u krijgt geen enkele garantie op een bepaald rendement en ook niet op uw belegd kapitaal. Met andere woorden, de waarde van uw belegging kan stijgen, maar kan ook dalen. Zelfs in die mate dat u bij een gedwongen verkoop minder zou overhouden dan wat u hebt belegd.
  • Kredietrisico: dit risico houdt verband met een emittent en diens capaciteit om zijn verbintenissen na te komen.
  • Risico's eigen aan de aandelenmarkten: het pensioenspaarfonds belegt ook in aandelen en die zijn blootgesteld aan koersschommelingen.
  • Wisselkoersrisico: voor de activa in de portefeuille van het pensioenspaarfonds die in een andere Europese munt dan de euro noteren.
  • Liquiditeitsrisico: wanneer er onvoldoende kopers zijn, dan zou het kunnen dat sommige activa niet binnen een redelijke termijn kunnen verkocht worden aan een correcte waarde.
  • Inflatierisico: dat is het risico dat uw rendement op korte termijn niet op hetzelfde tempo evolueert als de inflatie met een verlies aan koopkracht van u als belegger als gevolg.