Wat moet u de fiscus vertellen over uw geld en beleggingen?

logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Heeft u beleggingen of spaargeld als particulier (dus niet als bedrijf)? Dan dient u de inkomsten uit dat spaargeld of uit die beleggingen in principe niet aan te geven. In principe, want er gelden uitzonderingen. In de volgende gevallen heeft u wél aangifteplicht:

 • Als u in 2019 meer dan 980 euro intresten op uw Belgisch(e) spaarboekje(s) kreeg en er geen roerende voorheffing werd ingehouden, dan dient u het bedrag boven de 980 euro aan te geven. Daarop betaalt u 15 procent belasting. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u spaarrekeningen hebt bij dezelfde bank of bij verschillende banken, en de optelsom van de intresten de grens van 980 euro overstijgt. Staat het spaarboekje op naam van 2 gehuwden of wettelijk samenwonenden, dan is er een vrijstelling tot 1.960 euro per jaar (dubbele vrijstelling).Voor inkomstenjaar 2019 / aanslagjaar 2020 ligt de grens op 980 euro per persoon. Voor inkomstenjaar 2020 / aanslagjaar 2021 ligt de grens op 990 euro per persoon. Dat bedrag kan dus elk jaar wijzigen. → Code 1151 / 2151 in uw aangifte
 • Als u een buitenlands spaarboekje heeft, dan moet u in 2020 eveneens de ontvangen intresten boven de 980 euro per persoon aangeven. U dient ze ook samen te tellen met de intresten op eventuele Belgische spaarrekeningen.→ Code 1151 / 2151 in uw aangifte
 • Wanneer u op gelijk welk momenti in 2019 een buitenlandse rekening (zicht-, spaar-, effectenrekening) heeft gehad, dan moet u dit aangeven. In 2019 stuurde de fiscus een brief naar ongeveer 200.000 Belgen die vergeten waren dat ze een buitenlandse rekening hebben.
  • Check de ISIN-code. Begint die niet met ‘BE’, dan is het een buitenlands fonds.
  • Is het een buitenlands beleggingsfonds? Controleer dan of het fonds als vennootschap of beleggingsfonds is opgericht. Deze info vindt u in het factsheet of het prospectus. Vindt u bij de juridische vorm ‘beleggingsfonds’ in plaats van ‘beleggingsvennootschap’, dan moet u de inkomsten aangeven.
  → Code 1075 in uw aangifte
 • Bij sommige buitenlandse fondsen is de Belgische roerende voorheffing niet automatisch ingehouden op de roerende inkomsten die ze innen. Maar dat betekent niet dat u hierop zelf geen roerende voorheffing hoeft te betalen. Concreet gaat het om buitenlandse Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen (GBF).Hoe weet u nu precies of u zulke buitenlandse GBF’s in uw portefeuille heeft?Hoe berekent u nu hoeveel u precies moet aangeven? De meeste fondsbeheerders bieden op hun website een module of calculator waarmee u het aan te geven bedrag exact berekent.→ Code 1444 / 2444 in uw aangifte
 • Heeft u een effectenrekening in het buitenland? Dan moet u de ontvangen roerende inkomsten (dividenden en interesten) aangeven. Dat komt omdat er hierop nog geen Belgische roerende voorheffing is ingehouden. Het bedrag dat u moet aangeven, is het brutobedrag verminderd met de buitenlandse bronheffing. Op deze dividenden roerende inkomsten dreigt u veel belastingen te moeten betalen: een keer in het land waar u uw effectenrekening heeft, en een keer (30%) in België.→ Code 1444 / 2444 in uw aangifte
 • Het Grondwettelijk Hof vernietigde de taks op effectenrekeningen, maar die vernietiging geldt pas vanaf 1 oktober 2019. Indien de gemiddelde waarde van uw effectenrekening(en) bij Keytrade Bank en/of andere banken samen de 500.000 euro overschreed tussen de 1 oktober 2018 en de 30 september 2019, dan kan het zijn dat u alsnog taks verschuldigd bent.→ Code 1072 / 2072 om het bestaan van meer dan een effectenrekening aan te geven.

Let op, als u bij uw bank of tussenpersoon geen vraag tot inhouding voor elke effectenrekening hebt gedaan, en u voldoet aan de voorwaarden tot aangifte, moet u zelfs de taks aangeven.

Dit doet u via een bijzondere aangifte en niet via uw gewone aangifte. Meer informatie hierover vindt u op https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/taks-op-de-effectenrekeningen#q3


Tip: recupereer tot 240 euro roerende voorheffing

Andere artikels die u mogelijk interesseren