Tot 240EUR vrijstelling roerende voorheffing op dividenden van aandelen

logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

Sinds 2019 krijgt u een vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden van aandelen. Belangrijk om te weten is wel dat u hiervoor zelf actie dient te ondernemen in de aangifte van uw personenbelasting.)

Enkel voor privépersonen

Voor dividenden van aandelen die u in 2020 als privépersoon ontving, kunt u tot 800EUR aan dividenden inbrengen in de personenbelasting van aanslagjaar 2021, inkomstenjaar 2020. Dat levert een fiscaal voordeel op van maximum 240EUR (30% van 800EUR ).

Opgelet, ontvangen dividenden voor minderjarige kinderen krijgen die vrijstelling niet apart. Ze kunnen eventueel worden samengevoegd met die van de ouders. Bent u één van de medehouders van een rekening in onverdeeldheid, dan dient elk voor zijn of haar deel de aangerekende roerende voorheffing te recupereren.

Dividenden uit aandelen

Het fiscaal voordeel geldt voor dividenden van aandelen van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. Bij de dividenden van buitenlandse bedrijven komt de buitenlandse bronheffing uiteraard niet in aanmerking, maar het gedeelte Belgische roerende voorheffing wel.

Voor dividenden uit fondsen (beleggingsvennootschappen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen) of trackers (ETFs, ETPs,…) telt de aftrek niet.

Een fiscaal voordeel van 30% max

Voor aanslagjaar 2021, inkomstenjaar 2020 bedraagt dat fiscaal voordeel maximum 30% van 800EUR aan dividenden. Bij Keytrade Bank zijn voor dividenden van aandelen 2 types roerende voorheffing van toepassing:

  • 30% op dividenden van beursgenoteerde vennootschappen
  • 15% op dividenden van gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV) wiens patrimonium voor minstens 60% uit zorgvastgoed bestaat. In de praktijk zijn er slechts 2 zo’n bedrijven: Aedifica (AED) en Care Property Invest (CPINV) die beide noteren op Euronext Brussel.

Aangifte

De vrijstelling van roerende voorheffing dient u per persoon toe te passen. Daarom houdt u best twee codes in het achterhoofd : code 1437 en code 2437 ( voor een gemeenschappelijke aangifte). Daarin vult u het bedrag aan roerende voorheffing (maximum 240EUR ) in en niet het bedrag aan ontvangen dividenden.

Geen afzonderlijk attest

Om te weten hoeveel roerende voorheffing er bij uw dividenden werd afgehouden, dient u naar de rubriek “Historiek” van uw Keytrade Bank-effectenrekening te gaan.

Daar vindt u voor ieder ontvangen dividend een borderel in pdf-formaat. Daarop staat expliciet vermeld hoeveel Belgische roerende voorheffing er werd aangerekend.


Een voorbeeld van een individuele aangifte

  • > In 2020 ontving een belegger 1000EUR brutodividend (500EUR van Aedifica en 500EUR van Solvay).
  • > Aedifica: bij 500EUR brutodividend werd er 75EUR aan roerende voorheffing afgehouden (15% RV aangezien Aedifica een zorg-GVV is). Dat gaf de belegger 425EUR aan nettodividend.
  • > Solvay: bij 500EUR brutodividend werd er 150EUR (30% RV) aan roerende voorheffing afgehouden. Dat gaf de belegger 350EUR aan nettodividend.
  • > Op die 1000EUR aan brutodividend geldt een vrijstelling voor maximum 800EUR .

-> Hoe kan die belegger dat aangeven?

Scenario 1:

Met het brutodividend van 500EUR van Solvay en de bijbehorende 150EUR roerende voorheffing is de korf van maximum 800EUR al voor 500EUR gevuld.Dat geeft nog 300EUR aan brutodividend voor Aedifica. Daar werd 15% roerende voorheffing of 45EUR op ingehouden. Concreet geeft de belegger in code 1 437 195EUR in (150EUR + 45EUR ) en recupereert zo 195EUR van de 225EUR aan roerende voorheffing.

Scenario 2:

De belegger zou ook kunnen opteren om de 500EUR aan brutodividend van Aedifica te gebruiken om de korf van 800EUR te vullen. Dat levert een voordeel op van 75EUR (15% op 500EUR ), dat hij daarna nog kan aanvullen met 300EUR aan Solvay-dividend. Dat vertegenwoordigt 90EUR .In code 1437 geeft deze belegger dan 165EUR in (75EUR + 90EUR ).

Uit deze twee scenario’s begrijpt u dat u beter dividenden met een hogere roerende voorheffing gebruikt om aan een maximum aan fiscaal voordeel te komen.

 


Een voorbeeld van een gezamenlijke aangifte

Een belegger heeft bijvoorbeeld een gemeenschappelijke effectenrekening met zijn partner waarop ze 800EUR dividend van Bekaert ontvingen. Daarnaast beschikt hij over een individuele effectenrekening waarop hij 500EUR dividend van Cofinimmo ontving.

-> Hoe kunnen die belegger en zijn partner dat aangeven?

Het deel van de partner bedraagt 400EUR en die vult dan ook 120EUR in code 2437 in. De belegger zelf heeft voor 400EUR brutodividend van Bekaert en voor 500EUR brutodividend van Cofinimmo. Van die 900EUR kan hij slechts voor 800EUR inbrengen. Omdat deze twee dividenden een roerende voorheffing hebben van 30%, geeft hij 240EUR (30% van 800EUR ) in code 1437 in.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren

Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.