Renteloos lenen om te renoveren in Vlaanderen

logo

Keytrade Bank

keytradebank.be

1. Wat is het renteloos renovatiekrediet?

Wie in het Vlaams Gewest een huis of appartement in volle eigendom koopt in 2021, kan onder bepaalde voorwaarden een renteloze lening krijgen voor renovatiewerken. Het geld dat u leent, moet daarbij hoofdzakelijk dienen om de woning energiezuiniger te maken. Louter een oude keuken vervangen of enkel elektriciteitswerken uitvoeren, komt dus niet in aanmerking.

Als u de lening krijgt, dan verbindt u zich ertoe om het energielabel van uw woning te verbeteren. Dat energielabel vindt u terug op het energieprestatiecertificaat van de woning. Het label gaat van A tot en F, waarbij A héél energiezuinig en F héél energieverslindend is.

  • Een eengezinswoning met energielabel E of F dient u binnen de 5 jaar om te vormen naar label A, B of C.
  • Een appartement met energielabel D, E of F dient u binnen de 5 jaar om te vormen naar label A of B.

Een renovatielening kan u samen met een hypothecaire lening afsluiten. Doe hier meteen een simulatie.

2. Is de lening écht renteloos?

Als u een renteloos renovatiekrediet afsluit moet u maandelijks uw krediet (kapitaal en interesten) aflossen. De Vlaamse overheid zal de interesten die u aan de bank betaalde dan aan u terugbetalen. Dat zal niet maandelijks gebeuren, maar jaarlijks (in mei).

3. Kan iedereen een Vlaams renovatiekrediet aanvragen?

De lening is enkel bestemd voor natuurlijke personen, dit wil zeggen dat u de woning bijvoorbeeld niet mag kopen met een vennootschap. Daarnaast dient u een hypothecaire lening te hebben voor de aankoop van de betrokken woning. U dient de aanvraag te doen aan de hand van een verklaring op eer.

U kunt het renovatiekrediet ook aanvragen als u de betrokken woning niet als gezinswoning gebruikt, maar bijvoorbeeld als investering om later te verhuren of als tweede verblijf. Dat is wel op voorwaarde dat de woning hoofdzakelijk bestemd is voor particulier (privé-)gebruik.

In geval van een kangoeroewoning kan u geen twee renovatiekredieten aanvragen. Een kangoeroewoning is een zorgwoning en wordt niet beschouwd als een autonome woning. Er is dus maar één renovatiekrediet mogelijk voor de gehele woning.

Als u een winkel of kantoor koopt en ombouwt tot een woning kunt u geen gebruikmaken van het Vlaams renovatiekrediet.

Erft of krijgt u een niet-energiezuinige woning in 2021? Dan zal u geen hypothecaire lening kunnen voorleggen. In dat geval kunt u een renteloze ‘energielening+’ aanvragen bij uw Energiehuis.

4. Hoeveel kan ik lenen?

Als u een eengezinswoning naar label A brengt binnen de 5 jaar, kan u tot 60.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 45.000 euro en voor label C 30.000 euro.

Als u een appartement naar label A brengt binnen de 5 jaar, dan kan u tot 45.000 euro renteloos lenen. Voor label B is dat 30.000 euro.

empty-headerempty-headerempty-header
Huis met label E of F
Appartement met label D, E of F
Voor een label A
60 000 euro
45 000 euro
Voor een label B
45 000 euro
30 000 euro
Voor een label C
30 000 euro
niet toepasbaar

Momenteel behalen appartementen in Vlaanderen gemiddeld een C-label, terwijl eengezinswoningen gemiddeld een E-label behalen. Tegen 2050 moeten alle woningen in Vlaanderen een A-label hebben.

5. Hoeveel bedraagt de looptijd van het renovatiekrediet?

De maximale looptijd bedraagt 20 jaar en mag niet langer zijn dan de looptijd van de hypothecaire lening.

6. Wat als ik het beoogde energielabel uiteindelijk niet (op tijd) behaal?

In dat geval zal u de ontvangen rentesubsidies moeten teruggegeven, en wordt u ook beboet. Dat geldt ook als u een lening aanging met het doel om een label A te behalen, maar slechts een label B behaalde.

7. Hoe moet ik bewijzen dat ik het beoogde label behaalde?

U zal met een geldig energieprestatiecertificaat van 2019 of later moeten aantonen dat de woning energielabel E of F had, of dat het appartement energielabel D, E of F had. Certificaten van voor 2019 komen dus niet in aanmerking. Na de werken, of uiterlijk aan het einde van de controleperiode van vijf jaar, zal u een geactualiseerd certificaat moeten voorleggen.

8. Kan ik bij Keytrade Bank een gratis renovatiekrediet aanvragen?

Jazeker, bij Keytrade Bank kunt u de renovatielening samen met uw hypothecaire lening afsluiten.

Start uw simulatie en krijg onmiddellijk de beste rentevoet.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center op keytradebank.be.

Andere artikels die u mogelijk interesseren