Hoe kunnen we u helpen?

Uitvoering van orders op Equiduct

Wat is Equiduct en hoe werkt het?

Equiduct is een alternatief beursplatform met de Börse Berlin AG als toezichthoudende autoriteit. Het analyseert en vergelijkt de prijzen van verschillende orders op verschillende platformen (zoals BATS Europe en Turquoise) en Euronext. Equiduct berekent een gemiddelde koers aan de hand van deze verschillende koersen in de verschillende orderboeken. Dat gemiddelde (VBBO) houdt rekening met de gemiddelde grootte van een retailorder. Men kan een groter order plaatsen dan een gemiddelde grootte maar dan zou het kunnen dat men een slechtere prijs krijgt dan de home market/thuismarkt.  

Wat zijn de voordelen van Equiduct?

U krijgt een "optimale uitvoering". Conform het "Best Execution principle" (of "optimale uitvoeringsprincipe"), onderneemt Keytrade Bank steeds alle nodige stappen om uw beurstransactie optimaal uit te voeren. Daarbij houdt het rekening met diverse factoren waaronder natuurlijk de prijs en de uitvoeringskosten.

Klik hier om kennis te nemen van het uitvoeringsbeleid voor orders van Keytrade Bank en klik hier om kennis te nemen van de transactieregels op Equiduct.

Welke orders worden naar Equiduct verstuurd?

Enkel bepaalde aandelen en trackers die verhandeld worden op Euronext Brussel, Amsterdam en Parijs worden ook verhandeld op Equiduct. Andere financiële instrumenten (warrants, Turbos, speeders) zijn niet verhandelbaar op Equiduct. In de toekomst zou het wel kunnen dat er eventueel nog andere aandelen en trackers worden toegevoegd. Van zodra een aandeel wordt toegevoegd, zal een order op dit aandeel automatisch worden verstuurd naar Equiduct. Behalve dan wanneer u met een specifieke instructie vraagt om uw order naar Euronext te verzenden.

Niet alle orders kunnen herleid worden naar Equiduct. Het universum op Equiduct is beperkter dan Euronext en vanaf een bepaalde grootte van order zullen uw orders naar Euronext verzonden worden zelfs als het instrument een deel is van het universum van Equiduct. Equiduct neemt dus enkel orders aan die voldoen aan de eigenschappen van een gemiddeld retailorder.

Wat moet u doen?

U hoeft zelf geen enkele actie te ondernemen. De orders op bepaalde aandelen en trackers op Brussel, Amsterdam en Parijs worden automatisch verstuurd naar Equiduct en u geniet van een optimale uitvoering. Er is geen wijziging noch qua transactiekosten, noch voor andere tarieven.

Hoe orders toch naar Euronext versturen?

U kunt beslissen om uw orders toch op Euronext te laten uitvoeren. Daarvoor dient u per order Euronext als uitvoeringsplaats te kiezen. Uw order zal dan worden beschouwd als een specifieke instructie zoals bepaald in artikel 6 van de uitvoeringspolitiek.

Is het order te zien in het orderboek?

Wanneer uw order naar Equiduct wordt verstuurd, zal uw order niet meer zichtbaar zijn in het orderboek van Euronext.

Hoe kijkt u na of uw order een goede uitvoering heeft gekregen?

Voor de uitvoering op Equiduct kunt u naar volgende link gaan (u drukt op replay, kiest het symbool of naam van het instrument en geeft het tijdstip van uitvoering van uw order op).

Voor de uitvoering op de andere markten kunt u een e-mail sturen naar info@keytradebank.com om u een verslag te bezorgen van best execution. Gelieve dan wel uw rekeningnummer en alle details van uw order door te geven. Keytrade Bank zal u dan een rapport bezorgen aan welke voorwaarde uw order is uitgevoerd en hoeveel de prijsverbetering is geweest ten opzichte van de referentiemarkt.

Wat is de VBBO?

De VBBO staat voor Volume Weighted Best Bid and Offer. Het is een realtime koers die weergeeft wat de geconsolideerde prijs is van de belangrijkste Europese tradingplatformen (zowel gereglementeerde markten als Multilateral Trading Facilities 'MTF'). Deze prijs is berekend met een gemiddelde grootte van een retailorder. Deze prijs toont u van die verschillende beurzen de gemiddelde koers waaraan u zou kunnen kopen of verkopen. Ook het aantal stuks waarvoor aan die koers kan gehandeld worden staat vermeld. De VBBO is daardoor altijd beter of gelijk aan de prijs van de thuismarkt maar dit berekend met het volume van een gemiddeld retailorder. Een order dat groter is dan dit gemiddeld volume zou een beter prijs kunnen krijgen wanneer men dit gemiddelde (VBBO) met het echte volume van een groot order berekent. Om toegang te krijgen tot de realtime koersen van deze beurs dient u eerst het contract online te tekenen via de transactiesite.

Wat is de volumemarkt van een financieel instrument?

Voor eenzelfde financieel instrument (identieke ISIN-code) dat noteert op verschillende markten bepaalt Keytrade Bank de volumemarkt.

De volumemarkt is de markt waarop in de jongste zes maanden de meeste orders werden uitgevoerd. Hoe meer volume, hoe groter de kans op een betere 'spread' (d.i. een kleiner verschil tussen de 'ask'-prijs (prijs waartegen u een instrument kunt kopen) en de 'bid'-prijs (prijs waartegen u het instrument kunt verkopen)) en hoe groter de kans op een betere prijsvorming.

Opgelet:

  • U moet ook rekening houden met twee andere elementen die de uitvoeringskosten kunnen beïnvloeden en die bepalend zijn voor de prijs die u moet betalen:
    • de munt waarin het instrument op de betrokken markten wordt verhandeld, net als het valutarisico dat eruit voortvloeit;
    • de transactiekosten op de betrokken markten.
  • Enkel bij de aankoop kunt u de volumemarkt kiezen: bij Keytrade Bank moet u immers altijd verkopen op de markt waar u de instrumenten gekocht hebt. Daardoor kan het gebeuren dat u bij verkoop geen optimale uitvoeringsprijs krijgt.

De aanduiding HIGHEST in de volumekolom geeft de volumemarkt aan.

Waar kan ik meer informatie over Equiduct terugvinden?

U kan meer info vinden hier.