Hoe kunnen we u helpen?

Wat zijn kosten en minimumbedragen voor Keyplan?

Er zijn geen kosten. Er zijn noch instapkosten, noch kosten verbonden aan de periodieke stortingen, noch bewaarlonen (particulieren betalen geen bewaarlonen, bewaarlonen voor rechtspersonen zie tarieven), noch uitstapkosten.De enige kost die u kan hebben aan een KeyPlan is wanneer u uw fondsen wenst te transfereren naar een andere effectenrekening; daarvoor is er een kost van 9.95 euro per fondsen lijn, maar u bent natuurlijk op geen enkel moment verplicht om uw fondsen te transfereren naar een andere effectenrekening. Bv. Heeft u na verloop van tijd een plan van 10 verschillende fondsen dan dient u 10 maal 9,95EUR te betalen wanneer u deze 10 fondsen wenst over te brengen naar een andere effectenrekening.

Wat is het minimum bedrag dat u kan beleggen?

Het minimum bedrag om een KEYPLAN te creëren bedraagt slechts 25EUR per periode (per maand, per trimester, per semester of per jaar). Er is geen maximum bedrag.

Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center op keytradebank.be.

Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.