Hoe kunnen we u helpen?

Wat zijn de fiscale regels voor KEYPLAN?

Er is geen specifieke fiscale regelgeving voor het KEYPLAN. Het KEYPLAN is geen fiscaal aftrekbare spaarformule. De onderliggende fondsen van het KEYPLAN ondergaan de gewone fiscale regels inzake beurstaks, meerwaardetaks en roerende voorheffing:

  • Roerende voorheffing op dividenden van distributie-deelbewijzen: 30%
  • Beurstaks bij verkoop van kapitalisatie-deelbewijzen van een SICAV/BEVEK: 1,32%, max. 4000EUR
  • Meerwaardetaks bij verkoop van kapitalisatie-deelbewijzen van fondsen die meer dan 10% vastrentende producten bezitten: 30% op de meerwaarde van het vastrentend gedeelte van het fonds.
Deze communicatie bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in deze communicatie mag worden geïnterpreteerd als zijnde informatie met contractuele waarde van eender welke aard. Deze communicatie is uitsluitend ter informatie bedoeld. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die deze communicatie bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center op keytradebank.be.